חקירתו הנגדית של מנכ"ל וואלה! לשעבר, אילן ישועה, נמשכה היום (רביעי), בבית המשפט המחוזי בירושלים, מהנקודה בה נעצרה אתמול. "כל יום במשך שבועיים דיברנו על בנט, זה היה רצף של קמפיין", כך סיפר ישועה בפתח הדברים. את השאלות הציג לישועה פרקליטו של שאול אלוביץ', עורך הדין ז'ק חן.

לקראת תום הדיון, ניסה עורך הדין חן לערער את דברי ישועה, שניסה להוכיח כי הסיקור המוטה נבע מלחצים של בני הזוג אלוביץ'. עורך הדין טען כי ישועה היה היוזם של הכחשת פרשת הסיקור המוטה וניסה להוכיח כי ישועה לא פעל בתיאום מול אלוביץ' ועל כן לא קיבל הוראות מלמעלה. 

עדכונים שוטפים: 

14:50:
ישועה התייחס לבקשות העריכה והסביר: "אם מישהו היה בא אליי ואומר לי 'הקו שלי הוא להיות ימני', הייתי מוצא דרך ליישם את הקו הזה - הייתי לוקח עורך ימני, לדוגמא ינון מגל. זכותו של בעל העיתון. אבל מה היה אצלנו? לא היה לא ימין ולא שמאל. לא יכולנו לדעת מה הדרישות. זה היה לקוח ממקומות הזויים. לתקוף אנשים מתוך אותו מחנה. לא היה פה שום קו, רק קו אחד - איריס אמרה 'האג'נדה שלי היא להגן על ראש הממשלה ולאתרג אותו'. אבל גם את זה לא היינו יכולים ליישם, כי איך אני יכול לדעת שלהגן על ראש הממשלה זה לתקוף את ריבלין".

14:45:
ישועה: "במובן של כמות ואיכות הדרישות, אי אפשר היה להסתיר, זה יצא לאור השמש, לכולם היה ברור, כמה כתבות בעד כמה נגד, לא בוטה, מבלי שזה מתגלה".

חן: "לא במובן של עבירה אלא במובן האתי ציבורי, שזה לא ראוי, לא עיתונות חופשית, כמו שאמרת בחקירה". 

14:42: עם חידוש הדיון, עורך הדין חן הפנה פעם נוספת לחקירת ישועה במשטרה, בה נשאל האם זה שכיח שמו"לים מתערבים בעיתונות. ישועה השיב בחקירה: "זו בוודאי לא פרקטיקה תקינה, כי עיתונות צריכה להיות עצמאית. מצד שני לא נהיה נאיביים. תסתכל על מבנה הבעלות של כל המדיה בישראל ובעולם. הם מוחזקים על ידי טייקונים שיש להם אינטרסים כלכליים והם בטח לא קונים גופי תקשורת בגלל הרווח. אז להיתמם ולהגיד ששאול היה בעלים יחיד שהפעיל לחץ על המערכת שלו, זה יהיה לא רציני". הוא הוסיף בחקירה: "יש מקומות שמנהלים את זה בצורה אינטיליגנטית, אבל אנחנו ניהלנו את זה מטומטם".

13:58: בהתכתבויות בין ישועה וטייג, הגן ישועה על התנהלותו של אתר וואלה בכל הנוגע לסיקורו של רה"מ: "וואלה פועלת מזה חמש שנים כדי להפוך לאתר חדשות וערוץ חדשות. וואלה כותבת את החדשות בעד ונגד ביבי יום יום בלי אג'נדה. קח את האתר ותבדוק, כולל דיווחים מהשבוע האחרון על ארדן ונגד ביבי. אבל מה משנות העובדות כשאתה בונה קונספציה, סליחה, כשאתה מתודרך על קונספציה. גם כשיש קונספציה עסיסית ראוי לעיתונאי לחקור קצת יותר, להיות זהיר יותר, להבין שגם למי שתדרך אותך בשנאה כזו יש אג'נדה והיא לנפח ולהכפיש". 

