אומרים שכסף לא קונה אושר, אבל הוא כן יכול לקנות בריאות או לפחות לגרום לאנשים להציל אדם ממוות וודאי. יוכל להעיד על כך איש עסקים מסין שמצא עצמו במצב חירום רפואי, אך איש לא שם לב אליו עד שהוציא את ארנק שלו. הגבר, שידוע רק ששמו לי, בדיוק היה בתחנת הרכבת ותכנן לנסוע לבקר את אמו החולה, כאשר החל לפתע לחוש ברע.


אומנם לי ידע כי הוא סובל מהתקף לב, שכן בעבר נותח בליבו, אך בשל מצבו לא הצליח לקחת את התרופות שנועדו להציל אותו במצבי חירום כגון אלו. הוא גם לא הצליח לקרוא לעזרה בשל הכאבים הקשים שהיה נתון בהם, ולבסוף נפל ארצה על ברכיו והקיא דם. אך כשגם בשלב זה איש לא ניגש לעזרתו, לי החליט כמוצא אחרון לפזר את כספו בתקווה למשוך תשומת לב של עוברי אורח.

הרעיון הזה הציל את חייו ומיד לאחר מכן שוטר שהיה במקום הבחין בו וניגש אליו, וכן תיעד את כל האירוע. הוא אומנם חשב בהתחלה שהוא שיכור אך הבין מיד שהאיש במצוקה רפואית קשה. "רק כשהתקרבתי אליו הבנתי שמצבו הרבה יותר חמור מזה", הסביר השוטר ל-Hebei Youth Daily. השוטר עזר ללי, שם את הכדורים בתוך פיו ובמקביל התקשר לאמבולנס. למרבה המזל, צוות רפואי הגיע למקום במהירות והצליחו לייצב את לי. הוא יוצב והורשה להמשיך בנסיעה לבקר את אימו.