כ"ד כסלו, תשע"ח | 12.12.2017

ספרות

"כך היה אושוויץ", פרימו לוי

הסופר ששרד: "אנו בניה של אירופה שבה אושוויץ קיימת"

תלמה אדמון

טען עוד כתבות

דוד אמסלם

אבטחה תוצב לח"כ דוד אמסלם: "חושב שמגזימים, אין לי עניין בכך"