בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ ידון ביום חמישי בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון לאשר קיומן של הפגנות המחאה השבועיות בשכונת טל גנים שבפתח תקווה. הבוקר (שני) הגישה המשטרה באמצעות עורכי הדין דנה בריסטמן, מנהלת תחום בחירה בפרקליטות המדינה, ואודי איתן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, את תגובתה לתנועה לאיכות השלטון ובה היא מבקשת מבג"ץ לאסור את המשך קיומן של ההפגנות בשכונת כפר גנים בפתח תקווה, ולהורות למארגנים ולעותרים עו"ד אליעד שרגא, מני נפתלי ודוד פלמרי, לקיימן במקום אחר שתציע המשטרה וזאת תוך הוצאת אישור כדין לקיומן.

בתגובה מציינת המשטרה כי "שינוי נסיבות מהותי שחל בהיקף ההפגנות ובשים לב להתמשכותן, עמדת המשטרה מאזנת כיאות בין זכותם של המפגינים לממש את מחאתם במיקום הנוכחי, לבין זכותם של תושבי המקום לפרטיות ולמניעת מטרדים והיא מראה כי זכותם של האחרונים גוברת בין היתר בשים לב להתמשכות הפגיעה בהם ולהתרחבותה".
 

עוד מציין בתגובה לעתירה כי בתחילת ההפגנות לפני 40 שבועות השתתפו כ-50 איש כאשר בשבועות האחרונים נמנו כבר כ-2,500 מפגינים. עוד ציינה המשטרה כי מול מפגיני המחאה שמתארגנים שבוע לאחר שבוע ללא רישיון, קמה קבוצה נוספת של פעילי ימין שקיבלו רישיון מהמשטרה והם מונים כ400-300 מפגינים - עובדה המוסיפה על חומרת הפגיעה בין השאר בשל הפעלות מערכות הגברה בשני הצדדים, חסימת צירי תנועה וחסימת חניות התושבים.


המשטרה מציעה מקום חלופי להפגנות

 



המשטרה הציעה גם בתגובה זו, כמו בעתירה שהגישו התושבים באמצעות יו"ר ועד השכונה צדוק בן משה, את הפארק הגדול בפ"ת כחלופה לקיומן של ההפגנות והתחייבה כי תשקול בחיוב מתן אישור להפגנה במיקום החלופי.
 

המשטרה עוד מציינת כי המפגינים יידרשו לקבל רישיונות לקיום ההפגנות הבאות מטעמים של שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור. עמדתה זו של המשטרה באה לחזק את טענתה לפיה ההפגנות בכמות המשתתפים הנוכחית העולה על 50 משתתפים, מחייבת בהוצאת רישיון - זאת בניגוד גמור לעמדתם של מארגני המחאה מני נפתלי והתנועה לאיכות השלטון.
 

המשטרה החליטה לדחות את טענותיהם של העותרים לפיהם ההפגנות אינן טעונות רישיון  שכן "ככל שמדובר באסיפה של למעלה מ-50 אנשים שהתקהלו כדי לשמוע נאומים על נושא בעל עניין מדיני ניתן לדרוש רישיון לצורך קיום ההפגנות", כשהיא מתייחסת לנוסח האנגלי בפקודה המנדטורית שתורגם במהלך השנים לנוסח העדכני של פקודת המשטרה כיום.