משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדש היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בירושלים. אתמול התנהל דיון טכני בעיקרו, אך היום, מחר ומחרתיים יתרכזו הדיונים במשפט בתיק 4000 (בזק־וואלה), כאשר מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה עלה שוב לדוכן העדים – הפעם במסגרת החקירה הנגדית של ההגנה.

את החקירה פתח פרקליטו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, שהציג תחקיר של העין השביעית מ-2013, שלטענתו מעיד כי הטיית הסיקור באתר וואלה באותה תקופה נבעה ממניעים מסחריים ולא פוליטיים, ללא קשר לנתניהו. בנוסף, במהלך הדיון התייחס עו"ד חן לעמדתו הפוליטית של ישועה ולכך שהתבטא באופן קשה נגד נתניהו מול העובדים, זאת בהתאם לאחד מקווי ההגנה של אלוביץ', לפיו פעל במטרה "למרכז" את האתר השמאלני מתוך עמדה אידיאולוגית.

כמו כן,  בניסיון לערער את אמינותו של העד ולטעון כי פעל במניפולטיביות, הקריא חן התכתבויות שונות של ישועה עם שאול אלוביץ', זאב רובינשטיין, ניר חפץ ומעורבים נוספים בפרשה, עליהן אמר ישועה כי "לא התכוון אליהן". ישועה בתגובה השווה את הסיטואציה ל"חצר ביזנטית" והסביר: "כל השיחות האלה היו שיחות ירודות של סריסים בתוך חצר ביזנטית. אמרתי ביטויים בשיח הזה כשידעתי שהצד השני מעביר לה (שרה נתניהו) כל דבר".

עדכונים שוטפים מהדיון: 

15:10: ההגנה הציגה לעד תכתובת מתאריך ה-17 בלבד, וטוענים שאין אינדיקציה שאלוביץ לחץ להעלות את התכתובת על אשתו של בנט.

14:30: הדיון יצא להפסקה.

14:27: עו"ד חן מציג התכתבות בין ישועה לבין הכתבת המדינית טל שלו סביב הריאיון עם ראש הממשלה. ישועה מסביר: "מראיין של ראש ממשלה צריך לשאול שאלות קשות, ואני רומז לה לא לשאול שאלות קשות מידי. לפני זה כותב לי שאול 'מקווה שיצא מוצלח...' אני מבין למה הוא מתכוון. אני שולח לטל שלו שתהיה ממלכתית כי היא יודעת גם לשאול שאלות קשות. אמרתי לה 'אינך צריכה להוכיח דבר'. 
חן: "לדעתך ההתכתבות הזו עם טל שלו מבטאת סיקור מוטה? אתה ביקשת והבאת את הראיון".
ישועה: "כתב פוליטי במצב כזה הולך עושה את הראיון שלו. רציתי את הראיון כי הייתי רוצה שיהיה רייטינג לוואלה".
השופט ברעם: "גם אם יהיה מוטה?"
ישועה: "כן. האם אני חושב שהריאיון יהיה נשכני אחרי כל מה שעברנו? המסר שהעברתי לה הוא מסר מרגיע. בתוך המנעד של הסיקור המוטה שפה היה תורידו כתבה ופה היה תערוך כותרת, יש גם שפה עדינה ביני לבין טל".

