האנטישמיות נגד הקהילה היהודית בארה"ב הגיעה לרמות הקרובות לשיא היסטורי בשנת ‪2018‬, ובכלל זה מספר התקיפות האנטישמיות הוכפל, ופיגוע אחד שגבה את מספר הקורבנות הגבוה ביותר בתולדות ארה"ב, כך עולה מנתונים חדשים של הליגה נגד השמצה.
הדו"ח המסכם השנתי של הליגה נגד השמצה בנושא תקריות אנטישמיות תיעד ‪1,879‬ תקיפות נגד יהודים ומוסדות יהודיים ברחבי ארה"ב בשנת ‪2018‬. 
לפיכך, שנה זו מדורגת במקום השלישי, כשנה עם מספר התקיפות הרב ביותר שתועדו מאז החלה הליגה נגד השמצה לתעד נתונים אלו בשנות השבעים.

‪2018‬ עמדה בסימן פיגוע הירי שביצע איש העליונות הלבנה בבית כנסת בפיטסבורג, שגבה את חייהם של ‪11‬ בני אדם, והתאפיינה בזינוק דרמטי בפעילות תעמולה של תנועת העליונות הלבנה ברחבי ארה"ב. 
הדו"ח המסכם השנתי של הליגה מציין ‪59‬ קורבנות של תקיפות אנטישמיות בשנת ‪2018‬, עלייה מ-‪21‬ איש בשנת ‪2017‬. אמנם חלה ירידה של ‪5%‬ בסך התקריות הכולל, מ-‪1,986‬ תקריות שדווחו בשנת ‪2017‬, אולם מספר התקריות בשנה שעברה נותר ברמות הקרובות לשיא היסטורי - שיעור גבוה ב-‪48‬ אחוזים מסך התקריות ב-‪2016‬ וגבוה ב-‪99‬ אחוזים משנת ‪2015‬.

הדו"ח המסכם של הליגה נגד השמצה מסווג את כל התקריות לשלוש קטגוריות: תקיפה, התנכלות והשחתת רכוש. מתוך כל התקריות שדווחו בשנת 2018:‬ תקיפות: ‪39‬ תקריות, עלייה של ‪105‬ אחוזים מ-‪19‬ תקריות שדווחו בשנת ‪2017‬. תקריות אלו גבו ‪59‬ קורבנות, עלייה מ-‪21‬ קורבנות בשנת ‪2017‬, וכללו ‪11‬ הרוגים ושני פצועים מבין אנשי הקהילה בפיטסבורג.

התנכלויות: בשנה שעברה דווח לליגה נגד השמצה על ‪1,066‬ תקריות של התנכלות אנטישמית, עלייה של ‪5‬ אחוזים מ-‪1,015‬ בשנת ‪2017‬ ועלייה של ‪48‬ אחוזים מ-‪721‬ בשנת ‪2016‬.

השחתת רכוש: בשנת ‪2018‬ נרשמו ‪774‬ אירועי ונדליזם על רקע אנטישמי, ירידה של ‪19‬ אחוזים מ-‪952‬ בשנת ‪2017‬, אך עלייה של ‪52‬ אחוזים מ-‪510‬ בשנת ‪2016‬.

תקריות אנטישמיות התרחשו במקומות שונים, לרבות בתי עסק, בתים פרטיים, מרחבים ציבוריים כגון פארקים ורחובות, מוסדות ובתי ספר יהודיים:‬
* בבתי עסק פרטיים וחנויות: ‪211‬ (עלייה של ‪5%‬ מ-‪201‬ בשנת ‪2017‬)
* בבתי עלמין: ‪8‬ (עלייה מ-‪7‬ בשנת ‪2017‬)
* בבתים: ‪276‬ (עלייה של ‪16%‬ מ-‪238‬ בשנת ‪2017‬)
* תקריות בקמפוסים של מכללות: ‪201‬ (ירידה של ‪1%‬ מ-‪204‬ בשנת ‪2017‬)
* תקריות בבתי ספר מכיתה א' ועד יב': ‪344‬ (ירידה של ‪25%‬ מ-‪457‬ בשנת ‪2017‬)
* תקריות במוסדות יהודיים: ‪265‬ (ירידה של ‪23%‬ מ-‪342‬ בשנת ‪2017‬)