בית המשפט המחוזי בירושלים קיים הבוקר (ראשון) דיון במועד תחילת דיוני ההוכחות וכן תדירות הדיונים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדיון הטכני מתקיים בפני השופטת רבקה פרידמן פלדמן, ובנוכחות הסנגורים בלבד. בסיומו של הדיון נקבע כי "על הצדדים להיערך לשמיעת ראיות החל מחודש ינואר 2021. הדיונים יתקיימו שלוש פעמים בשבוע בימים שני שלישי ורביעי". הנאשמים בתיקי האלפים - בהם נתניהו, ארנון (נוני) מוזס, ואיריס אלוביץ' לא הגיעו לבית המשפט. עם זאת, שאול אלוביץ', הנאשם במתן שוחד במסגרת תיק 4000, החליט להגיע לבסוף לבית המשפט.

פרקליטתו של אלוביץ', עורכת הדין מיכל עוזר, אמרה בדיון: "מבחינתנו נפל דבר שבו אנו נבקש מבית המשפט. אנחנו התוודענו לאירוע חמור שמשליך על המשפט וזו התשובה שאלוביץ התעקש להגיע לדיון". לדבריה, במהלך החקירה נערך מפגש בין אלוביץ' לבנו, שהתכלית הייתה לרכוש את אמונו של הראשון, כך שהמפגש אינו מוקלט".

"אנו מדברים על אותו מפגש שהתקיים בינו לבין בנו אור, כאשר במהלך הפגישה אור מנסה לשכנע את אביו להיות עד מדינה. אירוע מזעזע לכשעצמו", אמרה עו"ד עוזר, "בהקשר להיערכות שלנו למשפט הזה, ורק בעניין הזה, אנו מבקשים מבית המשפט הנכבד, הדבר הזה הוא אפס קצהו של האירוע. הדברים הראשונים שאומר אור אלוביץ' לאבא שלו מאותו מפגש זה דברים שבאים להתערב בייצוג המשפטי שלו".

היא ציינה: "אלוביץ' אמר לבנו - אני צריך לשקר כדי להיות עד מדינה. מאז קמה זעקה גדולה ואפילו יו"ר לשכת עו"ד אמר שלא מתקבל על הדעת שהמשטרה תתערב בנושא עד המדינה שלא כדין. היועץ המשפטי לממשלה ענה - אני הלכתי ובדקתי עם הפרקליטות ועם היחידה החוקרת, ונחה דעתי שכל מה שאתם אומרים אין לו שחר. אלה הדברים של היועמ"ש".

עו"ד עוזר הוסיפה: "לא קיבלנו שום דבר, אף פיסת מידע על אופן התגלגלות האירוע הזה. במסגרת לימוד חומר החקירה, מצאנו מזכר שמתעד מפגש של החוקרת עם אלוביץ' ביום החקירה, כשהיא הוציאה אותו לסיבוב בחצר. באותו זיכרון דברים אין זכר לשיחה הזו, אנחנו רק יודעים שהייתה שיחה, שהיא הוקלטה ונאמר שהיא סומנה". לדבריה, אחרי שהתמליל נמצא - התברר כי אין קשר בין התמליל לבין זיכרון הדברים, אבל זה לא העיקר.

"התיישבנו לקרוא את התמליל, והיה קשה לעשות את זה - כי הופעל על אלוביץ' לחץ איום ונורא", ציינה הפרקליטה, "אבל, כשקוראים את התמליל נראה שהחוקרת באמת לא מתייחסת לנושא הייצוג של שאול אלוביץ'. אבל בעמוד 12 אומרת החוקרת האם אתה רוצה להיפגש עם אבא ולדבר על הנושא הזה? מצאנו את הקלטת והתחלנו להקשיב ואז הבנו מה קרה שם". היא הסבירה: "לאורך כל עמוד 12, שבסופו החוקרת שואלת את אור אם הוא רוצה לדבר על הנושא הזה, מדובר על איך מחליפים את עורך דינו של שאול אלוביץ' כדי שהוא יהיה עד מדינה".

