בשבוע שעבר עסקנו בגיל הזכאות ובגיל הפרישה על פי חוק, בחשיבות של קבלת ייעוץ פנסיוני וייעוץ לתכנון פרישה - ובהבדלים ביניהם. השבוע נתמקד בסכומי הכסף המשמעותיים העומדים לרשות הפורשים לגמלאות ובהטבות המס המגיעות להם.
 
גיל הפנסיה מעורר לא מעט מחשבות, לבטים ותוכניות לקראת העתיד לבוא. אצל רבים הוא מבשר הכנות לטיול, זמן איכות עם המשפחה ותהיות היכן וכיצד לחסוך את הכסף. עם זאת, רבים אינם יודעים כלל מהם חוקי המס הצפויים לחול על כספי הפיצויים, מענקי הפרישה והפנסיה החודשית שיקבלו, והרגע הזה תופס אותם בהפתעה. לכן חשוב כל כך להביא בחשבון את נושא המיסוי ולשלב אותו בתכנון הפרישה, תוך שימוש מיטבי בהטבות המס השונות שלהן אתם זכאים. מדובר בשלב משמעותי מאוד בהכנה לקראת פרישה מעבודה, ותכנון מס נבון עשוי להתבטא עבורכם בחיסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים בחישוב מצטבר. 
 
מהם כספי פיצויים ומענקי פרישה והיכן הם שמורים לי?

"כספי פיצויים הם כספים המופקדים על ידי המעסיק בקופות גמל על שם העובד ו/‍או המשולמים על ידו. בעת סיום העבודה או פטירה חס וחלילה, המעסיק ישחרר את הקופות וכספי הפיצויים לעובד (למעט מקרים שבהם העובד אינו זכאי לפיצויים). החל מינואר 2008 ובעקבות חוק פנסיה חובה, חייב המעסיק להפקיד כספי פיצויים בקופת גמל על שם העובד. פרט לכספי הפיצויים הנצברים בקופות הגמל, נכללים בהתחשבנות לצורך עניין המיסוי גם מענקי פרישה".

מהם כספי הפיצויים ומענקי הפרישה החייבים במס?
"בנוגע לפיצויים, מדובר בכספים שהופקדו בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל על שם העובד, פיצויים שמשלם המעסיק במועד הפרישה כהשלמה ל־100% פיצויים המגיעים לעובד על פי חוק, או פיצויים מוגדלים מעבר לשיעור של 100% פיצויים המשולמים על ידו. מבחינת מענקים, ניתן למנות בין היתר את מענק אי־ניצול ימי מחלה, מענק חלף הודעה מוקדמת ומענק מיוחד. מעבר לזה, יש מקרים שבהם הפורש זכאי למענק שנים עודפות או החזר גמולים מקרן ותיקה שבהסדר (מבטחים, מקפת, קג"מ וכו'). חשוב לזכור כי כל המענקים וכספי הפיצויים נחשבים להכנסה מיגיעה אישית וחייבים במס במועד קבלתם. על מענקים אלה ניתן לנצל את הפטור בגובה של משכורת אחת לשנה עד לתקרה הקבועה בחוק כפול שנות הוותק. תקרת הפטור ל־2019 עומדת על 12,380 שקל".
 
מהי פריסת מס וכיצד ניתן לנצל אותה לטובתי?
"מס הכנסה מאפשר לפרוס תקבולים מסוימים לשנים קודמות ו/או לשנים הבאות, וזאת אפשרות העשויה בדרך כלל להקטין את גובה המס על התקבול. נניח שניצלת את הפטור על הפיצויים ונותרו לך פיצויים חייבים במס של כ־300 אלף שקל. ללא פריסת מס, סכום זה יצורף לכלל ההכנסות מעבודה באותה שנת מס, והמס שתשלם עליהם, בהתאם למס השולי ולמדרגות המס, יהיה גבוה. בפריסת מס יחלקו לך את אותם 300 אלף שקל למספר שנים, ובכל שנה יוסיפו את החלק היחסי לכלל ההכנסות מעבודה. מהלך זה עשוי להקטין את גובה המס השולי באותה שנת מס, בעיקר אם ההכנסה בשנים הקרובות צפויה לרדת או אם אינכם צפויים לעבוד כלל".
 
על אילו תקבולים ניתן לבצע פריסת מס?
"את פריסת המס ניתן לבצע על ארבעה סוגי תקבולים: מענקי פרישה, היוון קצבה, הפרשי שכר והפרשי פנסיה ודמי פדיון חופשה; כללי הפריסה משתנים לפי סוג התקבול והם אפשריים קדימה או אחורה. 
 
"למשל, בגין כל ארבע שנות עבודה אנו זכאים לשנת פריסה אחת, וללא יותר משש שנות פריסה בסך הכל. כלומר, על 20 שנות עבודה ניתן לקבל חמש שנות פריסה. לדוגמה, את מענק הפרישה במקרה זה ניתן לפרוס אחורה לשנים קודמות, וגם לפרוס קדימה לשנים הבאות. במקרה של הפרשי שכר (משכורת) או הפרשי קצבה, שהם בעצם תקבולים ששולמו רטרואקטיבית בעד חודשים קודמים, ניתן לחלק בפריסת מס אחורה בלבד, לשנות המס שאליהן הם מתייחסים. אולם כאמור לא ליותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה התקבלו".
 
מהי קצבה מזכה ומתי אני זכאי לקבל אותה?
"ראשית, יש להבין שכאשר אומרים 'קצבה' מתכוונים לכל הקצבאות המשולמות מאת מעביד או מקופת גמל, וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (ולמעט קצבת שארים). פקודת המסים הגדירה את הקצבה כהכנסה חייבת במס, אך היא גם קובעת כי חלק מהקצבה (או כולה) שמקבל עובד יחיד שהגיע לגיל פרישה יהיה פטור ממס. חשוב לזכור כי הקצבה המזכה מוגבלת בתקרה המתעדכנת ב־1 בינואר בכל שנה בהתאם למדד. בשנת 2019 עומדת התקרה על סכום של 8,480 שקל" . 

 
הבהרה: הבנק אינו יועץ מס. כל האמור לעיל מהווה מידע והסבר כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס, וגם אינו תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות כל דין. הייעוץ הפנסיוני יינתן בכפוף לתנאים הנהוגים בבנק. עלות ייעוץ פנסיוני לתכנון פרישה הינה בהתאם לקבוע בתעריפון הבנק. 

מתכננים פנסיה


פרישה מעבודה היא אחד השינויים המשמעותיים בחייו של אדם. בתקופת הפרישה אנו נדרשים לקבל שורה של החלטות מורכבות בגין החיסכון הפנסיוני שצברנו במהלך שנות עבודתנו. יועצי המרכז לייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה בבנק הפועלים ערוכים לסייע בקבלת ההחלטות באמצעות ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי, העשוי לחסוך כסף רב במהלך שנות הפרישה המתארכות. "מעריב", בשיתוף בנק הפועלים, במדור שיתמקד בהחלטות החשובות שיש לקבל לקראת היציאה לפנסיה, באתגרים ובטיפים לניהול נכון של התכנון הפנסיוני לקראת פרישה.

[email protected]