שני נתונים סותרים הנוגעים לשוק הדיור פורסמו היום (ראשון) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בנתון המתייחס למתרחש בשוק בשנה שהסתיימה ביוני 2017 מתברר שמספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-14.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, ברבעון השני של 2017 נרשמה ירידה של 5.1% בלבד בכמות הדירות החדשות שנמכרו ומספרן עמד על 6610. לאחר נטרול הנתונים העונתיים בכמות הדירות החדשות שנמכרו נרשם דווקא גידול של 1.2%. הגידול נרשם גם בחודש יוני.

הסיבה לסתירה הינה שבחודשים האחרונים של 2016 ירדה מכירת הדירות החדשות בגלל מהלכים שביצע האוצר כמו הטלת מס רכישת מוגדל והכוונה להנהיג מס דירה שלישית. עקב כך, חלקם של המשקיעים בשוק ירד והוא עומד על כ-16% מסך העסקאות. מגמה זו מתחילה להשתנות ובחודשיים האחרונים, כשהקונים מתחילים "לרדת מהגדר". יתכן מאוד שביטול מס הרכישה על ידי בג"ץ ועיכוב בחקיקתו המחודשת יחזירו את המשקיעים לשוק.


את טבלת הביקוש במספר הדירות החדשות שנמכרו (2285 דירות) מובילה עדיין העיר ת"א, למרות ירידה של 19% במספר הדירות החדשות שנמכרו. במקומות שבהם הופעלה תכנית מחיר למשתכן כמו ראש העין ובמקומות אחרות נרשמה ירידה חדה עוד יותר. הפרויקטים של מחיר למשתכן ביוזמת האוצר משפיעים על נתוני מכירת הדירות. לנוכח נסיקת מחירן של הקרקעות הפרטיות החלה שבשנה האחרונה בנייתן של 4,170 דירות במסגרת קבוצות רכישה בהשוואה ל-2,980 בתקופה המקבילה.