אחד הפרטים החשובים של תוכנית הביטוח הלאומית של שר האוצר משה כחלון ושר הבריאות יעקב ליצמן, שעדיין לא נחשף, נוגע לביטוח סיעודי לכל ילדי ישראל. התוכנית תפעל במתכונת דומה לתוכנית החיסכון לכל ילד שיזם האוצר בתחילת 2017. תוכנית החיסכון זכתה להצלחה רבה וכעת מבקשים השרים ליישם את המודל בתחום הביטוח. מפרטי התוכנית שהגיעו לידי "מעריב־השבוע" מתברר שהרישום לתוכנית יתבצע באמצעות ממשק דיגיטלי שיופעל במרוצת השבועות הקרובים.

הכוונה להוציא את התוכנית אל הפועל מתחילת 2018. על פי המתוכנן כל ילד מגיל לידה עד גיל 5 יצורף אוטומטית ובחינם לתוכנית הביטוח הסיעודי של אחת מקופות החולים.

הביטוח חינם הוא מובן שכן הסיכוי למקרה סיעודי בגילאים אלה הוא אפסי, אם כי אין לפסול אותו לחלוטין. לקופות החולים יהיה משתלם לצרף את הילדים שכן הם יהוו בעתיד פוטנציאל להפוך לחברי קופה קבועים עם ביטוחים נוספים.כמו בתוכנית החיסכון לילדים, ההצטרפות לתוכנית בקופת החולים תיעשה לפי בחירת ההורים. הורה יוכל לבחור בתוך חצי שנה בקופת החולים הרצויה, אך שסביר שהוא יבחר בקופת החולים שבה הוא מבוטח כיום. הורה שלא יבחר בתוך חצי שנה בקופת חולים יצורף אוטומטית לפי מפתח שהמדינה תקבע. עם
הגיעו של הילד לגיל 5, יתחילו ההורים לשלם עבורו את פרמיית הביטוח.

קופ"ח כללית. הביטוח שיוצע יכלול את מגוון השירותים הניתנים למבוטחי כללית מושלם. צילום: אבשלום ששוני

הפרמיה תעמוד בתחילת הדרך על שקלים בודדים בחודש, אך לאחר מכן תלך ותעלה בהתאם לגיל עד שתגיע לעשרות שקלים בחודש. ההורים שיחליטו שלא להמשיך בביטוח יהיו רשאים לכך אם כי יצטרכו לתת הודעה מראש.

הביטוח שיוצע יהיה מורחב ויכלול את מגוון השירותים הניתנים כיום למבוטחי כללית מושלם או לביטוחי הזהב. הביטוח הסיעודי בקופות החולים יבטיח כי בגיל הזקנה יהיה המבוטח מכוסה לחלוטין.

ביטוח הילדים דרך קופות החולים יהיה רק אחד מהרבדים של הביטוח הסיעודי. להורים תינתן תמיד את הזכות לבצע ביטוחים פרטיים נוספים שלא באמצעות קופות החולים. נוסף על כך, הם יהיו זכאים לקבל את הכיסויים הניתנים למקרים סיעודיים באמצעות הביטוח הלאומי.

כזכור, משבר הביטוחים הסיעודיים נפתר שלשום, בין השאר, באמצעות האפשרות לצרף את פליטי הביטוחים הקולקטיביים מגיל 60 ויותר, ללא צורך בחיתום, לאחד הביטוחים בקופות החולים.

פרמיית הביטוח הסיעודי בקופות החולים בגילים אלה נאמדת בכ־300 שקל לחודש. מבוטחים בני 40־60 יצטרכו לעבור את הליך החיתום הרגיל ולשלם את הפרמיות כמקובל. בתגובה לפניית "מעריב־השבוע", אישרו באוצר שאכן תוכנית זו תופעל בקרוב.