היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, הגיב היום (רביעי) ליוזמת ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין מימון ארגוני שמאל וקבע כי לכנסת אין סמכות לעשות זאת. בקביעתו טען ינון כי ועדה כזאת עומדת בניגוד למה שהוא הגדיר כ"ניגוד לעקרונות משטריים בסיסיים", וזאת מכיוון שבדמוקרטיה גופי החברה האזרחית אמורים לפעול בחופשיות ובהתערבות מינימלית של הממשלה, בעיקר אם הן מזוהות עם עמדות המנוגדות לממשלה.

בנוסף לכך ציין היועץ המשפטי כי ועדות חקירה לא נועדו ככלי ניגוח נגד האופוזיציה, והקמה של ועדה למטרות כאלה תהיה "ניצול לרעה של כלי פרלמנטרי שלא לתכלית שלשמה הוא נועד". לבסוף ציין ינון כי "אין לכנסת כל סמכות לחייב גופים שאינם נמנים על הרשות המבצעת להופיע בפניה או למסור לה מידע. גם מכך ניתן ללמוד כי התכלית העיקרית העומדת בבסיס הכלי של חקירה פרלמנטרית הוא לפקח על רשויות השלטון, ולא על גורמי החברה האזרחית". בהתאם לכך, בנסיבות המקרה שלפנינו, בהן אין כל טענה לליקויים מצד רשם העמותות או מצד גוף אחר שיש לו סמכות שלטונית ביחס לגופי החברה האזרחית, אין בסיס לקיומה של חקירה פרלמנטרית.

ינון סיכם ואמר כי הכנסת יכולה לחוקק חוקים נגד פעילות או מימון ארגונים, כפי שאכן עשתה בעבר כאשר חייבה את הארגונים בדיווח ושקיפות, למרות לא הגבלה את המימון שמגיע אליהם ממדינות זרות, אך ציין כי גם חקיקה זאת תעמוד תחת ביקורת שיפוטית.

חברת הכנסת ציפי לבני (המחנה הציוני), שרת המשפטים לשעבר הגיבה להחלטה ואמרה כי מדובר ב״עמדה חשובה מאין כמוה של היועץ המשפטי של הכנסת מול מקרתיזם, עריצות הרוב והיעדר מצפן חוקתי בממשלה דורסנית״. חברה לסיעה, ח"כ יואל חסון הוסיף כי "בזמן שהממשלה מלהטטת בין שנאה לשנאה, מטרותיו של המחנה הציוני נותרו עקביים: שמירה על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שוויון הזדמנויות חברתי-כלכלי לכולם, צמצום פערים בין פריפריה ומרכז ושיח ציבורי מתון וסובלני. אנו מקווים שגם הממשלה תבחר לזנוח את דרך ההקצנה והרדיפה, ותתחיל לעסוק כמונו בעניינים החיוניים באמת לחברה הישראלית".