15.10.18 מלון וולדורף אסטוריה, ירושלים

הכנס יעסוק במגוון נושאים העומדים לפתחה של מדינת ישראל בעידן הנוכחי - תקשורת, בטחון וסייבר, רפואה, תשתיות וכלכלה. הדוברים המרכזיים יהיו מנהיגים ומשפיעים בכל אחד מהתחומים. בכנס ייקחו חלק אנשי תקשורת, פוליטיקאים, אנשי עסקים מובילים בישראל וכן אנשי בטחון וטכנולוגיה.