הצעת החוק לפיקוח על מחירי צהרונים, שיזמו חברי הכנסת יעקב מרגי (ש"ס) ויפעת שאשא ביטון (כולנו) אושרה היום (ראשון) בוועדת השרים לחקיקה והיא תיכנס לתוקף בתחילת שנת הלימודים תשע"ט. לפי ההצעה, בצהרון המיועד לילדים עד כיתה ב' לא ישהו יותר מ-35 ילדים ובידי שר החינוך תהיה הסמכות בהסכמת שר האוצר, לקבוע את המחיר המרבי לתשלום עבור צהרון ואת סל השירותים הבסיסי שיינתן במסגרתו.

הצעת החוק מרחיבה את הפיקוח, כך שיכלול את כל הצהרונים שמקבלים תמיכה מהמדינה, גם אם אינם מופעלים ישירות על ידי הרשויות המקומיות. לצורך יישום ההצעה יוקם מנגנון פיקוח ייעודי במשרד החינוך ומפעיל צהרון שיגבה יותר מהמחיר המרבי שייקבע, ייקנס בסכום של עד 50 אלף שקלים ויצטרך לשלם אותו בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום. ח"כ שאשא ביטון התייחסה להצעה ואמרה כי "מחאת הצהרונים נפלה על אוזניים קשובות. הצעת החוק תשים סוף להיעדר הפיקוח ולעושק המחירים של הצהרונים במדינת ישראל ובטוחני כי תקל על יוקר המחיה, שאיתו מתמודדות משפחות רבות".

השר בנט. הוא יקבע את המחיר. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90השר בנט. הוא יקבע את המחיר. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

הצעת החוק מגיעה חודש לאחר שהממשלה אישרה את יוזמת שר האוצר משה כחלון להרחבת סבסוד הצהרונים במסגרת תוכנית "נטו משפחה". לפי התוכנית, שגובשה יחד עם מרכז השלטון המקומי, החל משנת הלימודים הקרובה, ספטמבר 2017, ייהנו הורים עובדים ממחיר מופחת בעבור צהרונים לילדים, כאשר המדינה תסבסד את התשלום בגין הצהרונים באופן דיפרנציאלי, כך שסיוע גדול יותר יינתן למשפחות הגרות ביישובים חלשים. סבסוד הצהרונים יגדיל את שכר הנטו של כל משפחה באלפי שקלים בשנה.

בנוסף, רק בתחילת החודש הודיע מרכז השלטון המקומי על הוזלה נוספת של הצהרונים, כשהמחירים הסופיים יהיו על פי האשכולות הסוציו-אקונומי. מדובר על החלת צהרונים חברתיים מוזלים בכלל הרשויות בארץ בעלות של 650 שקלים, כאשר המדינה תסבסד סכום נוסף בין 150 שקלים ל-350 שקלים, לפי הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית.

לתוכנית שותף מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהב והיא תתבסס על מודל ציל"ה (מסגרות צהרי יום להעשרה ולהזנה שנועדו להביא לצמצום פערים בין תלמידים באשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים תוך שימת דגש על תגבור וסיוע לימודי, מתן ארוחה חמה ופעילויות העשרה). התוכנית תאפשר מסגרת מותאמת לרשויות כך שלראש הרשות תהיה האפשרות להרחבת הצהרון בהתאם לבקשת ועד ההורים היישובי, בהחלטה רוחבית גורפת ולא מוסדית ובתנאי שהסכום המקסימלי לא יעלה על 935 שקלים לפני סבסוד המדינה.

פורום ועדי ההורים היישוביים, התייחס להצעת החוק שאושרה בנושא מחיר הצהרונים: "אנו מברכים על החלטת הממשלה לאשר את הצעת החוק בנושא הצהרונים, שיזמו חברי הכנסת יעקב מרגי וד"ר יפעת שאשא-ביטון. אנו מקווים שהמשך תהליך החקיקה יכניס את החוק לספר החוקים כבר לשנת הלימודים הקרובה. בחודשים האחרונים דרשנו מספר דרישות: הגבלת המחיר, פיקוח ממשלתי והשתתפות הממשלה במימון. כל אלה נכנסו להצעת החוק כולל הגדרת אמצעי האכיפה והפיקוח. הצעה זו מצטרפת ליוזמה של מרכז השלטון המקומי עם משרד החינוך שכבר מחוללת שינוי בצהרונים".