ועדת הכספים של הכנסת היא בדרך כלל אחד מהמקומות הרציניים במשכן, שם עוסקים בענייני מסים, מטבע וכמובן - תקציב המדינה. אבל היכן שנמצא חבר הכנסת דוד ביטן (הליכוד) תמיד אפשר לצפות לבדיחה קטנה או שתיים, והיום שר הביטחון אביגדור ליברמן (המחנה הציוני) היה בצידה השני. במהלך ישיבת ועידה סיפר ביטן על "מפגש" בין מלאך המוות לבין ליברמן ו"קרע" את הנוכחים בחדר.

"אומר אלוהים למלאך המוות, גש לבית זה וזה בנתניה ותביא את מי ששם. ניגש המלאך לבית, דופק בדלת ב-12 בלילה, ואיווט יוצא. אומר לו המלאך, 'שלום אני מלאך המוות בוא בוא, הגיע זמנך', איווט שואל 'מי זה?, נתן לו מכות רצח. עולה מלאך המוות למעלה... חבול. אלוהים יוצא ורואה אותו ככה, ושואל 'מה קרה?', מלאך המוות שואל בתגובה: 'לאן שלחת אותי?', ואלוהים עונה: 'אני מקווה שלא אמרת שאני שלחתי אותך'", אחרי זה המשיך ביטן ואמר "אני סיפרתי את זה לקיש (יואב קיש, הליכוד. א.ב.), ואחר כך קיש יושב עם ליברמן ומספר לו את הבדיחה. ליברמן אמר לי 'ביטן, בוא  רגע', ישר עניתי 'אני לא יודע על מה מדובר".