הפעילות הכלכלית של כשליש מהעסקים בתעשייה בישראל נפגעה בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה סקר הערכות מגמות בעסקים, בעקבות המלחמה. על פי סקר הלמ"ס שנערך באפריל, כ-9% מהעסקים בתעשייה ציינו, כי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה פגעה במידה רבה בפעילותם הכלכלית. עסקים אלו משתייכים בעיקר לענפי ייצור מזון וייצור מוצרי מתכת.

כ-32% מהעסקים באוכלוסיית הסקר הושפעו לרעה במידה כלשהיא, במידה מועטה עד במידה רבה מאוד, מהמצב המלחמתי שהחל באירופה בחודש פברואר. בלמ"ס ציינו, כי הפגיעה בפעילות הכלכלית היתה גבוהה יותר בעסקים קטנים, שבהם עד 100 מועסקים, לעומת עסקים גדולים, שבהם יותר מ-250 מועסקים. ככל שהעסק גדול יותר, שיעור המדווחים על פגיעה במידה רבה יורד.

הרס בבורודיאנקה, אוקראינה (צילום: REUTERS/Zohra Bensemra)הרס בבורודיאנקה, אוקראינה (צילום: REUTERS/Zohra Bensemra)

מסקר המגמה עולה, כי ניכר שיש חוסר ודאות גדול לגבי הפגיעה האפשרית בפעילות הכלכלית העתידית בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כ-23% מהעסקים באוכלוסיית הסקר ציינו שהפגיעה בפעילות העתידית אינה ידועה. בענפי התעשייה המושפעים בחלקם ישירות ממצב זה, בגלל השימוש בסחורות המיובאות מאוקראינה ורוסיה, כ-34% מהעסקים ציינו שבשלב זה הפגיעות בפעילות העתידית אינה ידועה.

עוד עולה מהסקר, כי כ-29% מהעסקים שהשתתפו בסקר דיווחו שבעקבות המלחמה עלו המחירים של חומרי הגלם, שבהם משתמשת חברתם במידה רבה או במידה רבה מאוד. בענפי התעשייה, הבינוי והמלונאות, יותר מ-37% מהעסקים ציינו, שבעקבות המלחמה עלו המחירים של חומרי הגלם שבהם משתמשת חברתם במידה רבה או במידה רבה מאוד.

מהפילוח עולה, כי עסקים קטנים ובינוניים נפגעו יותר מעסקים גדולים. למעלה מ-35% מהעסקים בענף התעשייה ציינו שעליית המחירים של המתכת והאלומיניום השפיעה באופן החמור ביותר על הפעילות הכלכלית של חברתם.