אלוביץ': "'הוא לא סומך עליכם', עורך הדין של ביבי יכול לעשות משהו".
חוקרת: "מה צריך לעשות כדי שהוא יאמין?".
אלוביץ': "הוא לא יאמין. צריך שמישהו שהוא לא ז'ק (עורך דינו ז'ק חן) ידבר איתו".
חוקרת: "ומצליחים לשכנע?".
אלוביץ': "אני יודע ש... שמה שנאמר שם באמת שעורכי הדין שלי דיברו עם ז'ק?".
חוקרת: "והוא לא בדעה שלכם?".
אלוביץ': "לא יודע. עורכי הדין שלי אמרו שאם תהיה עסקה, ז'ק לא יכול לעשות את זה, אז לא יעשו את זה".
חוקרת: אתה רוצה לדבר עם שאול כדי לדבר על הנושא הזה?

פרקליטתו של אלוביץ' הוסיפה: "בתיק הזה יש אירועים סופר דרמטיים. זה חוסר אחריות לומר שאני קיבלתי את כל חומר החקירה. אני לא יכולה להגיד את זה. אנו לא באירוע של לפתוח יומנים". לדבריה, האירוע הזה הוא אינדיקציה למה שקרה שם. "זה אירוע שהיועץ המשפטי לממשלה הלך לבדוק, ולא השתתפה רק חוקרת אחת. כל האנשים האלה היו באירוע והם לא זקוקים לתמליל כדי לדעת מה הם עשו הם היו שם, הם יודעים מה הם עשו ובכל זאת חסר היועמ"ש עם אותה בדיקה של מה שעשה עם תשובה שמה שטענו הוא חסר שחר". לטענתה, כשמסתכלים על התמליל רואים שלא יכלה להיות השמטה מקרית.

"הדבר היחיד שהוסתר בעמוד 12 הוא השם של ז'ק והיא מתערב למעשה בשאלת הייצוג", אמרה, "איך יכול להיות שהיועמ"ש חזר עם תשובה כזו? המשמעות הזו היא שמסתירים את האמת בתיק הזה ונעשה כאן ניסיון לשבש הליכים ולהסתיר את כל המעשים הפסולים שנעשו בדרך. זה מעלה את זעקת החפות של אלוביץ ואנו לא יכולים להשתתף במשחק הזה. אז קודם כל האירוע הזה צריך להיבדק וזו צריכה להיות הוראה לתביעה ולא על ידי המשטרה. היא חזרה עם תשובה שהטעתה את היועמ"ש".

שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)

"אנו מסבירים לגבירתי למה אנו לא באירוע של לפתוח יומנים, אנו לא ננהל את התיק הזה במשחק של פרה עיוורת. עוצמים לנו את העיניים ואנחנו לא נסכים לזה", הסבירה, "אנו חושבים שהחובה של התביעה היא לגלות לנו את כל חומר החקירה. חזקת התקינות הופרכה פה ואנו לא יכולים לדבר עם בית המשפט כאילו אנו במצב שכל החומר גלוי בעיננו. זה לא המצב". היא הוסיפה: "איך יכול להיות שהיועמ"ש חזר עם תשובה כזו? המשמעות הזו היא שמסתירים את האמת בתיק הזה, ונעשה כאן ניסיון לשבש הליכים ולהסתיר את כל המעשים הפסולים שנעשו בדרך. זה מעלה את זעקת החפות של אלוביץ' ואנו לא יכולים להשתתף במשחק הזה".

עו"ד עוזר הוסיפה: "אנחנו גילינו על האירוע המדובר ממש בימים האחרונים, ואנחנו מתנהלים מתוך תחושה שלא יכולים להאמין לכלום. יש מקום אחד שאני יכולה להאמין לו וזה בית המשפט. התביעה צריכה ללכת לחומר החקירה ולבדוק. יש אלפי שעות הקלטה. יש הרבה מאוד מקומות שיש חומרים מושחרים". לדבריה, אנו מתכתבים עם חברי כל הזמן ואנו מקבלים תשובות שעכשיו מקבלות צבע מעט אחר. "אנו מתנהלים עם חומרים חסויים ומבקשים פרפרזות ולא מקבלים", הדגישה.

