הצעת החוק של ח״כ והשר לשעבר, אלי כהן, עולה ביום ראשון לועדת שרים לענייני חקיקה. כהן טען כי הצעת חוק זהה הונחה בחודש מאי האחרון על-ידי נציגי סיעת ימינה לרבות איילת שקד שרת הפנים היום.

ח״כ אלי כהן ציין: "לא ייתכן שנבחרי ציבור של רשויות מקומיות במדינת ישראל יתנגדו למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או יתמכו בפעילות של אויביה. המקרה של רג'א זעאתרה מחיפה ושל אחרים במגזר שפועלים בצביעות ליהנות מתקציבי המדינה ובד בבד לחתור תחת המדינה אסור שיחזור על עצמו".

לפי הצעת החוק שהגיש כהן רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשימות המקומיות אם יש במטרותיה, במעשיה, במפורש או במשתמע אחד מאלה: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

חוק הרשויות המקומיות קובע מתי רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות. עם זאת, ולהבדיל מחוק-יסוד הכנסת, אין בחוק זה התייחסות למניעת התמודדות של מועמד שפועל כנגד מדינת ישראל. לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שכללים החלים על נבחרי ציבור בכנסת יחולו גם על נבחרים ברשויות המקומיות. 

בנוסף, מוצע להעניק לשר הפנים סמכות להדיח חבר מועצה שעובר על אותם תנאים שהיו מונעים ממנו להיבחר.