בג"ץ הורה היום (חמישי) לקואליציה לפעול לקביעת הרכב מאוזן יותר של ועדות הכנסת, זאת במסגרת הדיון בעתירה שהוגשה על ידי האופוזיציה נגד הקואליציה לפני כחודש. בהחלטת בג"ץ נכתב כי "לעמדת יו"ר הכנסת והיועצת המשפטית של הכנסת 'הרכב ועדות הכנסת הנוכחי מעורר קשיים, ויש לפעול לשינויו כדי להביא להרכב מאוזן יותר ומוסכם ככל הניתן, שיבטא באופן ראוי את כוחן היחסי של כל סיעות הכנסת'".

עוד נכתב: "נוכח עמדה זו של יו"ר הכנסת ושל היועצת המשפטית של הכנסת, ומשהוברר מן ההודעה המעדכנת ומן התגובות לה כי ההידברות בין נציגי הקואליציה לנציגי האופוזיציה לא הניבה הסכמות, ניתן לצפות כי המשיבים יפעלו לקביעת הרכב מאוזן יותר של הוועדות, גם בהיעדר הסכמות כאמור. הודעה מעדכנת בנדון תוגש על ידי המשיבים ולאחר קבלתה יוחלט על המשך הטיפול בעתירה". 

עו"ד אילן בומבך, המייצג את חברי הכנסת העותרים, מסר בתגובה להחלטת השופטים: "ההחלטה התקדימית של בג"ץ מבטאת את חוסר הנוחות שיש בייצוג החסר שניתן לאופוזיציה בוועדות הכנסת. בשל עיוות רצון הבוחר, השופטים הורו למשיבים לפעול מידית לתיקון החלוקה ולהגיש הודעה מעדכנת על כך בתוך 10 ימים. אחרת - השופטים יתנו פסק דין מחייב. מדובר בהחלטה חשובה, שמבטיחה ביקורת אופוזיציונית יעילה, שהיא אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה".

ח"כ מיקי זוהר מסר: "‏גם שופטי בג"צ מבינים את מה שהקואליציה הדורסנית הזו מסרבת לקלוט: חלוקה לא שיוויונית לאופוזיציה בהרכבי הועדות - זו פגיעה בדמוקרטיה".