"זה לא הזכות שלנו? זה לא אלמנטרי? אני מבינה שאני מפילה תיק על בית המשפט. אבל איזה ברירה יש לנו? הדבר האלמנטרי ביותר בעולם הוא שאנו ננהל את המשפט הזה שחומר החקירה גלוי, אבל זה לא המצב", ציינה פרקליטתו של אלוביץ', "אנחנו לא עושים דבר שיש בו כדי לדחות את התיק, אבל אי אפשר שמשחקים איתנו ככה. אנחנו לא עושים דבר כדי לדחות את התיק". לדבריה, האירוע המדובר הוא אירוע חמור - עלה לבדיקה על ידי הגורם הכי בכיר במדינת ישראל שפנה ליחידה החוקרת ולפרקליטות והתשובה שנתן מתבררת היום שהיא לא נכונה וכל הדבר הזה מוסתר ולא במקרה.

עורכת הדין ליאת בן ארי, התובעת במשפט, אמרה בדיון: "אנחנו נבדוק את הדברים וכמובן גם את הנושא הקונקרטי הזה ונשיב בצורה מסודרת, אבל מאוד חשוב לומר שאף אחד לא מסתיר חומר חקירה כי הדברים נמצאים בפני הסנגורים ועובדה שהקלטות היו בפניהם. הם יכלו לבדוק את החומר וזה לא שמישהו מסתיר משהו. הראיה הטובה ביותר זה הקלטת".

עורכי הדין של אלוביץ' התפרצו לדבריה של בן ארי, והשופטת ביקשה מהם לשבת.

עו''ד ליאת בן ארי ומאחוריה שאול אלוביץ' (צילום: מרק ישראל סלם)עו''ד ליאת בן ארי ומאחוריה שאול אלוביץ' (צילום: מרק ישראל סלם)

השופטת: "אני חושבת שמה שעורכי הדין אומרים זה שאולי זה אינדיקציה לכך שיש תמלילים אחרים שחסרים בהם דברים משמעותיים. מישהו בחר לעשות שלוש נקודות ולא לתמלל עד הסוף, אני לא אכנס לסיבות של למה. השאלה אם הם צריכים לשבת ולהקשיב לכל הקלטות מהתחלה? מי יעשה את זה?".
בן ארי: "ככל שיהיו דברים אנו נודיע. אבל אני לא רואה מצב שבו לוקחים עכשיו את כל ההקלטות האלה ומתחילים להקשיב על הכל. אולי זה נוח להגנה כי זה משרת אינטרס מאוד ברור לדוחת את הדיון".
השופטת: "אני לא מדברת על המועדים ועל השאלה אם לדחות או לא לדחות. אני מדברת על השאלה של חומר החקירה האם כל חומר החקירה נמצא בידי ההגנה?".
בן ארי: "כן". 
השופטת: "כמה נקודות כאלה יש בכמה מקומות? מה יש מאחורי זה מה לא תומלל? להגיד שההגנה רוצה לדחות את הדיון זה לא במקום. מי יבדוק עכשיו אם בתמלילים יש חוסרים?".

במהלך הדיון טענו פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ', כי חשפו דבר חמור, וזאת סביב ניסיונה של המשטרה לתקוע טריז בין אלוביץ' לבין עורך דינו בעיצומה של החקירה, כדי לאלץ את אלוביץ' לחתום על הסכם עד מדינה. כזכור, תמליל החקירה שפורסם העלה שהתרגיל לא הצליח ושאול אלוביץ' ,שלא ידע שהוא מוקלט בחדר ההיוועצות עם עורכי הדין, זעק את חפותו ואמר לבן שלו שהוא צריך לשקר כדי להיות עד מדינה.

בדיון הסתבר כי הם השוו בין תמליל חקירתו של אור אלוביץ', שקיבלו לאחרונה במסגרת חומר החקירה, לבין הקלטת השיחה עצמה שהתקיימה בין אור אלוביץ' לבין החוקרת. ההשוואה העלתה שבתמליל הוסתר שבניגוד להצהרתו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, המשטרה התערבה גם התערבה בייצוג של שאול אלוביץ' והפצירה בבנו שידבר על ליבו של אביו בנושא עד המדינה והבעייתיות בייעוץ שהוא מקבל מעורך דינו ז'ק חן בעניין. 

