מדוע מסרב שירות בתי הסוהר לשלב אנס סדרתי בתכנית טיפולית בין כתלי הכלא? עזרא היזמי, אסיר המרצה 18 שנות מאסר בגין הרשעה שנייה בעבירות מין אכזריות, נלחם מזה שנים באנשי שב"ס, כולל פנייה לבתי משפט, כדי שיתאפשר לו לעבור טיפול הולם לעברייני מין. אך בשב"ס דוחים את בקשתו פעם אחר פעם, בכל פעם באמתלה אחרת. בינתיים, הוא אינו יוצא לחופשות ואינו זכאי לניכוי שליש מעונשו, בשל העובדה שלא עבר טיפול. כעת הוא פונה לבית המשפט, בבקשה שיורה לשב"ס לטפל בו.
 

מדובר במאסר שני בגין אונס עבור היזמי בן ה-68, שנידון בשנת 2007 ל-18 שנות מאסר, לאחר שהורשע באונס ובמעשה סדום בנסיבות מחמירות בצעירה שפגש במקרה בבר בתל אביב. לאחר שבילו במקום נסעו יחד לדירתו של היזמי, שם ביקש לקיים עמה יחסי מין. כשסירבה, מנע ממנה לצאת מהדירה, הכה אותה היזמה בסטירות, אגרופים ונגיחות בפניה ואיים עליה כי אם לא תיענה לדרישתו, יהרוג אותה באמצעות אקדח שנמצא ברשותו. רק לאחר שאנס אותה הצליחה הצעירה להימלט. 
 

באירוע דומה להפליא נידון היזמי לארבע שנות מאסר בשנת 1988 בגין אונס של חיילת שכלא בביתו. "מסוכנותו של הנאשם נלמדת לא רק בחזרה ללא פחד על מעשים בהם הורשע ועליהם נענש, כי אם היא טמונה בהתמדת התכחשותו להם, סירובו לקחת עליהם אחריות ולעשותם מנוף לשיקום אפשרי, אף לא מן הפה לחוץ", כתבו השופטים ב-2007. אך מאז החל לרצות את עונשו, היזמי מבקש מגורמי הטיפול והפיקוד בכלא ומבתי המשפט לטפל בו, אך עד היום לא שולב בתכנית טיפולית ייעודית לעברייני מין.
 בתחילה דחו בשב"ס את בקשתו בטענה כי מועד שחרורו, בשנת 2023, עדיין רחוק. בהחלטה בעתירה שהגיש לבית המשפט נקבע כי על שב"ס להתחשב במועד שני השלישים למאסר, שחל כבר ביולי 2016. סמוך למועד הפנה אותו שב"ס לקבוצה המיועדת לעברייני מין מכחישים, אך בעקבות ראיון שנרך לו נקבע כי אינו מתאים לקבוצה זו ושילובו בטיפול נדחה שוב. בעקבות זאת הגיש היזמי עתירה נוספת, באמצעות עורכת הדין אריאלה גואטה מהסנגוריה הציבורית. 
 

"מה עוד נדרש מהעותר לעשות, על מנת להשתלב בהליך טיפולי?" תהתה בעתירה. עורכת הדין עמדה על הצורך בטיפול באסיר מסוכן, שצפוי להשתחרר ולהשתלב בקהילה, שאינו של העבריין בלבד, אלא של החברה כולה. "האחריות למתן טיפול מוטלת בראש ובראשונה על שב"ס", זאת על פי פקודת בתי הסוהר", כפי שמצוין בעתירה. אחרי החג יתקיים דיון בעתידו של היזמי. בינתיים, הולך מועד שחרורו מהכלא ומתקרב. 


 

משב"ס נמסר בתגובה כי הארגון "רואה חשיבות בשילוב אסירים עברייני מין בטיפול. על מנת להגן על פרטיות האסירים ועל פרטיות קורבנותיהם אין באפשרותנו לדון באסיר כזה או אחר. יצוין כי טרם התקבלה עתירת האסיר. כשתתקבל, נעביר את התייחסותנו לבית המשפט".
 

עוד ציינו בשב"ס כי "מדיניות שב״ס היא שילוב עברייני מין במסגרות טיפוליות. כל אסיר המורשע בעבירות מין מופנה לראיון אצל עובדת סוציאלית בו נבדקים קריטריונים רבים. כמו כן מתקבלות חוות דעת פסיכיאטריות חיצוניות ואבחון של מב״ן (מרכז בריאות נפש). אסיר שנמצא מתאים לטיפול מופנה לטיפול ייעודי בהתאם לאבחון האישי שלו ולראייה רחבה של צרכיו האישיים. 
 

"אסיר שלא נמצא מתאים לטיפול יעבור אבחון חוזר אחת לארבעה חודשים או על פי בקשתו באם מרגיש כי חל שינוי במצבו. יצוין כי אסירים הנמצאים מתאימים לטיפול במב״ן מופנים לקבלת טיפול כזה על פי מדיניות משרד הבריאות בתקופת חמש שנות המאסר האחרונות שלהם בלבד".