הקשישים והנכים הסיעודיים, כמו כל אזרחי המדינה, נקראים להתייצב מחר בקלפיות להצביע בבחירות לכנסת ה־21. אלא שרבים מהם יתקשו למלא את חובתם האזרחית, כי המדינה מחייבת אותם לתת יום חופש, בתשלום, לעובדי הסיעוד הזרים הסועדים אותם בבתיהם – אף שאלו אינם מצביעים.


כיוון שגם העובדים הזרים זכאים לחופש ביום הבחירות, שהוא יום שבתון, במקרה שהם מסכימים לעבוד בכל זאת ביום זה חייב המעסיק לשלם להם שכר בשיעור 200%, או לשלם לעובד הזר שכר רגיל ולתת לו יום חופש במועד אחר.מפלגת צדק חברתי, המתמודדת בבחירות לכנסת, מבקשת לקדם, גם אם לא תעבור את אחוז החסימה, חקיקה לשינוי החוק. זאת כדי שהחוק לא יחייב לתת חופש לעובדים הזרים ביום הבחירות. לחלופין, לפי הצעת המפלגה, המדינה תפצה את המשפחות כנגד עלות העסקת העובד הזר ביום הבחירות.יוליה בן משה, אם לבן 5 עם מוגבלות, שעומדת בשנים האחרונות בראש עמותה הנאבקת למען זכויות הורים לילדים עם מוגבלויות ומתמודדת במקום החמישי ברשימת המפלגה, אומרת ל"מעריב": "יום השבתון נועד לאפשר לאזרחים להתפנות ולהצביע. והנה, גם העובדים הזרים, שאין להם זכות בחירה כמובן, ייהנו ביום הבחירות מיום מנוחה, על חשבון הנזקקים לשירותיהם, שחלקם אפילו לא יוכלו לממש את זכותם לבחור, משום שהמטפלים לא יימצאו לידם. הרי זה אבסורד הזועק לשמיים".אופירה מוסקוביץ', ממטה מאבק הסיעודיים, פנתה בעניין זה לעו"ד שירי לב־רן לביא, הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד הרווחה, וקיבלה תגובה כלהלן: "תנאי העסקתם של עובדים זרים הינם באותה מסגרת נורמטיבית החלה על כלל העובדים במשק, כפי שנקבע הן בחקיקה, הן בפסיקה והן באמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל חתומה עליהן. ומשכך, אין בסיס או עילה לטענה כאילו השבתון אינו חל על העובדים הזרים".בן משה מוסיפה: "העמדה הזאת משמעותה היא שמשפחות של אנשים עם מוגבלות ייאלצו לתת לעובד חופשה, או לשלם 'קנס' בסך 217 שקל, שכר יום עבודה, כדי לאפשר לבן המשפחה לממש את זכות הבחירה. זה אבסורד. כאילו אין מספיק עול על המשפחות כמעסיקות ישירות של המטפלים, ללא שום סיוע מהמדינה".