בזמן שבארץ רופאים מתלוננים על משכורות נמוכות ותנאים מכפירים, בקנדה הם מוחים נגד העלאת השכר שלהם וטוענים שמשלמים להם יותר מידי. בעקבות זאת הם חתמו על מכתב ציבורי כמחאה על כך ובייחוד על העלאת השכר האחרונה שקיבלו, שנראית להם לחלוטין לא הוגנת.

נכון לעכשיו כבר חתמו על המכתב 500 רופאים ו-150 סטודנטים לרפואה, השייכים לארגון הקנדי MQRP. במכתב הם הביעו את החשש שלהם על כך שהם מקבלים שכר נוסף בזמן שאנשי צוות אחרים כגון אחיות עובדים בתנאים קשים, וכן לציבור אין גישה לטיפולים הנדרשים לו. "אנו הרופאים בקוויבק שמאמינים במערכת ציבורית חזקה, מתנגדים להעלאת השכר האחרונה שהתבצעה במהלך מו"מ של הפדרציות הרפואיות שלנו", נטען במכתב.

"העלאות אלו הן מזעזעות בעיקר בגלל שהאחיות, הפקידים ואנשי צוות נוספים מתמודדים עם תנאי עבודה מאוד קשים, והמטופלים שלנו צריכים לחיות עם העדר גישה לשירותים רפואיים חיוניים, בגלל הקיצוץ הדרסטי שנעשה בשנים האחרונות וריכוזיות הכוח במשרד של בריאות". הם הוסיפו ש"הדבר היחיד שנראה שהוא חסין מפני קיצוצים הוא השכר שלנו".

בהמשך לכך, הרופאים ושאר החתומים ביקשו לתת את הכספים שיועדו להם למי שבאמת זקוקים להם: "אנחנו, הרופאים בקוויבק, מבקשים לבטל את העלאות השכר הניתנות לרופאים, ודורשים שהמשאבים של המערכת יופצו טוב יותר לטובת עובדי הבריאות וכן יסופקו לצורך מתן שירותי בריאות ראויים לאנשי קוויבק". נכון לעכשיו, עדיין לא ידוע האם המכתב יוביל לביטול ההעלאה במשכורות, ואם כן לאן יופנו הכספים במקום זאת.