13:50: בהודעה אחרת כותב ישועה לשוקן: "אין שום לחץ להקמת ערוץ חדשות מצד שאול, נהפוך הוא. אין שום סיקור אוהד של ביבי בוואלה".
 
עו"ד חן: "אתה כותב למנטור שלך, שאין סיקור אוהד של ביבי בוואלה".

ישועה: "אני חוזר ואומר שמה שכתבתי שאין סיקור אוהד, לא נכון".

13:20: הדיון סביב כתבתו של אמיר טייג המשיך. ישועה: "אני מסביר ומנסה לבוא ולומר אין לנו סיקור מוטה, אני נותן נופך אמינות, ונותן הסבר, דחוק, עמוס שוקן (מו"ל עיתון "הארץ") לא קנה אגב, האם אז חשבתי שזה נכון? לא. האם היום חושב שזה נכון? לא".

13:04: באשר לאותן שתי הכתבות, ישועה ניסה לטעון כי הכל היה מתואם עם אלוביץ', בעוד עורך הדין חן ניסה לטעון כי ישועה הוא המחולל והיוזם. ישועה: "הפריעו לי שטירפדו את החדשות של וואלה. היינו (הוא ואלוביץ') מתואמים, יועצי התקשורת שלו היו מעורבים. זה לא שאני פתאום קמתי. בטוח שנתנו לי חומרים. זה היה ההקשר. זה לא שפעלתי בניתוק".

ישועה: "אני ושאול מדברים כל יום? התזה שאתה בונה פה כאילו אני הובלתי ושאול שהוא הבעלים, כשהכתבה עוסקת 99%, אתה מניח שלא היו שיחות".

חן: "אתה מנסח מחדש. נוח לך לנסח אירוע אחר שאתה ממציא. אני מראה לך שההתכתבות עם אמיר טייג זה יוזמה שלך".

שופט: "הוא מדבר על התיאום".

ישועה: "בדיוק".

13:00: חל ויכוח באשר לכתבות שהיו שליליות, האחת של גידי וויץ ואחת נוספת של אמיר טייג. ישועה טען שהיה מתואם עם אלוביץ' במענים, בעוד עורך הדין חן טען: "זה מפונצ'ר, הכל היה יוזמה של ישועה". ישועה סתר זאת ואמר: "זה הכל תזה שלו". עו"ד חן: "תיאום לא היה".

12:31: עורך הדין חן: אמרת זה היה סוד די גלוי, מאשר?".

ישועה: "כן".

חן: נחזור לכתבה לקטע הבא: "וואלה הוא חלק מקבוצת בזק", הבהיר ישועה לאנשים שעבדו באתר. "יש לנו אמנם קופת מזומנים גדולה אבל יש לנו אינטרסים. יש הרבה הון שלטון. הנחתות מלמעלה. לעיתים פרי הוראות שהכתיב מלמעלה אלוביץ'".

12:22: עורך הדין חן ציטט את דברי ישועה שעלו מן החקירה: "אני לא הסתרתי אף פעם שהופעל עלי לחץ, גם אם הייתי רוצה לא הייתי יכול בגלל האינטנסיביות. עיתונאים מדברים. יש להם חברים. עוזבים. התחקיר של גידי וייץ לא נמשך יום. שנה. הפוליטיקאים התחילו לדבר על זה".

12:07: לאחר הפסקה בת כחצי שעה, התחדש הדיון. עורך הדין חן הזכיר תחקיר מאוקטובר 2015 (גידי וייץ) וציין: "כתוב שיש לא מעט ידיעות כאלה אתה זוכר את הכתבה ותכנה? היא הוזכרה בחקירה".

ישועה: "זה היה אבן דרך ביציאה של הסיפור החוצה".