13:58: עו"ד חן מטיח בישועה את תכלית החקירה הנגדית מולו ומאשים: "אתה הבנאי של הפלטפורמה הזו. אתה לא השואב מים וחוטב העצים שמבקשים ממנו והוא רק נעתר. אתה יוזם, אתה מפתה אנשים, אתה מבצע מניפולציות. אתה מבצע את השיטה. תגובתך?"
ישועה: "המצב שונה, איריס ושאול רצו את זה ואני מתפקד כמנכ"ל במסגרת הזו. אם יש לי אפשרות לקבל ראיון עם ראש הממשלה או אשתו בתוך הטירוף הזה אני מנסה לקבל ראיון שיביא לוואלה רייטינג. אני מודה באשמה".
חן: "ואתה הדברים האלה אתה עושה בחדווה. כן בנאי או לא?"
השופט ברעם: "לא הכל בינארי, לא הכל או כך או כך. אדוני לא סותר את האפשרות שגם אלמלא הכתם הזה (של הסיקור המוטה) הדברים היו נעשים במינון מסוים בכל מקרה?"
ישועה: "נכון, יש קונטקסט ומערכת יחסים, חלק מעבודת התקשורת זה תן וקח מסוימים. אם מישהו נותן ראיון יש אפשרות לתת לו כתבת צבע באותו השבוע".

13:32: עו"ד חן: "היו מקרים בהם ביקשת משאול לעזור בעניין ראיון עם ראש הממשלה?"
ישועה: "היה משהו, יכול להיות".
חן: "נעבור למאי. ביקשת מרובינשטיין שיביא את הבוס הגדול (נתניהו) לכנס. אחרי חודש אתה שוב מנסה להסתייע ברובינשטיין כדי להביא את נתניהו לכנס "אנא סייע לי", אתה כותב. תאשר לי שהוא לא בא".
ישועה: "הוא לא בא".
חן: "יש אירוע, חגיגת האולפן החדש של וואלה, שוב אתה מנסה לזמן את נתניהו ושוב הוא לא בא. בהתכתבות עם ניר חפץ אתה כותב 'זהו נגמרו הבחירות אתה מסנן אותי? יש משהו חשוב' ואתה מבקש ראיון עם נתניהו. הוא אומר שיבדוק ולא חוזר אליך. היה לך תסכול מסוים, נכון?"
ישועה: "כן".

13:13: השופט ברעם: "אדוני אומר שאתה נוקט בגישה מניפולטיבית. והאם זה מקיש גם על דברים אחרים שאתה אומר? האם זה נכון לגבי השיחות שאדוני ניהל עם שאול אלוביץ? כשאתה קורא את הדברים שלך לא צריך לפרש אותם כפשט, או ייתכן שיש לך מניעים אחרים?"
ישועה: "בהקשר הזה של השיחות בחצר הביזנטית התנהלתי כמו שהתנהלתי. כן אתה צודק, אני לא מלאך. רציתי לרצות את הבוס שלי".

13:08: עו"ד חן ממשיך לעסוק בהתכתבות עם זאב רובינשטיין: "כשאתה כותב את המשפט 'לא מקנא במה שהיא עוברת. תחזק אותה שלא תסבול'. האם פה אתה מתכוון למה שאתה כותב?"
ישועה: "אני נוקט בשפה מוגזמת ואומר לו את מה שהיא רוצה לשמוע".

השופטת פרידמן-פלדמן העירה: "אתה כותב דברים שאלמלא הרקע שאתה מתאר אפשר לחשוב שזה באמת מה שאתה חושב. ולכן השאלה האם יכול להיות שזאב רואה את זה כתשובות כנות? אתה תשתדל ותעשה מאמץ?"
ישועה: "זאב לא טירון. הוא יודע מה המטריה ומה החומר. אני חושב שלזאב ברור שזה מוקצן. אמרתי ביטויים בשיח הזה שידעתי שהצד השני מעביר לה כל דבר. כל השיחות האלה היו שיחות ירודות של סריסים בתוך חצר ביזנטית. אני כתבתי את זה בתור משרת בחצר הביזנטית".

13:04: עו"ד חן מציג התכתבות בין ישועה לבין זאב רובינשטיין: "אני חומה בצורה שום דבר לא יצא ממני. שום דבר לא יפורסם ללא שאני מראה לך ומקבל את אישורך".
חן: "זה אתה כותב ביוזמתך, הוא לא ביקש ממך. מה אתה אומר על זה?"
ישועה: "זה הסטנדרט זה הנורמה, וזה כבר נקבע".

