י"ד תשרי, תשע"ט | 23.09.2018

מבזקי חדשות

|

דיסקונט רשם רווח של כ-17 אחוזים בתשעת החודשים הראשונים של השנה

בנק דיסקונט פרסם את התוצאות העסקיות לרבעון הראשון של השנה ולתשעת החודשים הראשונים עם גידול של 66.5% ברווח הנקי הרבעוני ל-313 מיליון שקל, וגידול של 16.8% ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-888 מיליון שקל. 

ג'ון בן זקן

/

15/11/2017 08:58

מבזקים נוספים