המכללות הצפוניות מתאחדות. לאחר שבחודש שעבר נפסק המשא ומתן בין אורנים - המכללה האקדמית לחינוך ומכללת גורדון לצורך איחודן וזאת בהחלטה של ועדת ההיגוי המשותפת, כעת מתברר כי איחוד מכללות חדש נמצא על הפרק. בתחילת החודש הגיעה למכללת אורנים פנייה מהוועד המנהל של מכללת עמק יזרעאל לפעול לאיחוד בין המכללות והוועד דן בפנייה והחליט להיענות ולפתוח במשא ומתן לקראת איחוד בין שתי המכללות, תחת העיקרון "שני קמפוסים תחת מרכז אקדמי אחד".השבוע נשלח ליו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), פרופסור יפה זילברשץ, מכתב בקשה לאיחוד המכללה האקדמית עמק יזרעאל ומכללת אורנים. על המכתב חתומים נשיאי המכללות: פרופסור יערה בר-און, נשיאת אורנים ופרופסור יצחק הרפז, נשיא האקדמית עמק יזרעאל. המכתב דן בסוגיית איחוד המכללות "על פי מפת הדרכים לאיחוד במכללות האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת"."שני קמפוסים, מרכז אקדמי אחד"


"לאור מדיניותה הנוכחית של ות"ת ומל"ג הבאה לידי ביטוי במסמך 'מפת דרכים ולוח זמנים לאיחוד המכללות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת' ולאחר בחינת אפשרויות מיזוג שונות שלא צלחו, החליטו הצדדים לפתוח במשא ומתן בספטמבר 2017. הוועדים המנהלים של שתי המכללות אישרו בישיבותיהם פתיחת משא ומתן לקראת איחוד, והסמיכו את הנשיאים לקדם תהליך כזה, תחת ההסכמה 'שני קמפוסים, מרכז אקדמי אחד'. שני הנשיאים במכללות עמק יזרעאל ואורנים נפגשו, הציגו הדדית נתונים ועמדות וגיבשו הסכמות מעשיות".עוד נכתב כי "למכללה המאוחדת ייקבע סדר יום הומניסטי-חברתי של אקדמיה הנטועה בקהילה ומחוברת לסביבתה, מזינה ומוזנת ממנה, מתמקדת במקצועות המטפחים אדם וחברה ומחוברת לשדה בהוראה, בהכשרה ובמחקר. אנו מבקשים למנות לתהליך איש קשר מטעם מל"ג-ות"ת, וכן להקצות למעבר משאבים, כמצוין ומפורט ב'מפת הדרכים' בסעיף ו'. הערכתנו היא כי נוכל להגיע לסיכומים מפורטים בזמן קצר בהתאם למפת הדרכים".כזכור, המכללות אורנים וגורדון פעלו במשך החודשים האחרונים לצורך יצירת תשתית משותפת והקימו שתי ועדות לצורך זה: ועדת מבנה אקדמי וועדת חזון. הוועדות נפגשו לדיונים שונים, כאשר מכללת גורדון, מתחילת המשא ומתן, עמדה על כך שהחלוקה במוסדות המנהלים תהיה שווה, אך מנגד, הוועד המנהל של מכללת אורנים טען כי החלוקה אינה יכולה להיות שוויונית. בהודעה שהוציאו נשיאי המכללות פרופסור בר-און מאורנים ופרופסור יחזקאל טלר מגורדון, נכתב כי "לפיכך, החליטו שני המוסדות להפסיק את המשא ומתן ברוח טובה. אנו מודים לד"ר גורי זילכה על מאמציו לאיחוד שתי המכללות כפרויקטור משותף".