ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה מספר המשרות הפנויות במשק מ-100.9 ל-101 אלף בממוצע לחודש, כך עולה מהנתונים שפרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על ההיצע והביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר. בלמ"ס ציינו, כי היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים עלה ל-3.0 מ-2.8 ברבעון הקודם. לעומת זאת, יחס בין ההיצע לביקוש נמוך מאחד (מספר המשרות הפנויות עולה על מספר המבקשים לעבוד) היה קיים בקרב מפתחי תוכנה, נציגי מכירות בטלפון ובעלי מקצועות בענף הבנייה.

יחס בין ההיצע לביקוש הגבוה מחמש (מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי חמישה ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים וכן בעלי משלח יד בתחומי העסקים והמינהל, נלווים בתחומי המשפט החברה והדת ועובדי מזכירות. עוד ציינו בלמ"ס, כי הביקוש הגדול ביותר בתוך קבוצת המנהלים היה למנהלים אדמיניסטרטיביים ומנכלי מכירות, שיווק ופיתוח. הוא היווה כ-38% מסך הביקוש למנהלים.

הביקוש הגדול ביותר בקרב בעלי משלח יד אקדמי היה לענפי טכנולוגיות המידע והוא היווה כ-47% מהביקושים. מתוך בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע, עיקר הביקוש היה למפתחי תוכנה. עוד עולה מהנתונים, כי ברבעון השלישי של שנת 2019 מספר המשרות הפנויות בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח נלווה עלה ל-9,800 משרות בממוצע לחודש, לעומת 8,900 משרות ברבעון השני.

הביקוש הגדול ביותר נרשם בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה היה למועסקים נלווים בתחומי העסקים והמינהל והיווה כ-39% מכלל הביקושים. לעומת זאת, מספר המשרות בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד ירד לכ-6,000 משרות בממוצע לחודש, לעומת 6,400 משרות פנויות ברבעון השני. כמו כן, הביקוש הגדול ביותר בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד היה לפקידי שירות לקוחות והיווה כ-40% מהביקושים. 

הביקוש הגדול ביותר בקרב עובדי מכירות ושירותים היה לעובדי מכירות והוא היווה כ-37% מכלל הביקושים בענפים אלו.
מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי עלה ל-20.6 אלף בממוצע לחודש, לעומת 19.4 אלף ברבעון הקודם. בנוסף, הביקוש הגדול ביותר בקרב עובדים בלתי מקצועיים היה לעובדי ניקיון ועוזרים והוא היווה כ-49% מכלל הביקושים לעובדים בלתי מקצועיים.