לטענת הסניגורים בדיון הבוקר, התמלול שהועבר אליהם שונה באופן יזום ושיטתי מהעולה מן ההקלטה, זאת על מנת לשנות את העובדות ואת רוח הדברים העולים ממנו ושהתרחשו במציאות, עד כדי מחיקת שמו של עורך הדין. כמו כן, לטענתם נמחקו משפטים שלמים והוחלפו בין החוקרת לאור אלוביץ' בנושא זה, לפני הצעת החוקרת לארגן מפגש כדי לדבר על הנושא הזה. 

בתמליל שהתקבל מן המשטרה נכתב:
חוקרת: "לא אני אני, לא אני, תוציא אותי. מה צריך שהוא יאמין שזה מצב הדברים האמיתי ואף אחד לא עושה לו תרגיל".
אלוביץ': "צריך מישהו שידבר איתו שזה לא...".
חוקרת: "מישהו שידבר איתו וזה לא..."
אלוביץ': "אנחנו לא ניסינו לדבר איתו".
חוקרת: "אתם מנסים?".
אלוביץ': "אני יודע ש...".
חוקרת: "לא יודע...".
אלוביץ': "לא רוצה לערבב אותך בזה אני לא.. יש לי בעיה..".
חוקרת: "יש לך גם רצון".
אלוביץ': "אני לא יודע.. אני לא אעשה את זה..".
חוקרת: "אתה רוצה הזדמנות לדבר עם שאול כדי לדבר על הנושא הזה?".
אלוביץ': "אני לא מסוגל".
חוקרת: "למה?".
אלוביץ': "אני לא מסוגל".
חוקרת: "למה?".
אלוביץ': "לא מסוגל.. בניירות וזה לפשפש בניירות.".
חוקרת: "אתה לא...".

לעומת זאת, בתמלול ההקלטה שביצעו הסנגורים:
חוקרת: "לא אני אני, לא אני, תוציא אותי. מה צריך שהוא יאמין שזה מצב הדברים האמיתי ואף אחד לא עושה לו תרגיל".
אלוביץ': "צריך מישהו שידבר איתו שזה לא.. ז'ק".
חוקרת: "מישהו שידבר איתו וזה לא.. ז'ק".
אלוביץ': "אנחנו לא ניסינו לדבר איתו".
חוקרת: "אתם מנסים? לשכנע..".
אלוביץ': "אני יודע ש... עורכי הדין שלי דיברו עם ז'ק".
חוקרת: "וז'ק לא בדעה שלכם?".
אלוביץ': "לא רוצה לערבב אותך בזה אני לא.. אני עם ז'ק יש לי בעיה...".
חוקרת: "יש לך גם רצון".
אלוביץ': "אני לא יודע.. אני לא אעשה את זה.. רק יודע שהעורכי דין שלי אמרו לי שאם תהיה עסקה ז'ק לא יכול לעשות את זה, אז לא יעשו אותה".
חוקרת: "אתה רוצה הזדמנות לדבר עם שאול כדי לדבר על הנושא הזה?".
אלוביץ': "אני לא מסוגל".
חוקרת: "למה?".
אלוביץ': "אני לא מסוגל".
חוקרת: "למה?".
אלוביץ': "לא מסוגל.. בניירות וזה לפשפש בניירות".
חוקרת: "אתה לא...".

תומכי נתניהו מחוץ לבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)תומכי נתניהו מחוץ לבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)

כזכור, לאחר פרסום הדבר, פנה ראש לשכת עורכי הדין אבי חימי ליועמ"ש מנדלבליט במחאה על התערבות המשטרה בזכותו של הנאשם להליך הוגן ולפגיעה בזכות ליצוג משפטי הולם. מנדלבליט מצידו ענה לחימי כי "לאחר בחינת הדברים עם יחידת הפרקליטות שלוותה את החקירות והיחידות החוקרות במשטרת ישראל, הריני להשיבך כי חומרי החקירה מלמדים כי אין שחר לטענות בפרסומים אודות לחץ שהופעל כביכול על עדי מדינה כדי שימסרו גרסאות שאינן אמת". עוד ציין אז מנדלבליט: "מחומר החקירה עולה בבירור כי הדברים שנטען כי נאמרו מפיו של אור אלוביץ' בשיחה עם אביו שאול אלוביץ' בקשר לעורך דינו של האב - לא נאמרו בהוראת החוקרים או ביוזמתם".

