ביום רביעי תובא לאישור הממשלה תכנית "להגברת פעולות המודעות ולהנחלת המורשת היהודית בחברון ובקריית ארבע" בעלות של שלושה וחצי מיליון שקלים. על פי ההחלטה שנשלחה היום (ראשון) לשרים לעיון מקדים יעביר האוצר סכום של 3.5 מיליון שקלים לביצוע פעולות להנחלת מורשת חברון וקרית ארבע.

התקציב לפעולות יתבסס על התקציב שנגרע מתקציב אגרת דמי החבר לארגון האו"ם במהלך 2017. על פי ההחלטה, יונחה המשרד למורשת וירושלים לפעול לקידום פעולות ומיזמים חינוכיים, מורשתיים, תיירותיים ותרבותיים בחברון ובקריית ארבע והגברת המודעות להם. 

כזכור, בחודש יולי 2017 הכירה ועדת המורשת של אונסק"ו בחברון כאתר מורשת עולמי הרשום תחת פלסטין. בעקבות החלטה זו והחלטות נוספות, החליטה ישראל לפרוש מאונסק"ו, מהלך אותו עשתה גם ארצות הברית. הפרישה מהארגון גרעה מהתקציב המועבר לאו"ם במסגרת דמי החבר השנתיים, שכעת מועברים לביצוע פעולות להגברת המודעות לגבי חברון וקרית ארבע. 

מטרת הפעולות על פי ההחלטה היא לחשוף לציבור את ההיסטוריה והמורשת היהודית בחברון וקריית ארבע, כשהמיזמים שיקודמו יהיו בתחומי הפיתוח ולא יועדו לפעולות שוטפות, שיווק ואירועים. כלומר, מדובר על בניית מוזיאונים, מרכזי מורשת ואתרים נוספים. בהחלטה נכתב כי המשרד למורשת וירושלים יוכל בשנה הבאה להגדיל את התקציב למיזמים אלו באם יראה לנכון.