חן: "לצד הדוגמאות של הסיקור החיובי לבני משפחת נתניהו דובר על האינטרסים של אלוביץ' אצל רה"מ ושר התקשורת". חן הקריא: "זה מוכתב לי מלמעלה. אין לי ברירה. יש עכשיו מהלכים גדולים שקורים, אסור לנו להפריע". הוא פנה לישועה בשאלה האם הוא מאשר זאת. 

ישועה: "לא יודע אם מילה זו או אחרת, אבל בגדול כן".

11:20: ישועה הסביר מדוע עקף את ינון במטרה לסכל את פרסום הידיעה על אודות זוגתו של יאיר: "ינון היה נתון ללחץ גדול שלי וזה יצר הרבה עימותים. ינון ניסה למלא את תפקידו ולפרסם ידיעות ראויות לדעתו. צריך לזכור שזו לא היתה ידיעה יחידה אלא רצף של ידיעות. ינון איים בהתפטרות שלוש פעמים".

11:02: עורך הדין חן: "אתה כותב לשאול - 'ינון גם ילדותי וגם לא מנהל שיודע לסגור פינות'. אתה באמת חשבת כך?".

ישועה: "חשבתי שהוא קצת ילדותי. במקרה הזה, זו לא הייתה אשמת ינון. ברצף הזה ינון אצלנו כבר מעל שנה. החודשים האחרונים מטורפים. חוץ מההתכתבויות שיש פה, יש הרבה פעמים ששאול מדבר על ינון 'מצפצף עליך, עליי'". הוא הוסיף והסביר את הפעלת הלחץ על ינון, בשל אותה ידיעה הקשורה בזוגתו של יאיר נתניהו: "אני מוודא שזה לא ידלוף כי לשאול חשוב מאוד".

10:50: בהמשך לאותה ידיעה על אודות זוגתו של יאיר נתניהו, רובינשטיין שלח לאלוביץ' הודעה, שהועברה לישועה: "בוס, הסיפור עם הבן ממשיך, יש לכם בלעדית תמונה, שחברתו (של יאיר) מתנשקת עם חברה ואתם עומדים להעלות את זה. צפו לשיחה". ישועה טען כי אסר להעלות את הידיעה ולאחר מכן שלח לינון מגל (שהיה העורך) הודעה: "אתם כותבים על הנשיקה? למרות שביקשתי?". ישועה לאלוביץ': "נמאס לי מהמשחקים של ינון".

10:40: הוצגה התכתבות בין אלוביץ' לרובינשטיין: "יש איייטם על יאיר נתניהו שרוצים להוריד", מדובר בידיעה בה נראתה חברתו של יאיר כשהיא מצולמת מנשקת בחורה אחרת ונאמר: "היה ציפייה לטלפון שיהיה בלאגן סביב זה". ישועה: "היה ידוע לי על התמונה מהצהריים ואסרתי להעלות". אלוביץ' שלח לישועה: "אילן תמנע זאת בכל מחיר. זה קיבל כיוונים הזויים ומחר הוא אמור לחתום על האישור להנפקה".

10:39: סניגורו של אלוביץ' ניסה לתחקר את ישועה באשר לאירוע רלגולטורי ראשון, אותו לא זכר ישועה.

10:32: חן: "מבקש את תגובתך לאמירה שלי, הנסמכת על החומר ומה שמסרת למשטרה, שבמקביל לסיקור של בני משפחת נתניהו עד 2017, ידעת שלקבוצת בזק היו סוגיות רגולטוריות שהתנהלו באותה תקופה?".

ישועה: "לא הייתי בצד המתפעל של הרגולציה".

10:20: חן: "החקירה ב-9 בנובמבר 2018, זוכר מה אמרו החוקרים כשזימנו אותך לחקירה?".

ישועה: "הופתעתי שפתאום חקירה. כי מעת לעת היו מזמנים אותי ל'פגישות תחזוקה', ככה אני קורא לזה, ב- 433. 'מה שלומך?' וחשבתי שזו עוד שיחה כזו שאני שותה כוס תה, 'אילן מה נשמע, הכל בסדר', אין איומים, חשבתי שזו עוד שיחה כזו". ישועה אישר כי לא נאמר לו כי הוא חשוד.

