סוף למשבר הקואליציוני: אחרי ימים ארוכים של משבר וחשש אמיתי מבחירות מוקדמות הושג הערב (שלישי) מתווה פשרה בין ראשי הקואליציה. לפי המתווה, סיעת 'ישראל ביתנו' תצביע נגד חוק הגיוס, כפי ששר הביטחון אביגדור ליברמן הודיע. המתווה הושג כאשר ועדת השרים לחקיקה החליטה פה אחד על חופש הצבעה סיעתי - כל מפלגה בהתאם להחלטת יושב ראש המפלגה - לגבי חוק הגיוס. על פי ההחלטה, לאחר אישור החוק בקריאה טרומית הליך החקיקה יימשך לאחר הבאת חוק ממשלתי של משרד הביטחון, בהסכמת כל סיעות הקואליציה ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה.

עוד על פי המתווה, ועדת השרים לחקיקה תדון היום בערר של השרה סופה לנדבר ותקבל החלטה לפיה ניתן חופש לכל סיעה להצביע על הצעת חוק בן צור לפי עמדה שתקבע ע"י יו"ר המפלגה בכפוף לשני תנאים: כל חברי הכנסת מאותה המפלגה יצביעו על פי החלטת יו"ר המפלגה ויו"ר המפלגה יודיע את החלטתו ליו"ר הקואליציה בתוך חצי שעה מתום ישיבת וועדת השרים.


עם תחילת מושב הקיץ יגיש שר הביטחון לוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק ממשלתית לעניין הגיוס בהתאם להמלצת הוועדה שהתקיימה במשרד הביטחון, ולא יאוחר מארבעה שבועות אחר תחילת המושב. לאחר שההצעה תאושר בוועדת השרים לחקיקה ותעבור קריאה ראשונה בכנסת היא תמוזג עם הצעת חוק של חבר הכנסת בן צור לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הנוסח לקריאה שנייה ושלישית יגובש בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה.

לפי ההסכם, לא יובאו לוועדת השרים לחקיקה הצעות חוק ממשלתיות או פרטיות או מטעם ועדה בענייני דת ומדינה מטעם מי מחברי הקואליציה ולא תהיה דרישה לקידום הצעות כאלה לרבות הצעות שכבר נדונות בכנסת. ההצבעה על חוק הלאום בקריאה הראשונה תתקיים בתום ההצבעה על התקציב וראשי המפלגות מחויבים לוודא כי כל הח"כים של הקואליציה יהיו נוכחים בהצבעה ויתמכו בחוק.

עוד הוסכם כי "ממשלה יציבה היא צורך לאומי. כל ראשי המפלגות מתחייבים לפעול במשותף על מנת שהממשלה תמשיך לפעול לאורך זמן".