למרות גל פיגועי הטרור והאנטישמיות בעולם, בשנת 2016 חלה ירידה של כ-7% במספר העולים החדשים לישראל. כך נמסר היום (שלישי) בדוח שהוציאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו כן, ירידה חדה נרשמה בעלייה מצרפת. לפי הנתונים, ב-2016 הגיעו לארץ 25,977 עולים בלבד, לעומת 27,908 עולים בשנת 2015.עם זאת, מספר העולים שהגיעו בשנת 2016 חזר בקירוב להיקף העלייה שנרשם בשנת 2014 (24,120 עולים), והיה גבוה ממספר העולים שנרשם בשנת 2013 (16,884 עולים). ב-2016, שיעור העולים היה 3.0 עולים ל-1,000 תושבים באוכלוסייה הממוצעת, לעומת שיעור של 3.3 עולים ב-2015, כאשר רמה דומה נרשמה בשנת 2014, בה חל גידול במספר העולים השנתי. שיעור העלייה הממוצע בתקופת העלייה ההמונית בשנים 2001-1990 עמד על 17 עולים ל-1,000 תושבים בשנה.בשנת 2016 מספר העולים הגדול ביותר הגיע מיבשת אירופה - 77% מסך העולים שהגיעו לארץ. שאר העולים הגיעו מהיבשות אמריקה ואוקיאניה (17% מסך העולים), אסיה (4%) ואפריקה (1%). עוד ציינו בלמ"ס, כי נרשמה ירידה בחלקם של העולים שהגיעו מאירופה מקרב סך העולים בהשוואה ל-2015 (ירידה של 13%), ובחלקם של העולים מאפריקה (ירידה של 12%) לעומת עלייה בחלקם של העולים שהגיעו מאמריקה ואוקיאניה (עלייה של 9%) ובחלקם של העולים שהגיעו מאסיה (עלייה של 31%).מאירופה עלו אשתקד לישראל 19,635 עולים, לעומת 22,500 ב-2015 ומאמריקה הגיעו 4,410 עולים (לעומת 4,062 ב-2015), מאסיה – 1,113 עולים (לעומת 852 ב-2015) ומאפריקה – 348 עולים (לעומת 304 ב-2015).בשנת 2016, מספר העולים הרב ביותר הגיע מרוסיה (27% מסך העולים). אחרי רוסיה מדורגות: אוקראינה (23%), צרפת (17%) וארה"ב (11%).


במספר העולים מצרפת נרשמה צניחה של 36% ומאוקראינה חלה ירידה קטנה יותר (12%-) בהשוואה למספרם בשנה הקודמת. העלייה מכל הרפובליקות שהרכיבו את בריה"מ לשעבר המשיכה להוות את רוב העלייה לישראל בשנת 2016. 14,456 עולים הגיעו ממדינות חבר העמים, והם היוו 57% מכלל העולים. מרבית העולים הגיעו מאוקראינה ומרוסיה, כאשר שתיהן יחד היוו כ-89% מסך העולים משם.עולים חדשים מצרפת. צילום: הקרן לידידותיותר נשים ומבוגריםמבנה הגילאים של העולים שהגיעו בשנת 2016 היה מבוגר מעט ממבנה הגילים של העולים שהגיעו בשנת 2015. חלקם של בני 14-0 מכלל העולים בשנת 2016 ירד מעט בהשוואה ל-2015. במקביל חלה עלייה בחלקם של בני 64-15. חלקם של המבוגרים בגיל 65 ומעלה נותר ללא שינוי. בהשוואה לסך אוכלוסיית ישראל בשנת 2015, מבנה הגילים של העולים היה מבוגר יותר, עם אחוז נמוך יותר של ילדים בגילי 14-0 ואחוז גבוה יותר בקרב המבוגרים. יחד עם זאת, הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת 2016, 32.7 שנים, דומה לגיל החציוני ב-2015 (32.9 שנים).גם בשנת 2016 המשיכה העלייה להיות מורכבת מרוב של נשים (51%). יחס גברים לנשים היה: 945 גברים ל-1,000 נשים. הגיל החציוני של הנשים היה מעט גבוה משל הגברים (33.0 שנים ו-32.4 שנים, בהתאמה). נתונים אלה דומים לגיל החציוני בשנת 2015, בה הגיל החציוני של הנשים והגברים היה זהה ועמד על 32.9 שנים.עולים חדשים מאוקראינה. צילום: פלאש 90
