על רקע המכה שספג אתמול יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי, בשעה שהמוסד לבירור עתירות, המוסד השיפוטי של מפלגת העבודה, קבע כי ועידת העבודה תוכל להתכנס ביום ראשון, אך לא לדון בהצעתו לביטול הבחירות לוועידה, מנסה ח"כ חיליק בר לקדם הצעת פשרה שתחזיר את השקט למפלגה.

ח"כ בר הציג את יוזמת הפשרה שלו במהלך היממה האחרונה בפני יו"ר המפלגה אבי גבאי ובפני ח"כ עמיר פרץ, והוא מנסה לשכנע אותם לאמץ אותה ולהפסיק את ההתדיינות המשפטית ביניהם. המחלוקת החריפה בין גבאי לפרץ נוגעת לכוונת גבאי לבטל את הבחירות לוועידת המפלגה ולאשר תחת זאת מינוי של 5,300 צירים שנרשמו להתמודדות כחברים בוועידה ללא בחירות. 

ח"כ פרץ סבור כי מדובר בפגיעה חמורה בדמוקרטיה הפנימית במפלגה ובניסיון של גבאי להגדיל את בסיס כוחו במפלגה, והוא עתר לבית המשפט המחוזי מרכז כדי למנוע את אישור ההחלטה. גם למוסד לברור עתירות של מפלגת העבודה, בית הדין הפנימי שלה, הוגשה עתירה דומה על ידי פיני קבלו וקבוצה של פעילים.

אתמול החליט המוסד לברור עתירות לקבל חלקית את עתירת קבלו והורה לאפשר את קיום ועידת המפלגה ביום ראשון אך להסיר מסדר יומה את נושא ביטול הבחירות לוועידה. היום אמור להתקיים דיון בבית המשפט המחוזי מרכז, בלוד, בעתירה שהגיש ח"כ עמיר פרץ. לדברי ח"כ בר, "בין האופציה של בחירות מלאות לוועידה, הצעת עמיר פרץ, לבין ההצעה לאשר את כל 5,300 המועמדים שנרשמו כצירי ועידה, הצעת גבאי, אני מבקש להציע הצעת פשרה אשר תצמצם את המחלוקות ככל האפשר לקראת הועידה, ותאפשר לנו להמשיך הלאה מאוחדים וחזקים יותר".

ח"כ בר מציע כי הוועידה תתכנס ביום ראשון, תאשר את מינויים של 5,300 מועמדים כצירים אבל במקביל יתאפשר לכל מי שיחפוץ בכך להגיש מועמדות במשך שבועיים נוספים. כל מי שיירשם בפרק זמן זה יאושר אוטומטית כציר בוועידה. עוד הוא מציע ביטול הליך הצירופים האישיים של יו״ר המפלגה, המאפשר לו לצרף 400 צירים מטעמו שכן פתיחת שורות הועידה למשך שבועיים נוספים מייתרת את הצורך במהלך כזה. 

מציע פשרה. חבר הכנסת בר

לאחר סיום מועד ההרשמה, ייבחן ספר הצירים שנרשמו ותעשה בדיקה לגבי החלק היחסי של הצירים מאזורי הפריפריה למול אלו ממרכז הארץ, עם אפשרות להליך נוסף של צמצום הפערים הללו ככל שיהיו. כך תעשה המפלגה (ככל הנדרש) גם השלמות שיבטיחו עמידה בהבטחת הייצוג לנשים, וותיקים וצעירים ובהתאם לאחוז הבטחת הייצוג הנדרש לפי חוקת המפלגה.

כמו כן בשל גודלה החריג של ועידת המפלגה החדשה, מספר חתימות החברים שיידרשו כדי לכנס ישיבת ועידה שלא מן המניין יעמוד על כ- 500. "אני סבור כי הצעתי זו היא הצעה טובה והוגנת לכל הצדדים ולמפלגה ונותנת מענה לרבות מן הבעיות וחוסר האיזונים הקיימים וכן לחששות הקיימים בקרב הצדדים, היא תאפשר לכל מי שבנפשו להיות חבר או חברה לועידה לממש זאת והיא תחסוך כסף רב למפלגה", אמר ח"כ בר.

ח"כ בר התייחס גם להחלטת המוסד לבוררות מאתמול ואמר: ״למרות ואולי דווקא בגלל החלטת המוסד לבירור עתירות אני סבור כי הצעת הפשרה שלי היא חיונית ונכונה למפלגה ולאחדותה.החלטת המוסד קבעה בעצמה כי ההחלטה נכונה משפטית היא לא בהכרח ההחלטה הנכונה פוליטית, וכי לוועידה התשיעית עדיין יש את הזכות והיכולת להתכנס ולקבל החלטות. אני סבור כי דווקא בצוק העיתים הנוכחי יש לקבל את הפשרה שלי כדי לחזק את הועידה כמוסד בעל סמכויות שבו כל חבר/ה ירגישו רצויים ושייכים לגוף בעל סמכויות ואחריות, וכדי שתיווצר לכולנו מחויבות באופן מאוחד לפעול למען עתידה של המפלגה".
 

היום מתכוון ח"כ בר לפרסם את הצעת הפשרה ברשתות החברתיות והוא יקרא ליו"ר המפלגה גבאי, לח"כ פרץ, לחברי הכנסת של הסיעה ולחברי המפלגה לתמוך בהצעה, לסיים את המחלוקות הפנימיות ולאפשר לועידה החדשה לצאת לדרך כדי להתמודד על ליבו של הציבור הישראלי.

בסביבתו של ח״כ עמיר פרץ נמסר כי מדובר ב"ניצחון לדמוקרטיה. ניצחון למפלגה. המוסד לבירור עתירות קבע שהבחירות לוועידה יתקיימו כסידרן. החלטת המוסד לבירור עתירות מדברת בעד עצמה. מפלגת העבודה תישאר  דמוקרטית. לכל אדם תעמוד הזכות לבחור ולהיבחר. זה הזמן של גבאי ואנשיו לחדול ממאבקים פנימיים והכפשות, לקבל את ההחלטה, ולהתחיל במערכה על ליבו של הציבור הישראלי". לעומת זאת, מלשכת מגבאי נמסר הבוקר להחלטת המוסד לבירור עתירות נמסר כי ההחלטה נלמדת.