המחאה תיפסק? המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, השייח מואפק טריף, תומך במתווה לפתרון המשבר עם העדה הדרוזית שהציג היום (רביעי) משרד ראש הממשלה. "ההצעה שקיבלנו היא טובה והיסטורית", אמר השייח' טריף בצאתו מפגישה בלשכת ראש הממשלה. "אנו חוזרים עכשיו לצפון לשבת עם ראשי הרשויות עם הקצינים הבכירים המשוחררים עם מנהיגי העדה ואנו כמובן ביחד נחליט החלטה ונשיב לראש הממשלה".

המנהיג הרוחני הוסיף כי "אני כמובן מקווה שבאמת שההחלטה תהיה חיובית לטובת כולנו - לטובת המדינה ולטובת העדה הדרוזית. יש לנו חלון הזדמנויות שנקבל את כל הזכויות של העדה וכל זה יעוגן בחוק יסוד של העדה הדרוזית. אני אופטימי ומקווה שזה ייעשה. לאחר 70 שנה אני מאמין ומקווה שראש הממשלה מקווה לכל מילה שאמר". עדיין לא ברור אם ההפגנה המתוכננת למוצאי שבת בכיכר רבין תתקיים כמתוכנן. 

ההצעה של ראש הממשלה כללה מספר סעיפים, ופרטיו של המתווה יגובשו וינוסחו במדויק תוך 45 ימים, במסגרת צוות משותף של הממשלה ושל נציגי העדה, והכול בכפוף להוראות הדין, ולאישור היועץ המשפטי לממשלה. פעולות החקיקה יחלו מיד עם כינוס מושב החורף הקרוב של הכנסת ויסתיימו תוך 45 ימים מתחילת המושב.

 
1. עיגון בחוק של מעמד העדה הדרוזית, וכן של מעמד העדה הצ'רקסית. החוק יוקיר את תרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל בבניין הארץ, בחיזוק הביטחון ובעיצוב פני החברה הישראלית כחברה שוויונית ומגוונת, ויכלול תמיכה במוסדות העדה (דת, חינוך, תרבות); חיזוק היישובים הדרוזים, כולל פתרונות לבניה למגורים, והקמת יישובים חדשים לפי הצורך; ושימור המורשת הדרוזית והנחלתה.
 
2. עיגון בחוק של זכאותם להטבות של בני מיעוטים, מכל הדתות והעדות, המשרתים בכוחות הביטחון, להשגת שוויון חברתי. 
 
3. עיגון בחוק יסוד להכרה בתרומתם של אלו הנוטלים חלק בהגנת המדינה, מכל הדתות והעדות, בהם בני העדה הדרוזית.
 
כמו כן, הודיע מ"מ מנכ"ל משרד רה"מ על הקמת ועדת שרים בראשות רה"מ, לנושא העדה הדרוזית, אשר תפעל – בין היתר – לקידום המתווה ולפיקוח על יישומו.
 
פרטיו של המתווה יגובשו וינוסחו במדויק תוך 45 ימים, במסגרת צוות משותף של הממשלה ושל נציגי העדה, והכול בכפוף להוראות הדין, ולאישור היועץ המשפטי לממשלה. פעולות החקיקה יחלו מיד עם כינוס מושב החורף הקרוב של הכנסת ויסתיימו תוך 45 ימים מתחילת המושב.