על רקע המשבר הכלכלי החמור תדון היום ועדת השרים לחקיקה בהצעת חוק שיזם יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, יחד עם ח"כ עידן רול. ההצעה קובעת כי ההחלטה על גובה שכר הח"כים תיקבע באופן בלעדי בידי ועדה ציבורית, בלי שוועדת הכנסת תוכל לערער על ההחלטה.

חוק הכנסת אומנם קובע כי ועדה ציבורית שתמונה על ידי יו"ר הכנסת היא שתמליץ על גובה שכר הח"כים והתשלומים האחרים המשולמים להם. אולם, על פי המצב הקיים, ועדת הכנסת רשאית לדחות את המלצות הוועדה הציבורית, ולמעשה לקבל כל החלטה שהיא - גם אם היא מנוגדת להמלצות.

לפי הצעת החוק, מצב זה יוצר ניגוד עניינים מובנה, אשר בו חברי הכנסת הם בסופו של דבר אלו הקובעים את גובה שכרם. על כן מוצע להעניק לוועדה הציבורית את הסמכות לקבל החלטות בדבר שכר ותשלומים אחרים לח"כים באופן עצמאי וסופי - ללא צורך באישורה של ועדת הכנסת.