שר האוצר משה כחלון זורק את שוק הדיור לתקופה נוספת של אי ודאות. היום (שני) הוחלט לערער לבג"ץ על החלטת הפסילה של מיסוי דירה שלישית ולבקש דיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים. כזכור את ההרכב הקודם שהוביל לפסילת החוק הוביל השופט נועם סולברג כשבדעת יחיד שהתנגד להחלטת הפסילה היה השופט מני מזוז.

 המדינה הגישה את הערעור בנימוק שהדיון לא נסב סביב עצם רעיון הטלת המס אלא לפגמים שנטען כי נפלו במהלך החקיקה (פגם שנפל בשורשו של ההליך). במסגרת הבקשה הבהירה המדינה שגם אם עמדתה המשפטית תתקבל ההלכה תחול רק על מקריים עתידיים ולא למפרע על החוק שבוטל בפסק הדין.  הודגש שכולם מסכימים לצורך לפעול לטיוב הליכי החקיקה בכנסת. באוצר גם אומרים שיש לעגן את עניין ההליכים בחקיקה מתאימה או בתקנון הכנסת. לדעת העותרים קיים הבדל בין הצורך בקיום הליכי חקיקה תקינים להיקף הביקורת השיפוטית על הליכי החקיקה וביטול חוק צריך להיעשות רק במקרים חריגים. הליך החקיקה של חוק מס דירה שלישית אינו אחד מהם.


לא מוותר. משה כחלון. צילום: יניב נדב כזכור בעקבות ביטול חוק מיסוי דירה שלישית, החליט שר האוצר לחדש את הליכי החקיקה בוועדת הכספים ולאחר מכן בכנסת.  החקיקה תחודש לאחר החגים בגלל שהכנסת בפגרה ורבים מהחכ"ים שוהים בחו"ל.חידוש הליכי החקיקה מלווה בקשיים וכבר גורם לאי ודאות בשוק הדיור. ראשית עדין לא ברור אם החוק החדש יחול למפרע מינואר 2017 או שייכנס לתוקף בתחילת 2018. לא ברור מי יעשה עם בעלי דירות שכבר שילמו את המס (כ-1000). כמו כן קיים ספק האם הליך החקיקה המחודש יזכה לרוב קואליציוני. למרות ריבוי המתנגדים נראה שבסופו של דבר הוא יאושר מחדש. כזכור על פי החוק יחויבו בעלי שלוש דירות מעלה בתשלום מס של 18 אלף שקל לשנה.