ד' אלול, תשע"ח | 15.08.2018

מבזקי חדשות

|

המדינה לבג"ץ: הקפאת מתווה הכותל אינה חזרה מהבטחה שלטונית

פרשת מתווה הכותל: המדינה הגישה לבג"ץ את תגובתה לעתירות הדורשות לקיים את מתווה הכותל. בהודעה נאמר כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שקל את מכלול נסיבות העניין והחליט שלא להביא את סוגיית מתווה הכותל לדיון נוסף בפני ממשלת ישראל. עוד נאמר בהודעת המדינה, כי אין לראות בהחלטה להשהות את מתווה הכותל משום חזרה מהבטחה שלטונית בעלת תוקף משפטי מחייב. המדינה מציינת, כי מדובר בסוגיה מובהקת של מדיניות, אשר על רגישותה ומורכבותה אין צורך להרחיב. לממשלה מסור מטבע הדברים שיקול דעת רחב באשר לאופן הסדרת הנושא, בכפוף כמובן לחובות מכוח הדין.

בנסיבות אלו, לטעמם של משיבי המדינה, לא נפל כל פגם בהחלטתה של ממשלת ישראל להורות על השהיית יישומה של החלטה 1075, שהתקבלה כאמור על יסוד עמדתם של חלקי משרי הממשלה, כל עוד פועלת המדינה בהתאם לחובות המוטלות עליה מכוח הדין. לפיכך, סבורה המדינה שיש לדחות את שלוש העתירות.


מעריב אונליין

/

19/09/2017 14:15

מבזקים נוספים