מבקר הליכוד שי גלילי שלח אתמול למנכ"ל המפלגה צורי סיסו מכתב בו הודיע לו כי אין בסמכות המנכ"ל לעכב רישום של מצטרפים חדשים למפלגה מטעמים פוליטיים פנים מפלגתיים. גלילי התייחס להחלטת מנהלת הליכוד, שנחשפה במעריב, למנוע ממתפקדים המשתייכים לליכודניקים החדשים להגיש טפסים באמצעות האינטרנט.

הפנייה נעשתה בעקבות תלונות שהגיעו למבקר הליכוד בהן טענו חברים במפלגה כי טפסי התפקדות שהובאו מטעם אינם נרשמים במאגרי מחשב המפלגה תוך עיכוב מכוון של רישומם כחברים מן המניין. כמו כן צוין בתלונה כי עיכוב רישום החברים נגזר משיקולים זרים הנוגעים לדעות פוליטיות פנים מפלגתיות של אותם החברים.
מכתב של מבקר הליכוד למנכ"ל המפלגה

לדברי המבקר חריג בעניין זה מתקיים רק כשקיימות הוכחות ברורות בדבר הזדהות המתפקד עם מפלגה אחרת או אי הזדהות עם מטרות המפלגה ואולם גם במצב כזה על המנכ"ל לבצע בירור עובדתי ואף הליך של שימוע לאותם מצטרפים, טרם קבלת כל החלטה מנומקת בעניינם וזאת תוך מ תן אפשרות לאותם מצטרפים לנקוט בהליך משפטי בפני בית הדין של המפלגה כנגד ההחלה.

“בשום מקרה אין זה בסמכותך לעכב רישומם של מצטרפים כאלה ואחרים ללא החלטה רשמית ומנומקת המפרטת את כלל השיקולים שנשקלו עת קבלתה", כתב המבקר.

פעילים בליכוד מתכוונים להמשיך גם השבוע בהגשת עתירות נגד מתפקדי הליכודניקים החדשים. לאחר שבסוף השבוע הוגשו עתירות נגד שבעה מראשי הקבוצה השבוע הכוונה היא להגיש 100 עתירות נוספות. בתוך כך, פרסם הערב ח"כ יואב קיש (ליכוד) פוסט בפייסבוק בו הוא מתנער מהליכודניקים החדשים ומכחיש בתוקף כי נבחר על ידם לכנסת.