המשק חיפש ב-2019 פחות עובדים, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על המשרות הפנויות שפורסמו היום (ראשון). בעוד שבשלושת החודשים האחרונים של 2019 נרשמה עלייה של 5.6% במספר המשרות הפנויות, במהלך השנה כולה עמד שיעור המשרות הפנויות על 3.49% - זאת לעומת 3.7% במהלך 2018.

בצד החיובי של הסקאלה ניתן למצוא את ענף המידע. מספר המשרות הפנויות למפתחי תוכנה עמד בממוצע על 6,732 – זינוק של 19%. במספר המשרות הפנויות להנדסאים וטכנאים חלה עלייה של 8% - ל-314. במשרות לטכנאי רשתות ומערכות מחשבים חלה עלייה של 5%.

בענף ההנדסה נרשמה מגמה מעורבת, כאשר בחלק מהתחומים נרשמה ירידה של 8% בביקוש לעובדים, ואילו באחרים נרשם זינוק של 17% במספר המשרות הפנויות.

מנגד, נרשמה ירידה חדה של 21% במספר המשרות הפנויות לעובדי מטבח וניקיון במוסדות חינוך ובמשקי בית, עמד על 5069. ירידה דומה (20%) חלה במספר המשרות הפנויות לרצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלג בתחום הבנייה – 2,647, אבל במספר המשרות הפנויות לבוני בתים, בנאים ומניחי בטון חלה עלייה חדה של 20% - 2,282. במשרות לטבחים נרשמה ירידה של 16% ל-2,680 וגם במשרות לפקידים חלה ירידה (12%) – 1,665.

ירידה חדה של 19% גם נרשמה במספר המשרות הפנויות לנציגי מכירות טלפוניים – 2,948. במשרות למטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית נרשמה ירידה קלה של 1% בלבד – 3,775. במספר המשרות הפנויות לנהגי משאות ואוטובוסים נרשמה ירידה משמעותית של 19% - 3,397. 

ירידה חדה של 23% נרשמה גם במספר המשרות הפנויות של מאבטחים לעומת אשתקד. בענף עובדי המכירות, עמד המספר הממוצע של משרות פנויות ב-2019 על 8,403 – ירידה של 3% לעומת אשתקד. 

עוד עולה מהנתונים, כי אומדן המשרות הפנויות לפי מחוז מראה על ירידה משמעותית בביקוש לעובדים במחוזות הדרום והצפון, לעומת עלייה בביקושים לעובדים במחוזות תל אביב וירושלים.