ראשי הבורסה ושוק ההון עומדים בהתחייבויותיהם להוזלת עלות השירותים הפיננסיים בישראל. מהבורסה לניירות ערך נמסר אתמול על ההחלטה להקמת חברה לרישומים, שתפעל כחברת בת של הבורסה. היא תחל לפעול בינואר 2018. השירות יינתן ל־550 חברות הרשומות למסחר בבורסה. התעריפים יהיו נמוכים ב־30% מאלה הנגבים כיום. תעריפים יכללו תשלום קבוע של 10,000 שקל עד 35 אלף שקל, בהתאם לגודל החברה המנפיקה ומאפייניה, ותשלום משתנה בהתאם לכמות סדרות ניירות הערך.

הקמת החברה לרישומים היא חלק מהתוכנית האסטרטגית שפרסמה הנהלת הבורסה באפריל האחרון, שבמסגרתה הוחלט על מתן שירותים שיוזילו את עלויות התפעול. הדרישה לכך הגיעה מהחברות הציבוריות עצמן, שטענו שעלות שירותים אלה גבוהה מדי. פרטים על אודות תעריפון החברה יפורסמו החל מהיום באתר הבורסה.

החברה תעסוק בשני תחומי פעילות: רישום תקין ושלם של כמות ניירות ערך שרשומה על שמה של החברה (ומוחזקת בידי הציבור), ושימוש כצינור להעברת תשלומים לבעלי המניות, הנובעים מאירועים עסקיים שונים הנוגעים לחברה, כמו תשלומי דיבידנד, ריבית, חלוקת מניות הטבה ובעת הצורך גם הנפקה פיזית של תעודות המניות.

הבורסה לניירות ערך. צילום: לירון אלמוג, פלאש 90
 

מדובר בעיסוק המהווה אתגר טכנולוגי של ממש. הוא מצריך כוח מחשוב אדיר (הקיים כיום בבורסה) וכרוך בלא מעט סיכונים. זאת הסיבה שבישראל פועלות כיום אך ורק שלוש חברות לרישומים, הנמצאות בבעלות בנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות ובנק דיסקונט. מחזור הפעילות הכולל של שלוש חברות הרישומים הסתכם ב־15 מיליון שקל לשנה. עמלות התפעול נגבו כאמור מהחברות הציבוריות עצמן.
 בנק לאומי היה גם הוא הבעלים של חברה כזאת, אבל החליט לסגור אותה בגלל היעדר כדאיות כלכלית. נזכיר ששלושת הבנקים הם חברי בורסה (בסך הכל יש 22 חברי בורסה). לפיכך, הקמת החברות לרישומים של הבורסה תפגע בפועל בהכנסותיהם, אולם הדבר אינו מטריד את הנהלת הבורסה. בעקבות הפרטת הבורסה כוחם של הבנקים ירד ממילא, כי הם לא יורשו להחזיק ביותר מ־5% ממניות הבורסה.
 

מהלך נוסף שיביא להפחתת עלויות הפעילות בבורסה הוא הפחתת עמלות הקנייה והמכירה של ניירות ערך. הדבר יתאפשר לאחר הפרטת הבורסה, כשיצטרפו אליה חברים נוספים, שהתחרות ביניהם צפויה להביא להפחתת העמלות. בכוונת הבורסה לאפשר בקרוב מהלך שיקל על הרישום למסחר והוא האפשרות להנפיק לראשונה מניות בכורה. מניות אלה יהיו נחותות בזכויות ההצבעה, אך יאפשרו חלוקת דיווידנד ושמירה על הזכויות ההוניות.
 

איתי בן זאב, מנכ”ל הבורסה לניירות ערך, אמר ל”מעריב”: “כחלק מהתוכנית האסטרטגית אנחנו שואפים להרחיב את סל השירותים ולהציע מוצרים נוספים וחדשים. בכך אנו רוצים לתרום לתחרותיות בשוק ההון ולאפשר ללקוחותינו פתרונות יעילים וחכמים יותר”. לדבריו, “שירות הרישומים יציע לראשונה דיגיטציה מלאה של התחום, בדומה לסטנדרט המקובל בעולם, ובעלויות נמוכות משמעותית מהקיימות כיום בשוק”.