סנגוריהם של שאול ואיריס אלוביץ' טענו במהלך הדיון כי בדיון "ההבדלים בין תמלילי החקירה שהועבר מן הפרקליטות מצביע על כשלים חמורים: הראשון - ברור שהחקירה, רשימות חומר החקירה והחומר עצמו לוקים בהסתרה מכוונת ופסולה. לכן, אין לקבל כלל את מאות התמלולים שביצעה המשטרה לחקירות ואין שום דרך להתבסס עליהם עד שיתומללו מחדש; שנית - בניגוד להצהרת היועמ"ש היה ניסיון פסול ולא חוקי להתערב בייצוגו של שאול אלוביץ' מתוך להיטותה של המשטרה לשבור את אלוביץ' עד שיסכים להיות עד מדינה. ושלישית - למרבה הזעזוע, נראה, כך טענו הסניגורים, שהמשטרה הטעתה גם את היועץ המשפטי לממשלה שביקש לחקור את האירוע. תשובתו של היועץ מנדלבליט לפנייתו של חימי לפיה לא הייתה התערבות מצד המשטרה בייצוגו של שאול אלוביץ' היא חסרת שחר".

איריס אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)איריס אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)

בן ארי: "אם אנו נראה שבמקום מסוים קיים חוסר מסויים נודיע להגנה על כך"
עו"ד עוזר: "אנו לא רוצים לדחות כלום. אם אנו צריכים ללכת לבדוק אנחנו נבדוק אלפי שעות הקלטה. זה המון זמן. זה לא רק תמלילים זה כל המגעים שהיו עם עדי מדינה. זה לא מקרי. יש פה הסתרה. ליד הפרקליטות יושבים אנשי המשטרה הם יודעים מה הם עשו הם היו באירוע הזה. היועמ"ש בדק את האירוע וחזר עם תשובה שהיא לא נכונה חד משמעי אז שלא יגידו שלא נעשתה הסתרה".
בן ארי: "אין לי תשובה על כך, אני מתנצלת. אני צריכה לבדוק את הדברים".
שופטת: "איך קורה שנושא שעבר בדיקה ומקבלים תשובות לגבי וזה לא עד הסוף?".

עו"ד יוסי שגב (פרקליטו החדש של נתניהו: "יש קושי כשאתה מקבל חומר חקירה. אני קיבלתי לייצג את הנאשם רק לדיון הזה. וזה משום שהנאשם ידע ברגע האחרון לפני שבועיים שהמימון שהיה אמור להתקבל לא התקבל וכתוצאה מכך עו"ד פטמן לא מייצג עוד את הנאשם".
השופטת: "ש פה מישהו שצריך הגנה. זה לא יעבוד כך. התיק ימשיך להתנהל כאילו יש כאן ייצוג. כולי תקווה שהעורך דין לא יתחלף גם. אני לא רוצה למצוא את עצמי בישיבה הבאה עם עוד מישהו אחר שיגיד יש לי יפוי כוח רק לישיבה הזו כי נושא  המימון לא הוסדר. מישהו צריך לנהל את התיק הזה".
עו"ד שגב: "עו"ד חדד טיפל במסגרת צוות ההגנה והייצוג שלו נותר אבל יש לו חוב גדול לאישומים של 2000 ו4000 ישנה כוונה להויסף איש צוות נוסף להגנה והכל תלוי במצב של המימון ללא מימון יש קושי לבחירת צוות ההגנה והכלתו".
השופטת: "ש פה מישהו שצריך הגנה. זה לא יעבוד כך. התיק ימשיך להתנהל כאילו יש כאן ייצוג".