חן: "אתה ממשיך וכותב לו על תמונה שהעביר 'אל תדאג אני לעולם לא אפגע בך או בה'. התכוונת לזה? ובעמוד הבא אתה אומר לו 'אל תדאג מילה שלי זה מילה'. האם מילה שלך זה מילה ישועה?"
ישועה: "לא יודע אם התכוונתי... זה היה שיח דביק. הוא היה קצין בכיר בחצר הביזנטית של בני הזוג נתניהו ודיברתי אליו בהתאם".
חן: "ואתה מה? האם אתה חוטב עצים ושואב מים בחצר הביזנטית היום? כשהיית מנכ"ל וואלה?"
ישועה: "אני לא יודע לענות על זה".

12:55: עו"ד חן מראה התכתבויות בין ישועה לבין ינון מגל, המעידות על יוזמה של ישועה לראיון בלעדי עם אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, בהתאם לתנאים שלה, וביקש מישועה להתייחס.
ישועה: "ההתנהלות של גברת נתניהו היא התנהגות הזויה עם בקשות הזויות. הבקשות אלינו היו תמיד בין הזויות למטורפות. זו ההתנהגות. הכל נאמר בתוך החצר הביזנטית, שאלות הזויות ותשובות הזויות. רציתי לקבל ממנה ראיון בלעדי לוואלה, ידעתי במה זה כרוך אבל אמרתי אולי זה יביא קצת רייטינג".
חן: "לשיטתך, מנכ"ל שלא מתערב בתוכן, אתה יוזם ומציע ראיון בלעדי עם גברת נתניהו שהשאלות יועברו ויאושרו מראש אצלה וכך גם שידור הראיון עצמו".
ישועה: "זו הזדמנות לרייטינג שאני רואה. אני נמצא בסביבה של רצף דרישות מטורפות, אני מנסה להוציא מזה מתוק".
חן: "ובשביל ההזדמנות הזו לרייטינג היית מוכן להציע וליזום ראיון ערוך מראש לדרישתך".
ישועה: "כן".

12:50: הדיון התחדש.

12:10: הדיון יצא להפסקה.

11:53: עו"ד חן ביקש מישועה להסביר מה ההבדל בין התערבותו של אלוביץ' ב-2012 לבין הטיית הסיקור בתיק 4,000. ישועה: "פונה בוס למנכ"ל ומבקש שיסייעו לו במלחמות בתוך קבוצה. אם הדבר הזה היה נמשך 5 פעמים ביום, מה שלא קרה, אז אני חושב שלאורך זמן זה לא לגיטימי. זה לא דברים כמו שהיו לנו עם שאול". 

11:50: חן: "אתה כותב לשאול 'אני לא מחפש לעצמי עבודה או השפעה אבל בהתקפה מהסוג הזה כל הכוחות צריכים לפעול יחד. שגיא הדס או שרף ימחלו על כבודם ויזרקו לי מילה שזה מתפתח ואז נפעיל לחץ למתן כותרות כדי שלא יגיע למצב של הסתה'. פה לא שאול פונה אלא אתה מציע לשאול 'תשתמשו בי'. אתה משדל את שאול להשתמש, בך נכון או לא נכון?"
ישועה: "שאול פונה אלי בתלונה. אומר לי שהקשר שלי עם איתן לא מספיק עוזר. 'עם חברים כאלה לא צריכים אויבים'".
חן: "שאול לא נמצא בעולם התקשורת, אתה ישועה 6 שנים מנכ"ל וואלה. ומה אנחנו רואים? שאתה מדרבן אותו להשתמש בך גם בכלי תקשורת אחרים. תסביר".
ישועה: "אני לא מבין איך לא התאפקת לצחוק כששאלת את זה. סליחה שאני אומר את זה. שאול הוא הרי טייקון תקשורת".

