ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה על משתמשי קאנביס ישראלים עולה כי 45% ממשתמשי הקנאביס הלא חוקי טוענים כי הם עושים זאת מסיבות רפואיות. עוד התברר כי הם שונים באופן מהותי במאפייני השימוש ממי שיש לו רישיון לקנאביס רפואי ודומים יותר דווקא לאלה שמודים שהם צורכים קנאביס למטרות פנאי. "למרות קולות אשר העלו חשש, המחקר מראה שמערכת חלוקת הרישיונות בארץ עובדת כראוי ולא מחלקת רישיונות לאנשים שלא זקוקים לזה באמת", אמרה ד"ר שרון שניטמן, מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, שערכה את המחקר.

במחקר השתתפו 1,479 משיבים. הקבוצה הראשונה הייתה של אנשים שצרכו קנאביס ברישיון. קבוצה שנייה הייתה של אנשים ללא רישיון לצריכת קנאביס, שענו שהם סובלים מבעיות רפואיות כרוניות ומשתמשים בקנאביס כדי להקל על התסמינים וקבוצה שלישית הייתה של כאלה שאמרו שהם צורכים קנאביס להנאה בלבד. ל־6.6% מהמשיבים יש רישיון, 48.7% השתמשו למטרות הנאה ו־44.7% השתמשו למטרות רפואיות, ללא רישיון.

מהממצאים התברר כי יש הבדלים ברורים בשימוש ובהשפעות בין קבוצת הצרכנים ברישיון לבין שתי הקבוצות האחרות. למשל, התברר שבקרב שתי הקבוצות ללא רישיון, יותר מ־98% השתמשו בקנאביס בעישון, לעומת 67% בלבד שבחרו בדרך זו מקרב בעלי הרישיון.הבדל נוסף שנמצא היה במשך ההשפעה ה"ממסטלת". משתמשי הפנאי דיווחו על 3:58 שעות של "היי" והרפואיים ללא רישיון על 3:45 שעות. לעומתם, המשתמשים ברישיון רפואי דיווחו על 2:41 שעות של "סוטול".