היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, קובע כי לא ניתן למנוע תמיכה כספית ממשרד התרבות במופעים הכוללים עירום מלא, כפי שדרשה שרת ההתרבות והספורט, מירי רגב. לדברי היועמ"ש, הדבר איננו אפשרי בהתאם לחקיקה הקיימת. ההחלטה באה בהעקבות דיון שקיים מנדלבליט עם השרה רגב, בנושא תמיכות בתחום התרבות

עוד אמר היועמ"ש, כי כל שינוי בחקיקה ידרוש חוות דעת דעת משפטית מנומקת, אשר תתייחס למידתיות הפגיעה של ההצעה בחופש הביטוי, בחופש היצירה, ובזכויות יסוד מוגנות אחרות. הצעה זו תיבחן כמקובל על-ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מנהלי), בשיתוף הגורמים הרלוונטיים, ותובא בפני היועץ המשפטי לממשלה להכרעתו.  כזכור, בחודש יוני שלחה רגב מכתב למנכ"ל פסטיבל ישראל, ובו הביעה את התנגדותה למימון מופעים בהם יש עירום מלא על ידי המדינה. "הופתעתי לשמוע שגם השנה יתקיימו מופעים בעירום כחלק אינטגרלי מהמופעים המוצעים לציבור הישראלי בפסטיבל ישראל בירושלים", כתבה. "מופע בעירום מלא - גם כשהוא בחסות אמנותית - מנוגד ופוגע בערכים הבסיסיים של הציבור הישראלי ושל מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וברגשותיהם של אוכלוסיות רחבות".

"זכותו של כל יחיד כמובן לנהוג כרצונו, וזכותכם כפסטיבל לבחור את הבחירות האומנותיות שלכם, בכך אינני מתערבת, אך תקציב המדינה לא יכול להיות מחולק לפעולות הפוגעות בערכי החברה ובזהותה. כמקובל בחוק האמריקאי ובמדינות נוספות, אין קשר בין חופש ביטוי וחירות היצירה שהינן זכויות חשובות ומוגנות, לבין הטלת חובת מימון על המדינה ביחס לכל יצירה אמנותית". 

על רצונה לא לממן מופע בעירום מלא בפסטיבל ישראל אמרה: "אני לא חייבת לתמוך בכל התכנים בפסטיבל ישראל. למה ציבור שמרן צריך לממן מופע עירום? אין לי בעיה עם סצנה כזו או אחרת ב'הבימה', אבל עירום מלא הוא חציית גבולות. לא אמרתי שאני מתנגדת למופעי עירום, אמרתי שאני מתנגדת לממן מופעי עירום משום שהוא פוגע באוכלוסיה גדולה בישראל. כשביקשתי לא להקרין סרט על יגאל עמיר לא אמרו כלום כי זה התאים לאותה אליטה של השמאל".

בתיאטרון אלמידאן עדיין מחכים לכסף

בתוך כך, התפתחות בפרשה אחרת שקשורה לסירובה של השרה רגב לממן מוסדות תרבות מסוימים. תיאטרון אלמידאן בחיפה עתר אתמול שוב לבג"ץ נגד משרד התרבות ושרת התרבות, בדרישה למתן צו ביניים שיחייב את משרד התרבות להעביר לתיאטרון את כספי התמיכה המוקפאים לשנים 2016 ו-2017, על סך של יותר משני מיליון שקלים.

בעתירה שהגיש התיאטרון, באמצעות עורכי הדין וליד ומוחמד כבוב, פורסים את השתלשלות העניינים מאז תחילת משבר הצגת "הזמן המקביל", אשר בעקבותיה הקפיא משרד התרבות את תקציב התיאטרון לשנת 2015. כזכור היועמ"ש, קבע מפורשות בעניין הזה כי השרה רגב לא יכולה לערב שיקולי תוכן בקביעת התמיכה הכספית ליצירות תרבות, בשל פגיעה בחופש הביטוי. היועמ"ש המליץ דאז לצדדים להגיע להסכם בעקבות פניית אלמידאן לבית המשפט העליון, ובכך נחתם הסדר הפשרה במרץ 2016.

בעתירה נטען עוד, כי ההסדר קבע כי "המשרד יפעל ביחד עם התיאטרון להשבת התיאטרון לפעילות מלאה בהקדם, אך במציאות, מיום חתימת ההסכם, המשרד פועל להפרתו באפן מעשי ותוך הסתה מתמשכת מצד השרה רגב אשר הצהירה שבכוונתה למוטט את תאטרון אלמידאן".

עו"ד וליד כבוב מסר, כי "למרות עשרות הפניות החוזרות והנשנות אל משרד התרבות, המשרד נמנע עד עצם יום זה ממתן תשובה לשימוע שקיים לתיאטרון, וזאת בחלוף יותר מארבעה חודשים מקיום השימוע וממשיך להקפיא את כספי התמיכה, תוך הפרה בוטה של הבטחה שלטונית שניתנה לתיאטרון בידי משרד התרבות בלחץ היועץ המשפטי לממשלה".

"אנו פועלים בכוחותינו האחרונים למנוע את סגירתו הסופית של תיאטרון אלמידאן. שרת התרבות מירי רגב פועלת בשיטת הרצחת וגם ירשת, וממשיכה לרדוף את התיאטרון ופועלת ממניעים פוליטיים ומפלגתיים", טוען יו"ר הועד המנהל בתיאטרון ג'וזיף אטרש. "אנו מאמינים שבסופו של יום בג"ץ יחייב את השרה לשלם לתיאטרון את הכספים אשר מגיעים לציבור הערבי כולו ויבטיח את זכאותו של התיאטרון להמשיך לקבל תמיכה גם בעתיד".