11:38: עו"ד חן מקריא הודעה ששלח ישועה לאלוביץ': "למה אתם לא זורקים מילה כשאתם אומרים דבר כזה. הייתי אומר לו והוא היה ממתן". חן: "אני מבין מההודעה הזו שאתה דווקא מתלונן שלא הודיע לך מראש. אתה מבקש שיגידו לך ואז אתה תמתן. אתה ממשיך ואומר 'אכן מנוולים, יש כאן מדיניות ברורה, אין ספק שהגביר כאן בן בית'. מי המנוולים?"
ישועה: "העיתונאים שכותבים נגדו".
זק: "ומי אותו הגביר? אתה נזכר עכשיו?"
ישועה: "אני באמת שלא זוכר. אולי נוני. באמת שמעצבן אותי שאני לא זוכר".
חן: "אל תתעצבן אנחנו רק בהתחלה. תשמור את האנרגיות לאחר כך. אתה ממשיך לחמם את שאול נגד גלובס ואומר לו 'זה ממש לא עיתונאות זה הסתה'".
ישועה: "חשבתי שלגיטימי שהוא נעזר בי חד משמעית. ורציתי קשר טוב עם הבוס שלי. אני מסייע לו ובתוך זה אני בהחלט מרצה אותו. מודה באשמה".

11:33: עו"ד חן: "אז אתה מעביר לשאול הודעה מאיתן מדמון (מנכ"ל גלובוס) ואתה כותב כך: '9 אצלי סגור בכיף. לא עושה בית ספר לאף אחד בטוח לא לחבר כמוך. השפעתי מוגבלת ועדיין אני רוצה לעזור לך ובגלל הבוס החיובי שלך". 

התובעת עו"ד יהודית תירוש מתנגדת: "שחברי יציג לעד שהשיח שהעד מדבר עליו עם שאול אלוביץ' לראשונה נאמר לו. חברי יודע שהיטב שהדברים נאמרו כבר בהודעות של העד זה לא דברים שנאמרים פה לראשונה".

חן: "מודה לחברתי העד אמר את הדברים כבר בהודעותיו. אולי נצליח לרענן את זיכרונו עוד יותר. שאול כותב לך: 'הי אילן עם חברים כמו איתן לא צריך אויבים. להלן sms שקיבלתי מאיש יחסי הציבור שלנו: בגלובוס הכתבה מאוזנת אבל אופן העריכה נוראי'. ואז אתה עונה: 'נאלץ להודות בצער שאותה מחשבה חלפה במוחי'. אתה מתייחס לאמירת איש יחסי הציבור שאופן העריכה נוראי. נוראי?"
ישועה: "כן".

11:27: עו"ד חן מציג התכתבות בין ישועה לאלוביץ' מאפריל 2012, בה ישועה כותב לשאול: "אדבר עם איתן אחרי צאת השבת, אם תהיה אווירה אסע אליו. עברתי על כל העיתונאים וזה אכן נראה מתוזמר. הוא היה נותן לי התראה כנראה שהגביר אכן בעסק והוא מחויב לו".

חן: "מי אותו הגביר ומי זה הוא שהיה נותן לך אזהרה מראש? תנסה להיזכר".
ישועה: "לא זוכר מי זה הבעלים. יכול להיות שזה הבעלים שלו פישמן. או נוני (מוזס)".
חן: "אזהרה מראש על מה? ומה זה מתוזמר?"
ישעיה: "על הכתבה שהתפרסמה. וכנראה שהיה קמפיין נגד בזק".
חן: "כל מה שקשור לשאול הוא זוכר מצויין. כל השאר זה 'יכול להיות".
ישעיה: "לוואלה היו עסקאות והוא ידע שיש לי קשרים איתם והוא שאל אם אני יכול לסייע ואמרתי לו שכן, אני אסייע".

