לאחר הצניחה הדרמטית בתוצר המקומי גולמי במשק ברבעון השני של השנה, בשל הסגר הראשון, ברבעון השלישי של השנה, חלה עלייה חדה של 37.9% בתמ"ג לעומת הרבעון הקודם. כך נמסר היום (שני) מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עם זאת, לקראת סוף הרבעון השלישי של השנה, שהחל ב-18 בספטמבר, ובמהלכו הוחלט על הסגר השני בעקבות משבר הקורונה, עדיין אין נתונים אודות ההשפעה על המשק. מפילוח הנתונים עולה, כי בתמ"ג העסקי ברבעון השלישי, חל זינוק של 43.1% בתמ"ג העסקי, עלייה חדה של 42% בהוצאה לצריכה פרטית וזינוק של 44.6% בייצוא סחורות ושירותים, ללא יהלומים וחברות הזנק.

בהשקעה בנכסים קבועים חלה עלייה מתונה יותר של 7.3% ובהוצאה לצריכה ציבורית נרשמה עלייה של 5.1%. לעומת זאת, נרשמה ברבעון השלישי ירידה של 6% בייבוא הסחורות והשירותים, ללא יהלומים וחברות הזנק. בלמ"ס ציינו עוד, כי ברבעון השלישי של השנה חלה ירידה של 1.4% בתמ"ג לעומת הרבעון השלישי של שנת 2019.

עוד עולה מהנתונים, כי ברבעון השלישי השנה חלה ירידה של 2.3% בתמ"ג העסקי לעומת התקופה המקבילה ב-2019 וירידות חדות יותר של 9.7% בהשקעה בצריכה הפרטית ו-10.8% בהשקעה בנכסים קבועים.

לעומת זאת, ברבעון השלישי השנה נרשמו עליות של 2% בהוצאה לצריכה ציבורית ו-5.5% בייצוא הסחורות והשירותים לעומת הרבעון המקביל ב-2019. לעומת זאת, חלה ירידה של 15.9% בייבוא הסחורות והשירותים.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020, לעומת הרבעונים המקבילים ב-2019, עולה כי חלה ירידה של 3% בתמ"ג (שינוי מנוכה עונתיות).