עו"ד שגב: "אין לי כוונה להרוויח עוד חודש או עוד חודשיים. הכוונה שיהיה הליך משפטי הוגן. שהנאשם קודם כל יכול לדעת מה עומד מולו ולקבל את כל החומר. הופתענו כמו כל עם ישראל שהמימון לא התקבל כי פתאום זה היה לפי חוק המתנות ולא לפי ועדת ההיתרים. מצב שנאשם לא יכול להתגונן הוא מצב בלתי נסבל".
השופטת: "אני באמת מנסה להבין איך אתם רואים את ההמשך?".
עו"ד שגב: "אני מתכוון לפתור את בעיית הייצוג ולהגיע למצב של אחת משתיים - או שיהיה מימון שייאפשר הגנה לנאשם על ידי עורכי הדין שהוא רוצה, אנחנו מדברים על שלושה. או שנמצא פתרון אחר לעניין הזה. אני לא יודע עד היום איך אפשר לנהל הגנה כאשר ממרץ 2018 מוליכים אותנו בקבלת מימון בכל מיני דרכים שאנו הולכים איתם. היועמ"ש צריך להעביר תגובה בארבעה חודשים האחרונים והוא לא עושה את זה".

בהמשך הדיון אמר: "התיק הזה נכפה על ראש הממשלה בזמן עבודתו כעובד ציבור, וכאשר המדינה אומרת לו היית צריך לנהוג כך או אחרת היא צריכה לאפשר לו להתגונן. יש לי דרך שאני מתכוון לעשות כדי לפתור את הבעיה. אנחנו עוד לא מוכנים לקבוע הוכחות. ניקח את הדבר הכי פשוט הקורונה. אני לא יכול לחקור ככה עדים". השופטת הגיבה ואמרה: "תאמין לי שאפשר. לא קל ולא פשוט אבל זה מה שאנו עושים בבית המשפט".

עו''ד יוסי שגב (צילום: מרק ישראל סלם)עו''ד יוסי שגב (צילום: מרק ישראל סלם)

עו"ד שגב: "יהיה לי קשה מאוד להסתכל על העד מאחורי מסכה ולראות סימנים של אמת. איך אפשר לעשות חקירה נגדית כאשר העד ואני נמצאים מאחורי מסכות. אני ממליץ לא לקבע את עצמנו לתאריכים קבועים להוכחות, אלא נשב ביחד בעוד פרק זמן מסוים ונראה אם נפתרה בעיית מסירת החומר והדברים כולם יתבררו לתעודת חיסיון ואני אראה על מה אני מדבר. היום אני בא לפה ואני באמת לא מוכן. אנו נהיה יותר חכמים בעוד שישה חודשים ולא היום".
השופטת: "אדוני מציע שנסגור את בית המשפט לכמה חודשים? אין מה לעשות"
עו"ד שגב: "יש לנו את הטענות המקדמיות שבהם דנים בעקרון החוקיות ובכתב האישום וזה דברים שהייתי מאוד רוצה לטעון בהתחלה ויש טענות מקדמיות שהייתי רוצה לטעון לאחר מכן. חוץ מהטענות המקדמיות, ויש לנו כבר טענה של הגנה מהצדק, במקרה הזה ההתנהגות שאנו ראינו אותה היא חמורה מאוד. מדובר בהתנהגות שמצדיקה קבלה של הגנה מהצדק עד כדי ביטול כתב האישום, כך נעשה. חוץ מהטענות המקדמיות יש 74 חומרי חקירה שעורכי דין לפני ומה שהספקתי לראות יש הרבה מאוד חומרי חקירה שלא נמסרו לנו משום שהם טוענים שהם לא חומרי חקירה. דבר נוסף זה לעבור על תעודת החיסיון ולראות מה אנו מסכימים ומה לא".

עו"ד ז'ק חן, המייצג את שאול אלוביץ' הוסיף בדיון: "אני מבקש תזכורת על מנת לסייע לנו להיערך לבית המשפט. מה הוא סדר העלאת העדים והפרשות, דבר שלדברי ליאת בן ארי הייתה יכולה לומר לפני כמעט חודשיים ולא קרה. אנו המשכנו לקבל חומר חקירה מה-9 במרץ עד ל-24 במאי, כאשר הנתח האחרון נמסר לנו לפני כשבועיים, ב-26 ביוני". לדבריו, מלבד חומר החקירה מדובר בכמות עצומה של מאות רבות של הקלטות שנעשו בתיק. יש לנו את התמלילים לצידם אבל זה חומר שככל הנראה לא יהיה מנוס ואנו נצטרך להקשיב לאלפי, אם לא עשרות אלפי שעות הקלטה בתיק כדי להשוותם לתמלילים.

