מפחיתים רווחים: הדרך להפוך לחברת כרטיסי אשראי עצמאית אינה קלה. את הלקח הזה למדו לאחרונה בעלי חברת כרטיסי האשראי MAX (לשעבר לאומי קארד). החברה פרסמה את דוחות הרבעון השני (אפריל־יוני), המשקפים את פעילות הבעלים החדשים בלבד, שלא תחת המטרייה של בנק לאומי. מהנתונים עולה כי רווחי MAX ירדו ברבעון השני ב־9% ל־47 מיליון שקל וכי הרווח במחצית 2019 ירד מ־104 מיליון שקל ל־75 מיליון שקל.
 
מסוף פברואר החברה נשלטת על ידי קרן ההשקעות ורבורג פינקוס (75%), כלל ביטוח ומנורה מבטחים (10% כל אחת) וחברת ההשקעות אלייד (5%). הירידה ברווח מוסברת בהגדלת הוצאות החברה בעקבות הגידול בתשלומים לבנקים (בייחוד ללאומי), שבתורו חל בשל היכנסם של הסכמי התפעול החדשים לתוקף. הניתוק מלאומי העלה את עלות הגיוס האפקטיבית.
 
אם אין די בכך, נרשמו הוצאות חד־פעמיות ערב הצגת מבנה הבעלות החדש והרפורמות המבניות. MAX השקיעה עד היום במותג כ־12 מיליון שקל, ועד סוף 2019 יעלה הסכום לכדי 15 מיליון שקל. החברה שילמה לעובדים ברבעון הראשון מענק חד־פעמי בסך 50 מיליון שקל עם השלמת מכירתה. עוד עולה כי ה"עמלות הצולבות" הנגבות מבתי העסק ירדו מ־0.7% ל־0.6%, והן עוד צפויות לרדת בהמשך ל־0.5%. החברה השקיעה בכמה מועדוני לקוחות שיחליפו את מועדון שופרסל – פוקס VIP וקרנות השוטרים.
 

בתוך כך, אתמול הושק מועדון לקוחות חדש בשיתוף רשת מחסני שוק. הוא עתיד להעניק למחזיקי כרטיס MAX הטבות ייחודיות. התחרות בשוק מוסיפה לאתגר את החברה, שהגדילה ב־73% את האשראי לעסקים קטנים (הסתכם ב־333 מיליון שקל). כדי לההתמודד עם האתגרים הצפויים לה, החברה עתידה להיכנס לפעילות בענף הביטוח, ולאחרונה מוּנה גיורא זינבצר (לשעבר בכיר בסוכנות הביטוח מעלות) לאחראי לפעילות הביטוח. למטרה זו הגישה החברה לממונה על הביטוח באוצר בקשה לקבלת רישיון.
 
עוד עולה כי MAX מעוניינת לשתף פעולה עם אחת מחברות הטכנולוגיה הגלובליות המעוניינות להכניס לישראל שירותי תשלום חדשים, שיפעלו באופן מאובטח בפלטפורמת EMV. המהלך קשור ליכולת לחייב את בתי העסק להשתמש בטכנולוגיה. על פי הנתונים, הוצאות החברה גדלו ברבעון השני ב־6%, ל־269 מיליון שקל. ההוצאות במחצית 2019 – בנטרול מענק המכירה – גדלו ב־10% ל־548 מיליון שקל, וההון העצמי ירד מ־1.9 מיליארד שקל ל־1.5 מיליארד שקל, בשל חלוקת דיווידנד בסך 400 מיליון שקל.
 
ההכנסות במחצית השנה גדלו ב־1% ל־649 מיליון שקל, למרות הירידה בעמלה הצולבת. תיק האשראי הצרכני ירד ב־2% ל־5.3 מיליארד שקל. הסיבה העיקרית לכך היא חיסול מועדון שופרסל וירידה בהיקף האשראי מ־1.6 מיליארד שקל ל־700 מיליון שקל. הסבר אחר לנתונים הוא היציאה מקבוצת תיק האשראי לרכישת רכב חדש. היקף זה עמד בשיא הפעילות על 1.7 מיליארד שקל וירד להיקף של 950 מיליון שקל בלבד. שתי הפעולות האלה העלו את הריבית הממוצעת באשראי ללקוחות מ־6.9% לשנה ל־7.6% לשנה.
 
ההאטה במשק ותחולתו של חוק חדלות הפירעון העלו את היקף ההפרשה לחובות מספקים ל־30 מיליון שקל, ובמחצית 2019 – ל־57 מיליון שקל. מחזור הכרטיסים גדל ב־6% ל־21.2 מיליארד שקל. במחצית הראשונה גדל המחזור ב־3.4% ל־41.5 מיליארד שקל. עוד כמה נתונים: מספר כרטיסי האשראי בתוקף גדל ב־2% ל־2.6 מיליון; מספר הכרטיסים החוץ־בנקאיים גדל ב־8.3% ומספר הכרטיסים הבנקאיים ירד ב־2%.
 
בתגובה על הנתונים אמר מנכ"ל MAX רון פאינרו: "אנחנו מסכמים מעבר מוצלח מחברה בבעלות בנק לגוף פיננסי עצמאי ומצליח. המשק נמצא בנקודת פיתול. הוא יעבור בשנה הקרובה שינויים ויגדיל את פריסת אמצעי התשלום המתקדמים, כגון כרטיס אשראי ללא מגע". עוד אמר: "גם ברבעון האחרון התמקדנו בעסקים הקטנים, ולצד הגידול בתיק האשראי העסקי שלנו השלימה הקבוצה את הרכישה של חברת כספיט, שתסייע להרחיב את הצעת הערך שלנו לבתי העסק ובייחוד לעסקים קטנים".