11:18: עו"ד חן מראה מתוך הודעות והתכתבויות כיצד ישועה ניצל את קשריו החבריים עם מנכ"ל גלובס איתן מדמון כדי להסיר ידיעה בגלובס שפגעה באינטרסים של שאול אלוביץ'. חן: "איך אתה מסביר שלשיטתך מנכ"ל לא אמור כלל להתערב בתוכן, ופה אתה מתערב בתוכן בכלל לא של האתר שלך?".
ישועה: "זה באמת חריג, זה לא יכול לקרות יותר מידי. הוא (מדמון) עשה טובה לחבר".

10:51: ישועה: "יש מקרים שהיינו צריכים להוריד כתבות על משפחות שכולות כי זה לא מצא חן בעיני משפחת נתניהו".

10:35: עו"ד חן: "בשנת 2018 אתה אומר שביבי הורס את המפעל הציוני. מדובר באמירה מאוד קשה שלך שנאמרת לחוקרי המשטרה שנאמרה לעובדים. אתה זוכר את זה?"
ישועה: "כן. בהחלט אמירה קשה".
חן: "זה היה המוטו שלך במערכת, כך אתה אומר. נכון?"
ישועה: "אמרתי את האמירה הזו בקונטקסט מאוד מסוים, לאחר תקופה ארוכה של abuse מתמשך, שאין לי כבר מה להגיד לאנשים. אני אומר להם שאנחנו עושים את הדברים המטורפים האלו אבל זה לא בא ממני, שאני אישית חושב שהוא הורס את המדינה אבל הבטיחו שזה לתקופה מסיימת. חשבתי שטוב שיראו את הדבר הזה כדי שזה יאזן טיפה".
עו"ד חן: "אתה עדיין חושב שנתניהו הורס את המפעל הציוני?"
ישועה: "כן".

10:25: ישועה: "אצלנו בוואלה עד להגעה של שאול, כל עוד היינו חברה ציבורית לא היה מישהו שתפקד כמו"ל אלא תיאורטית. גם לא היינו כל כך גוף חדשותי. אבל ברור שמרגע ששאול נכנס למעורבות המו"ל האמיתי היה שאול, כי הוא קבע מי המנכ"ל וביקש לקבוע מה הקו של המערכת. עובדה שטלי עובדיה שהייתה אז העורכת הראשית הלכה בגלל ששאול רצה".

חן: "בריאיון בתגובה לתחקיר בעין השביעית אתה אומר שבוואלה המנכ"ל הוא המו"ל והוא מחליט על העובדים באתר. האם הדברים שמובאים בפיך נכונים או לא? שיקרת לכתבים או לא?"
ישועה: "אני אמרתי את זה".
חן: "וזה נכון?"
ישועה: "לא".
חן: "אתה אומר כן אמרתי את הדבר הזה לעיתונאי והדבר הזה הוא לא נכון". 
ישועה: "נכון. מה רצית שאני אגיד לו, שפיטרתי את טלי עובדיה כי לשאול יש סיבות אחרות?"
חן: "אז שיקרת לו?"
ישועה: "אז שיקרתי לו".

10:22: עו"ד חן: "האם לגיטימי בעיניך שאתה כמנכ"ל מחליט למה יש ערך ציבורי ולמה אין?"
ישועה: "אני חושב שמנכ"ל כעקרון לא צריך להתערב בתוכן. וואלה נבנתה אז כמערכת עצמאית". 

חן: "עובדים טוענים שאתה נוהג להשפיל עובדים למול עמיתיהם. קוראים לך סדיסט. דיברו על העובדה תחתיך כ"אביוז" (ניצול והתעללות) מתמשך. תגובתך?"
ישועה: "אני לא חושב שזה נכון, אני בוס תובעני ואני אומר את מה שאני חושב, וברור שכשמנכ"ל אומר לעובד מה הוא חושב, אולי לעובד קשה עם זה. אני הייתי לגמרי בגובה העיניים עם העובדים".