10:19: ישועה טען: "ניסו לשכנע אותי לעשות האזנה (לאלוביץ'). אמרתי שלא נוח לי עם זה".

10:13: עורך הדין חן: "במפגשים איתך שללת שנערך הסכם איתך עם רשויות האכיפה בשאלת העמדתך לדין".

ישועה: "נכון".

חן: "מעולם לא נחקרת באזהרה, נכון?".

ישועה: "נכון".

‏חן: "ולא נאמר לך או לעורכי דינך שהיה דיל שאתה לא תוזהר בחקירותיך, שאתה תדבר חופשי והם ימנעו בנקיטת צעדים נגדך?".

ישועה: "בשום אופן לא".

10:01: ישועה סיפר על היום בו להגדרתו, "העסק יצא החוצה": "הגעתי, אספו אותי ללהב (433). שאול ראה אותי, אולי גם פילבר. אמרו לי שבאיזשהו שלב כנראה יהיו עימותים, היה לי ברור מה זה עימות". 

הוא נשאל על ידי עורך הדין חן: "אחרי העימותים הראשונים, עם אלוביץ וחפץ והנדלר, ישבו איתך החוקרים? דיברו על מה שהיה בעימותים?".

ישועה: "לא, ביליתי איתם עד שאמרו לי שאני יכול ללכת".

09:48: עורך הדין חן לישועה: "עצם זה שהוא מעביר לך את ההודעות של רובינשטיין - מבטא את הלחץ שהוא מעביר אליך?". ישועה אישר זאת.

ישועה: "כל יום במשך שבועיים אנחנו מדברים על בנט, בתוך זה היה רצף של קמפיין", והסביר את ריבוי הידיעות נגד בנט. "מנעו מאיתנו להעלות סקר שבנט מתחזק בשני מנדטים".

09:40: ישועה הסביר התכתבות עם אלוביץ' כשלושה ימים טרם בחירות 2013, בהם אלוביץ' הפעיל עליו, לשיטתו, לחצים, וביקש ממקורבו של נתניהו, זאב רובינשטיין: "תבדוק אפשרות למתקפה על הכיפות הסרוגות של הליכוד – הפגנה נגד רבין, אביו של בנט". לראשונה הוא מבקש לבדוק את אבא של בנט, כך לדברי ישועה. 

ישועה הסביר: "פה התחילה להיבנות הטרגדיה של דבר לא סביר בעליל – אני הרגשתי את הלחץ, זה מועבר לי. אנחנו דנים באפשרות להעלות. עצם ההעברה אל תוך הלילה. שאול יכול להשאיר אצלו אבל הוא מעביר לי בשישי ושבת ידיעה אחרי ידיעה. מערכת נטרפת כבר".

מן התכתובות עולה כי בתקופה שקדמה למערכת הבחירות בשנת 2013 הופעלו לחצים עליו, על מנת להפעיל את כתבי וואלה! לפרסם ידיעת נגד בני משפחתו של נפתלי בנט, כאשר אביו, ג'ים בנט היה במוקד העניינים.

כזכור, אתמול העיד המנכ"ל לשעבר, כאשר את החקירה פתח פרקליטו של שאול אלוביץ', עורך הדין ז'ק חן. במהלך החקירה נטען כי הטיית הסיקור באתר וואלה באותה התקופה נבעה משיקולים מסחריים גרידא.

עורך הדין חן הקריא התכתבויות של ישועה עם אלוביץ' ומעורבים נוספים בפרשה, שלאחריהן טען ישועה כי "לא התכוון אליהן" והוסיף: "כל השיחות האלה היו שיחות ירודות של סריסים בתוך חצר ביזנטית. אמרתי ביטויים בשיח הזה כשידעתי שהצד השני מעביר לה (שרה נתניהו) כל דבר".