אין ממשלה - אין משכורת. ח"כ אביר קארה (ימינה), מייסד "אני שולמן", הניח אתמול על שולחן הכנסת הצעת חוק שלילת שכר בגין אי הקמת ממשלה.

על פי הצעתו אם נקבע מועד לבחירות לאחר שחלפו פחות מ-24 חודשים ממועד הבחירות האחרונות לכנסת, יעמוד שכרם של ראש הממשלה, השרים, סגני השרים וחברי הכנסת על שכר המינימום הכגדרתו בחוק שכר המינימום, ללא שום תוספות, מענקים, הצמדות, תנאים מיוחדים או החזרי הוצאות, עד להקמת ממשלה חדשה.

אביר קארה (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)אביר קארה (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב כי "בחירות חוזרות ונשנות פוגעות באמון הציבור במערכת הפוליטית ובתפקודה, ומטילות עלות כבדה על הציבור".

"לפיכך, מוצע כי כאשר מתקיימות בחירות בשל כישלון בהרכבת ממשלה לאחר שחלפו פחות משנתיים ישללו כל תנאי היתר וההטבות להם זכאים חברי הכנסת, ראש הממשלה, השרים וסגני השרים עד למועד הקמתה של ממשלה חדשה לאחר הבחירות העוקבות, והם יקבלו שכר מינימום בלבד".