10:09: עו"ד חן: "האם אתה חושב שזה מתפקידו של מנכ"ל להתערב בשיקולים מסחריים ופוליטיים?"
ישועה: "לא אמרתי לעיתונאים צייתו משיקולים מסחריים. בהחלט יכול להיות שאמרתי שיש שיקולים מסחריים ופוליטיים ויכול להיות שהתחלתי להכניס את הנרטיב שהוכתב לי מלמעלה, שוואלה צריכה להיות לא שמאל ולא ימין".

ישועה הוסיף: "לא הסתרתי גם בראיון הזה שיש מתח, אני אמרתי ביושר שבכל גוף עיתונאי יש מתח בין התוכן לבין המסחר. מה לעשות שעיתונים, המודל המסחרי שלהם נפגע והם תלויים במפרסמים. ציינתי גם באותה כתבה שאני מתערב ולפעמים מחליט לטובת המסחרי, אבל מספר הפעמים שזה קורה בטל בשישים, וזה לא שהמפרסם יכול לשלוט ברצף של כתבות. יכול להיות שיש כתבה אחת שמעדנים או מורידים אותה, אבל אם זה יגיע שוב זה לא יקרה".

השופט ברעם: "אדוני מתכוון לאיזה שיקולים פוליטיים?"
ישועה: "למערכת שציינתי להטיב עם ראש הממשלה ומשפחתו".

10:07: ישועה: "העוצמה של המעורבות הפוליטית הייתה רבה הרבה יותר מהשיקולים המסחריים. לכן אני לא מסכים למה שכתוב פה, אני לא יכול להיות מחויב לתחקיר הזה. הסתרנו את זה טוב בהתחלה ולוקח לדברים האלה זמן לצוף. הם ייחסו את זה לדברים אחרים. ייחסו את מה שעשינו אז לקמפיינים הפוליטיים שעשינו עם הליכוד".
חן: "האם מישהו במערכת לא אמור לראות את עוצמת ההתערבות הפוליטית?"
ישועה: "אדוני מתייחס לתחקיר הזה כאילו זה התנ"ך".
חן: "את התנ"ך לא אתה ערכת".

09:58: ישועה: "באותו הריאיון המדובר ינון מגל יושב לידי ואומר שאני לא מתערב בתוכן. אבל בתוך התקופה הזו הוא כותב לי 'השתגענו לגמרי, מה זה ההשתלטות הזו במערכת?', כך שכבר הייתה תסיסה. אבל בשלב ההוא, 7-8 חודשים לאחר ההתערבות הגדלה והולכת של שאול, עוד הסתרנו את זה כלפי חוץ".

09:52: עו"ד חן: "בכתבה נכתב שאתה העורך בפועל של וואלה שהמעורבות שלך חורגת מכל מה שנתקלנו, כך אומר הכתב בראיון. מה תגובתך?"
ישועה: "התשובה היא לא. בפירוש לא הייתי עורך. אני לא חושב שהתערבתי יותר ממנכ"לים אחרים".

09:46: עו"ד חן: "האם לגיטימי בעינך שאתר חדשות צריך לשקול שיקולים עסקיים בכל הקשור לחדשות?". 
ישועה: "בעולם אידיאלי לא, בחיים זה ככה עובד. זו הנחיה שקיבלתי משאול, ויכול להיות שגם אם לא היה מעיר לי הייתי עושה את זה. קיבלתי מספר הערות משאול על כתבות שהיו לו כצנינים משום שפגעו באינטרסים של החברה".

09:41: ישועה: "התערבויות משיקולים מסחריים היו משני סוגים. מפרסם שלא רוצים להרגיז אותו ושיקולים פנים קבוצתיים. אם וואלה בקבוצת בזק היא לא תכתוב משהו רע על יס שהיא מקבוצת בזק, ויכול להיות שהיא גם לא תשבח את הוט. סכסוך עבודה בפלאפון - וואלה לא תהיה הראשונה שתסקר אותו".

09:34: עו"ד חן ממשיך להתייחס לתחקיר בעין השביעית: "העיתונאים לוקחים את זה שנתיים אחורה. 'בשנתיים האחרונות הם מעידים שישועה הפך מדמות שממעטת להתערב לבעל מעורבות בבניית המערכת. ישועה בראיון לעין השביעית מתייחס לעצמו כמו"ל האתר'. האם הדברים שרשומים כאן נכונים?".