פרקליטו של אלוביץ' ביקש למעשה דחייה של המשפט עד תחילת 2021, ואף יותר מזה. "אנו מכינים את עצמנו ומיישרים קו כמעט אחרון לגילוי ראיות חסויות", הסביר עו"ד חן, "קשה לי להעריך שכל ההתארגנות תסתיים לפני סוף השנה וזו הערכה שמרנית מאוד. רק לאחר מכן אנו נוכל להתחיל לדבר באופן אמיתי ולעשות אינטגרציה לכל החומר העצום והרב הזה לקראת הכנה לעדים ולחקירות הנגדיות". לטענתו, אנו צריכים לוודא שאין שם חורים שמכשילים אותנו ואת בית המשפט והדוגמה היא מה שהיה היום. על הנושא הזה העידו כמה שוטרים ועדי תביעה אחרים".

"צוות שלם עובד על התיק הזה יומם וליל, זה מסע ארוך וכבד וקשה מאוד כשאנו בעמדת נחיתות לעומת התביעה. בית המשפט צריך לדאוג אגב סדרי הדין וזכותו לאזן את עמדת הנחיתות הזו", הדגיש הפרקליט של שאול אלוביץ', "התביעה נמצאת שנתיים וחצי בתיק ואנו לא. לסמוך על כך המועד שהתחלנו לקבל את החומר זה לא נכון וגם אז זה שנה וחצי הפרש".

שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: עמית שאבי, פול)שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: עמית שאבי, פול)


עו"ד נוית נגב (מייצגת את מוזס): "גם אנו זקוקים לעוד זמן. גם בחומר שלנו שהיה אמור להיות מצומצם יותר אנו רואים שגם חומרים אחרים שרלוונטיים לפרשות אחרות רלוונטיים גם אלינו".
בן ארי: "לגבי חומר החקירה, כמו שגברתי ראתה, העברנו רשימות מסודרות מאוד לחומרים שסרוקים ולכן לוחצים על מקש ומתגלה החומר. נכון שזה לא פשוט, אבל עדיין הכל מאוד מאוד מסודר וניסינו לעשות את הדברים בצורה מסודרת. אנו בקשר רציף עם באי כוחם של בני הזוג אלוביץ' ומנסים להשיב כל הזמן לשאלות. הכל על מנת לפתור את הבעיות. כך גם עו"ד נגב פונה ומקבלת תשובות לכל דבר על מנת לסייע ולייעל את הדברים. לצערי לא הייתה אפילו פניה אחת מעו"ד של נתניהו - פנינו כמה פעמים מיוזמתנו לעורכי הדין פטמן וחדד ואמרנו תבואו אלינו אנו נדריך אותכם גם על החומרים והטבלאות וכלום שום פניה. שום דבר. ואז לבוא היום ולומר את הדברים שנאמרו יש קושי גדול מאוד".
השופטת: "תוך שבוע".
בן ארי: "חודשיים ימים עברו מהדיון הקודם. עורכי הדין של אלוביץ ושל מוזס עושים מה שצריכים לעשות אבל מצד נאשם 1, נתניהו אנו לא רואים שום תנועה לקראת תשובה לכתב האישום ואני חושבת שהגיע העת שבית המשפט ייתן את דעתו לבי העניין הזה. לגבי התמלולים והטענה הזו אנו נעביר תשובה. עו"ד עמית חדד מלווה את נאשם מספר 1 מהיום הראשון, והוא מבקש לעבות את צוות ההגנה שלו - דבר שצריך לעשות במועד. זה לא שאין לו ייצוג. הנושא הכספי בוועדת ההיתרים זה לא מעניינו של בית המשפט וגם לא מעניינה של התביעה. יש פה נאשמים אחרים שלא באים לוועדת ההיתרים ומממנים את המשפט שלהם. לכן אני מבקשת שבעניין הזה צריך לקבוע מועדים וכשקובעים מועדים הדברים בסופו של דבר קורים".

