פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט את תשובתה לטענות שהעלו בשבוע שעבר סנגוריו של שאול אלוביץ', הנאשם בתיק 4000, לפיהן הושחרו במתכוון חלקים מתמלילי ההקלטות בהם נראה לחץ פסול של חוקרי המשטרה על אלוביץ ובנו על מנת להשפיע על זהות פרקליטו, בכדי שיסכים לחתום על הסכם עד מדינה. בהקלטה נשמעו דברים ברורים המעידים לכאורה על הלחץ האסור.

פרקליטתה של איריס אלוביץ' עו"ד מיכל עוזר רוזן הביאה כדוגמה את חקירתו במשטרה של בנו של אלוביץ', אור, במהלכה לחצה עליו החוקרת כי ישכנע את אביו להחליף את עורך דינו ז'ק חן. לדבריה, חלק מתמליל החקירה הושחר, במקומות רבים נוספו שלוש נקודות, ועמוד אחד מהתמליל נעלם. ההגנה טענה כי לא מדובר בטעות מקרית אלא מכוונת, וכי היועץ המשפטי לממשלה בדק את טענותיהם ומסר כי אין לדברים שחר וכעת מדברר שהדברים אינם נכונים. על כן אין הם יכולים להאמין לדבר ועליהם לבדוק את כל עשרות אלפי שעות ההקלטה.

בעקבות זאת, ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, שבפניה נערך הדיון בשבוע שעבר, ביקרה את הפרקליטות וביקשה שתוגש לדברים תשובה בתוך 10 ימים. "אני חושבת שמה שעורכי הדין אומרים זה שאולי זה אינדיקציה לכך שיש תמלילים אחרים שחסרים בהם דברים משמעותיים. מישהו בחר לעשות שלוש נקודות ולא לתמלל עד הסוף, אני לא אכנס לסיבות של למה. השאלה אם הם צריכים לשבת ולהקשיב לכל הקלטות מהתחלה?", אמרה במהלך הדיון.בתשובת הפרקליטות נדחות הטענות, ומוסבר כי לא היה ניסיון להסתיר דבר. "אין כל בסיס לטענות (ה)נאשמים בדבר הסתרת חומרי חקירה מפניהם או פעולה מכוונת שנועדה למנוע מהם עיון בחומרים", נכתב בתגובה, תוך שהפרקליטות מתעלמת כליל מהתייחסות לפערים בין התמלול שנעשה על ידי להקלטה. "נהפוך הוא – מטענותיהם עולה דווקא שכל חומרי החקירה נמסרו לעיונם, שהרי רק כך יכלו באי כוחם לאתר פערים בין התיעוד והתמלול... ברור שהתנהלות זאת אינה עולה בקנה אחד עם טענות הנאשם לניסיון הסתרה".  

לגופן של הטענות, הפרקליטות מסרה כי עבודת התמלול נמסרה לגוף חיצוני המספק שירותי תמלול ליחידות החוקרות. "אכן, עיון בתמלול שהועבר לעיונם של הנאשמים מעלה שהוא חסר במספר מקומות לעומת התיעוד הקולי של השיחה... פעמים רבות, ולא רק בתיק זה, קיימים פערים בין התיעוד הקולי לבין התמלילים וזאת בשל הקושי בשמיעת הדברים או בהבנת השיח בין החוקר לנחקר (המתמללים לעיתים קרובות אינם מכירים את הנושא הנחקר לפריו, המשוחחים לעיתים קרובות נכנסים זה לדבריו של זה וכיוצא בזה)".

עו''ד ליאת בן ארי ומאחוריה שאול אלוביץ' (צילום: מרק ישראל סלם)עו''ד ליאת בן ארי ומאחוריה שאול אלוביץ' (צילום: מרק ישראל סלם)


בהמשך ההודעה התייחסו בפרקליטות המדינה באופן ישיר לטענה כי היה ניסיון להשפיע על שם הסנגור, היות ועורך דינו ז'ק חן התנגד התנגדות נחרצת לחתימה על הסכם עד מדינה: "מתיעוד השיחה בין אור אלוביץ' (בנו של שאול) לחוקרת, עולה כי אור אלוביץ' הוא שיזם והעלה בפני החוקרת את החשש הנוגע לייצוגו של אביו על ידי עו"ד חן, וכי בדברי החוקרת לא הייתה כל הנחיה לאור אלוביץ בנוגע למערכת היחסים שבין הנאשם 2 (שאול אלוביץ) ועורך דינו".

עוד נכתב על ידי הפרקליטות, כי "בכל מקום שבו קיימת סתירה בין האמור בתיעוד לבין התמלול, או כאשר התמלול חסר, המקור שעליו יש להתבסס הוא התיעוד עצמו". עם זאת, מדובר בעשרות אלפי שעות חקירה שעל ההגנה, עקב הטעויות שכבר נמצאו, לתמלל, דבר הדורש משאבים וזמן רב עליו מתבסס עיקר בקשתם לדחות את שלב ההוכחות.

כמו כן, בפרקליטות הביעו פליאה על עצם הפנייה, כשבהודעתם נכתב: "טענות בא כוח נאשמת 3 (איריס אלוביץ') לגבי הסתרה מכוונת של חומרי חקירה מפתיעים מאוד, בלשון המעטה, נוכח השיח הפתוח והמתמשך בין נציגי המאשימה לבאי כוחם... אין למאשימה אלא להצר על כך שבאי כוח נאשמים 2-3 (שאול ואיריס אלוביץ) בחרו, משיקוליהם הם, להציג טענותיהם באופן שהוצגו, כאשר ממש ימים אחדים לפני הדיון ניהלו עם נציגי המאשימה שיחות ארוכות וענייניות בנושאים הנוגעים לחומרי החקירה בתיק".

פרקליטי אלוביץ' ענו לפרקליטות וכתבו כי "עולה כי כדי להיערך למשפט עלינו לעבור על כל הקלטות בתיק. או שתערכו תמלול חדש לכל הקלטות - או שנצטרך להקשיב לכולן. כך או אחרת, מדובר בפרק זמן משמעותי שיידרש כדי להתכונן למשפט". עוד הדגישו כי "קיימים פערים בין התמלילים להקלטות לא ניתן להסתמך על חומרי החקירה שנמסרו להגנה. אם לא היה תמליל מתוקן שעמד בפני הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, ואלה שמעו את הקלטת השיחה עצמה ועמדו על הפערים בינה לבין התמלול שנמסר להגנה - חובה היה עליהם להורות על תמלול מתוקן של ההקלטה ולמסור אותו להגנה". 

בתוך כך, בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי דיון נוסף במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנשי העסקים נוני מוזס ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', ייערך ב-6 בדצמבר. שלושת הנאשים יידרשו להתייצב בבית המשפט.