ישועה: "הם נכונים בהסתייגות. אני אמרתי אותם. זה השנים שוואלה הפכה מגוף שמסתמך על עיתון הארץ התחלנו להקים את המערכת שלנו. המעורבות שלי הייתה מינימאלית, בשיקולים מסחריים, או היו דוגמאות מאוד קיצוניות שמדובר ברמה נמוכה. לא ביליתי בדסק החדשות שעות ארוכות. כשהתחלנו להשקיע מיליונים בתחום של התוכן אז עברתי יותר בחלל של הדסק פעם או פעמיים ביום, עשיתי את זה גם בשאר אגפי החברה".

09:28: עו"ד חן הציג תחקיר של העין השביעית מיולי 2013: "קרוב ל30 עובדי וואלה ששוחחו עם העין השביעית מספרים שחלה הפעלת שיטות צנזורה שונות. העיתונאים מצדם מתקפלים או עוזבים", ושאל את ישועה: "הקושי פה ש-30 עיתונאים מדברים על אינטרסים שפוגעים בחברה. שום דבר פוליטי, שום דבר שקשור לנתניהו. האם אתה לא מכחיש שהתערבת ואף הסברת לעובדים שזה בשביל אינטרסים כלכליים של החברה?".

ישועה: "זה לא מקרה שהכתבה הזו יוצאת 8 חודשים לאחר ששאול התחיל בלחץ שלו. בהחלט הייתה התנהלות גוברת של ההנהלה בהפעלת שיטות צנזורה שונות. ייחסו את הכל לאינטרסים מסחריים, עוד לא ידעו על הלחץ הפוליטי. היו התערבויות גם שלי כמנכ"ל מסיבות מסחריות, כן? אבל בתדירות לגמרי שונה".

ישועה הוסיף: "יש כתבות עם אותם עיתונאים שכתבו על הליכוד, זה מבחינתם היה מסחרי. לחברה יש גם שיקולים מסחריים ואמרתי להם את האמת. כולם עושים את זה וגם אנחנו עשינו את זה. במאזן בין שיקולי המערכת לשיקולים המסחריים אני אומר שהמערכת צריכה לנצח ואני גם אומר שאם אני מתערב יכול להיות שלפעמים זו טעות".

09:17: עו"ד חן תוקף את ישועה: "בהקלטות שאתה שולח למשטרה אחרי אין את ההקלטות שציינתי עכשיו או זכר להם". הוא הוסיף: "העובדה שהשיחות הנעלמות התגלו לנו ממש בעקבות הבדיקה הנוספת שעשינו, כולל נושא מחיקת שיחות מהטלפון, אך נדבר על זה בהמשך".

ישועה: "אני באמת לא זכרתי שהקלטתי, הרי אני הבאתי את הטלפון מרצוני ושלחתי למשטרה את אותן הקלטות באפליקציה בה השתמשנו. ממה שקראתי בעיתונים הבנתי שהייתה עוד אפליקציה אחרת שלא הייתי מודע לה שהקליטה גם. אתה מציג דרמה כאילו שלחתי הקלטות רק מאפליקציה אחת. מה היה לי להסתיר? למחרת העברתי את הטלפון לחוקרת".

09:11: עו"ד ז'ק פותח את החקירה הנגדית: "אמרת בבית המשפט שאתה לא אדם שמקליט אנשים, אבל אתה כן עד שמקליט אנשים, יש שלוש פגישות שהקלטת".
ישועה: "אני לא יודע על איזה שיחות אתה מדבר, אני לא זוכר שהקלטתי אנשים עם הטלפון שלי, בוודאי לא עם שאול ואיריס".

09:09: החלה חקירתו הנגדית של אילן ישועה בידי סנגורו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן.