בנק לאומי

בנק ישראלי שנוסד ב-1902, כגלגול של בנק אנגלו-פלשתינה ושהפך ב-1951 ל"בנק לאומי בישראל". הבנק הולאם ב-1983 לאחר המשבר במניות הבנקים: כיום, מרבית המניות שלו מוחזקות בידי הציבור, כשהיתר על ידי מדינת ישראל. לבנק כ-250 סניפים בישראל, לצד שלוחות בארצות הברית, בריטניה, שוויץ, רומניה ולוקסמבורג. שווי השוק של הבנק מוערך בכ-23.5 מיליארד ש''ח, נכון לחודש יולי 2015.