מבקר המדינה, יוסף שפירא מתח היום (שלישי) ביקורת נוקבת על התנהלות החטיבה לקבוצות התיישבות במשרד הבינוי והשיכון בשנים 2014-2013, בתקופת כהונתו של השר אורי אריאל (הבית היהודי).ביקורת העלתה כי בשנים 2014-2013 הקצתה החטיבה לקבוצות ההתיישבות 48 מיליוני שקלים, מתוך 51 מיליוני שקלים, שהעביר אליה משרד הבינוי. כ-62% מהתקצוב הוקצה למקורבים בעלי תפקידים בקבוצות התיישבות ובארגוני הגג שלהם במרכז הארץ, נטען בדו"ח.

מההתפלגות עולה, כי פחחות ממחצית מהתקצוב הופנה לקבוצות התיישבות בנגב ובגליל (24% ו-15% בהתאמה), בעוד שלאזורי המרכז, ירושלים וחיפה הופנו למעלה ממחצית מהתקציבים. בנוסף, 12% מהתקצוב הופנה לארגוני הגג. מבקר המדינה מתריע בדו"ח, כי בולט שיעור הסיוע הגבוה שהוקצה לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים מבוססים במעמד חברתי-כלכלי המוגדר כבינוני ומעלה ואשר מצויים במרכז הארץ.

עיקר ההשקעה - בארגוני זהות יהודית

מהביקורת עולה עוד, כי חלק ניכר מהתקצוב לגרעינים התיישבותיים היה בגוש דן, שעיקרם "זהות יהודית", כפי שהגדיר זאת מנהל היחידה העירונית בחטיבה להתיישבות במכתב המתריע על המצב. זאת ועוד, מתוך 62 קבוצות ההתיישבות שקיבלו סיוע מהחטיבה להתיישבות, רק תשע פעלו ביישובים ובשכונות הכלולים באזורי הפריפריה החברתית של המדינה.

בין הדוגמאות שמביא מבקר המדינה לסיוע ליישובים מבוססים: תקצוב לעמותה הפועלת ברעננה ואשר מטרותיה "הפעלת חוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים, שיעורי תורה, פעילות קהילתית עם שכבות מצוקה והקניית ערכי יסוד של המורשת הילדים לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי".

עמותה נוספת, הפועלת בהוד השרון, ומגדירה בתקנון את מטרותיה ב"הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתית, שלא במסגרת הלימודים הפורמלית". עוד נטען בביקורת על מקורבים פוליטיים ובעלי עניין שהתערבו לכאורה בתהליך שנערך בחטיבה בעניין בקשות הסיוע של קבוצות ההתיישבות.

השר אריאל: "כל הבקשות שהוגשו - נענו"

בתגובתו למשרד מבקר המדינה, טען השר אריאל, כי בפועל כל בקשות התמיכה שהוגשו בשנת 2013 ועמדו בתנאי הסף שנקבעו נענו במלואן, כך שלא הייתה בפועל כל משמעות לאמות המידה, שנועדו ליצור סדרי עדיפויות בתקצוב.

אבל מבקר המדינה קובע בסיכום הדוח: "תקציבי המדינה ניתנו לעמותות ללא כל בקרה על מהות הפעולות שעליהן לבצע ועל יישומם של הפרוייקטים ויש לראות בכך ליקוי חמור בסדרי מנהל תקין, הן של החטיבה להתיישבות והן של משרד הבינוי", והוסיף כי "החלטות של משרד הבינוי ושל החטיבה להתיישבות להעניק סיוע תקציבי לקבוצות התיישבות שחבריהן מתגוררים ופועלים בשכונות בעלות מעמד חברתי-כלכלי גבוה בערי המרכז וחלקן אף אינן עומדות בתנאי הסף – טעונות בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה".

בסיכום הדו"ח הנוקב קבע שפירא כי "מן הראוי שהיועץ המשפטי לממשלה ייבחן את עמידתן של שתי עמותות הפועלות בשכונות בתל אביב, שהן בעלות מעמד חברתי-כלכלי גבוה, בתנאי הסף שנקבעו בהחלטת הממשלה ואת זכאותן לסיוע הממשלתי".