ועדת הכנסת דנה היום (שני) בהצעה שחברי כנסת יוכלו לקחת איתם, כשהם טסים במשלחות לחו"ל, גם עוזרים ועוזרות פרלמנטריות במימון הכנסת. ח"כ מיכל רוזין (מרצ) התנגדה להצעה בתוקף ואמרה כי "לשים ח"כ ועוזרת פרלמנטרית באותו מלון בחו"ל זה בעייתי. אני רוצה להציף בעיה שאף אחד לא מעלה - העובדה שחברי כנסת גברים יתחילו לקחת עוזרות לחו"ל וישהו איתן באותו בית מלון היא מאוד בעייתית. זה פתח לבעיות. זה לשים מכשול בפני עיוור", אמרה חברת הכנסת.

"המחיר שנשלם על זה גדול מהתועלת. דברים יכולים לקרות אם חבר כנסת יקח איתו יועצת לנסיעה לחו"ל. בשנה וחצי האחרונה היו שלושה מקרים של חברי כנסת. קצב לקח עוזרת למלון", אמרה. "אני שומרת על העוזרות. הייתי עוזרת בעצמי. לי תודה לאל היה שר אמין וישר, רן כהן. הכי ישר בעולם. אנחנו לא רוצים להזמין לנו דברים כאלה. אל תיתממו ותגידו לי שאני מכלילה את כל הגברים. אני לא רוצה לשים מכשול בפני עיוור, לכן אני מעדיפה לחסוך את זה. אני מבינה שזה משעשע אתכם, אבל נשיא לשעבר הורשע על חדר במלון. אני שומרת על העוזרות".

את ההצעה שחברי כנסת יוכלו לקחת איתם לחו"ל עוזר פרלמנטרי על חשבון הכנסת, בנסיעות רשמיות, העלה יו"ר ו עדת הפנים ח"כ דוד אמסלם (ליכוד). הוא סיפר כי כשטס להשתתף בוועידה בינלאומית לאיכות הסביבה במרוקו רצה לקחת אתו מתנדב בלשכתו כיועץ מקצועי אך הכנסת סרבה.

"נסיעה לחו"ל זה עבודה ולא בילוי. אני מציע לממן זאת באמצעות סעיף ההוצאות של תקציב הקשר עם הבוחר שיש לכל חבר כנסת", הסביר ח"כ אמסלם. הוא הציע שלרשות כל יושב ראש ועדה בכנסת יוקצב סכום כסף שבעזרתו יוכל לממן נסיעות עוזרים לחו"ל בהתאם לצורך ודרש גם שאת הרכב הועדות לחו"ל יקבעו ראשי הועדות ולא יו"ר הכנסת, כנהוג כיום. היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון דחה על הסף את ההצעה שהכנסת תממן נסיעות של מתנדבים.

"משלחות של הכנסת אמורות להיות מורכבות רק מחברי כנסת ומגורמים רלוונטיים רשמיים נוספים. יו"ר הכנסת יצטרך להחליט אם לחולל שינוי במדיניות הנסיעות לחו"ל בעניין עוזרים פרלמנטריים", הדגיש.  יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש אמר בסיום הדיון: "צריך לעשות הפרדה בין נושא הנסיעות לחו"ל לבין נושא תקציב הוועדות. לקחנו בחשבון את כל ההערות ויתכן ונקיים על כך דיון נוסף".