התובעת במשפט הציגה את סדר הפרשות כפי שיעלה לדיון במשפט: "העמדה שלנו היא שזה בהתאם לסדר כתב האישום - פרשת 4000 ואחר כך 2000 ולבסוף פרשת 1000. כך נכתב בכתב האישום אבל אנחנו נהיה גמישים בעניין הזה. ככל שיגיע נאשם 1 ויגיד בשום פנים ואופן אני לא מסוגל לנהל עכשיו את תיק 4000 תביאו לי קודם את תיק 1000 אנו נהיה מוכנים להיות גמישים, לשקול את הדברים ולנסות לעשות הכל". 

בהמשך דבריה, תקפה הפרקליטה את הראיונות שהעניקו עדי המדינה בכלי התקשורת השונים: "הודענו להם בכתב שאסור להם בשום צורה ואופן להיות בקשר עם אנשי תקשורת או להתראיין". עו"ד חן הוסיף כי "מאוד הופתענו מסדר הפרשות שחברתי מציינת. בכל זאת חברתי מכירה ויודעת מה היקף החומר בתיק. למדובר בתיק שלבדו הוא גדול לאין מונים מ-1000 ו-2000 ביחד אבל איתו היא רוצה להתחיל".

בן ארי: "אני חושבת שהגיע הזמן לקבוע מועד לתשובה לכתב האישום וטענות מקדמיות. אני מבקשת מחברי ככל שהם רצים לעתור אפשר גם לעתור לעניין חומר החקירה וגילוי ראיה חסויה ולעשות את כל המהלכים על מנת שנוכל להתחיל בהוכחות במשפט הזה".
עו"ד חן: "זה היפוך סדר הדיונים. בית המשפט לפני חודשיים ביקש את סדר הפרשות. חברתי אמרה בזמן הקרוב ממש ועכשיו אני צריך לעמוד ולהסביר מדוע לא הגשתי בקשות? הנה, אני מבקש לא להתחיל עם 4000 שהיא הפרשה הגדולה ביותר בהיקף החומר הגדול, ביותר אל מול שתי הפרשות האחרות גם יחד. מספר העדים הגדול ביותר נמצא בתיק 4000. הארכת הזמנים שנתתי קודם להתארגנות עם הבקשות השונות עד סוף השנה ועוד חודשים אחר כך, כל זה בהנחה שסדר הפרשות הננו מהקל על הכבד. ככל שחברתי שהיא רוצה להתחיל עם תיק 4000 הערכות האלה מכפילות את עצמם. זאת אומרת לא לפני סוף שנת 2021".
בן ארי: "אנחנו חשבנו שזה נכון, גם בגלל שבתיק 4000 יש עדי מדינה, והיועמ"ש הורה לנו שבמקומות בהם יש עדי מדינה, להביאם כדי שלא יצטרכו להמתין - גם עליהם עובר סבל רב מאוד, אבל כמובן אנו נשקול את הדברים. בתיק 1000 יש נאשם אחד בלבד שלא שמעתי את דעתו בעניין הזה. בתיק 2000 יש שני נאשמים שגם לא שמעתי התייחסות בעניין הזה ואנו בהחלט נשקול את הבקשה הזו".

בסיום הדיון, השופטת קבעה תאריכים ופירטה את המשך לוח הזמנים בנוגע לתיקי האלפים: "בתוך שבוע תשיב המאשימה לטענות עו"ד עוזר בעניין תמלול ההקלטות. בקשות לגילוי חומרי חקירה והסרת חיסיון תוגש עד ל-13 בספטמבר, תשובת לכתב האישום יוגשו בכתב עד ל-18 באוקטובר. המדינה תשיב בכתב לטענות המקדמיות עד ל-1 בנובמבר והצדדים יקבלו בנפרד הודעה על מועד הדיון במעמד הנאשמים ובאי כוח הצדדים בפני ההרכב בעניין התשובה לכתב האישום והטענות המקדמיות שיוגשו בכתב. על הצדדים להיערך לשמיעת ראיות החל מחודש ינואר 2021. הדיונים יתקיימו שלוש פעמים בשבוע בימים שני שלישי ורביעי".