מעדיפים להשתקע בערים הגדולותשיעור העולים הגברים בגיל 15 ומעלה שהיו רווקים (32%) היה גבוה מאחוז הנשים הרווקות בגיל 15 ומעלה (30%). שיעור הגברים הנשואים (59%) היה גבוה יותר מזה של הנשים הנשואות (52%). בהשוואה לנתוני השנה הקודמת, חלה עלייה בשיעור הגברים והנשים הרווקים/ות (30% ו-29% בהתאמה ב-2015) וירידה בשיעור הגברים והנשים הנשואים (62% ו-54% בהתאמה ב-2015). בדומה לשנה הקודמת, אחוז הנשים הגרושות (10%) והאלמנות (7%) שעלו בשנת 2016 היה גבוה מאחוז הגברים הגרושים (7%) והאלמנים (2%). עוד עולה מסיכום נתוני הלמ"ס, כי 23% מהעולים הגיעו כ-45% מהעולים הגיעו למחוזות תל אביב והמרכז (הכוללים את גוש דן). 16% הגיעו למחוז דרום, 14% לירושלים, 13.4% לחיפה ו-2.9% ליו"ש.בלמ"ס ציינו כי סקירה של בחירת יישוב המגורים הראשון של העולים בישראל מראה, כי מרבית העולים מעדיפים להשתקע בערים הגדולות, שבהן כנראה כבר נמצאים קרובי משפחה, או שקיימות קהילות ותיקות יותר מארץ מוצאם. מתוך סך העולים שהגיעו בשנת 2016, ירושלים קלטה את מספר העולים הגדול ביותר (12% מסך העולים), אחריה היו תל אביב-יפו (11%), נתניה (9%), חיפה (8%), אשדוד ובת ים (5% כל אחת) ורעננה (3%).בפירוט מספר העולים לפי ארץ מגורים אחרונה לפני העלייה, נמצא כי לרוב נשמרה המגמה שאפיינה את יעדי ההשתקעות הראשונה של העולים ב-2015. מתוך העולים שהגיעו מרוסיה, האחוז הגבוה ביותר השתקעו בתל אביב-יפו (14% מסך העולים מרוסיה בשנת 2016) ובחיפה (12%). יוצאי אוקראינה השתקעו בעיקר בחיפה (14%), בבת ים (8%) ובאשדוד (7%). מקרב העולים מצרפת האחוז הגבוה ביותר השתקעו בנתניה (27% מסך העולים מצרפת בשנת 2016), בירושלים (19%) ובתל אביב-יפו (15%). העולים מארה"ב השתקעו בעיקר בירושלים (31%), בבית שמש (13%) ובתל אביב-יפו (9%).רמת ההשכלה של העולים בשנת 2016 הייתה גבוהה יותר לעומת העולים בשנה הקודמת. מתוך בני 15 ומעלה, שידוע מספר שנות הלימוד שלהם. 72% למדו 13 שנות לימוד ומעלה (בהשוואה ל-65% בשנת 2015), מתוכם כ-52% למדו 16 שנות לימוד ומעלה. שיעור העולים שלמדו 12-0 שנות לימוד עמד על 28% ב-2016 (בהשוואה ל-35% ב-2015).העלייה בשנת 2016, כמו בשנים שקדמו לה, הייתה מאופיינת בשיעור גבוה יחסית של בעלי משלח יד אקדמי טרם העלייה לישראל. מקרב העולים שידוע משלח היד שלהם בחו"ל טרם העלייה, ל-67% היה משלח יד אקדמי, 10% היו בעלי משלח יד של הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה ו-7% היו בעלי משלח יד של עובדי מכירות ושירותים.