כחודש לאחר שנחשף כי נעשה ניסיון להטיה בתוצאות מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית), הכריזה הבוקר (שני) הסתדרות המורים על סכסוך עבודה בנוגע למבחני המיצ"ב. מיד לאחר פרסום החשד לזיוף איימו בהסתדרות כי יכריזו על סכסוך עבודה, ובינתיים הנחו את מנהלי בתי הספר ועובדי ההוראה לחדול מביצוע כל פעולה הקשורה למבחני המיצ"ב.בהסתדרות מסבירים כי בתקופה האחרונה נערכו פגישות עם גורמים במשרד החינוך על מנת לבדוק את ביטול המבחנים וקיומם במתכונת שונה, אך למרות שהיו הבנות בנושא, לבסוף המגעים לא צלחו ולכן הם נאלצו להכריז על סכסוך העבודה. מזכ״לית הסתדרות המורים יפה בן דויד התייחסה לכך ואמרה כי ״אנחנו מסרבים להיות חלק מהפיקציה הזאת. משרד החינוך ממשיך להוליך שולל את המנהלים ואת עובדי ההוראה. לא הותירו לנו ברירה ולכן אנו מכריזים היום על סכסוך עבודה״.בן דויד: "משרד החינוך ממשיך להוליך שולל את המנהלים ואת עובדי ההוראה". צילום: ראובן קופיצ'ינסקיבן דויד: "משרד החינוך ממשיך להוליך שולל את המנהלים ואת עובדי ההוראה". צילום: ראובן קופיצ'ינסקיכזכור, נתוני מבחני המיצ"ב, שנועדו לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה, פורסמו באופן חלקי בלבד מכיוון שמשרד החינוך חשד כי מנהלי בתי ספר ניסו להטות את תוצאות המבחנים כלפי מעלה. כך שהמבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' לא נכללו בנתונים בגלל שיעור גבוה וחריג של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות – כיתות שבהן זוכים התלמידים להקלות במבחנים.בן דויד התייחסה להאשמת משרד החינוך את המנהלים בניסיון לזיוף ואמרה כי "מנהלים ומנהלות מסורים העושים את עבודתם נאמנה, הוכפשו ברבים מבלי שהוכחה אשמתם ומשרד החינוך, שהוא המעסיק שלהם, לא יצא להגנתם. עד היום משרד החינוך לא סיפק תשובה לשאלה, למה למרות דיווח מוקדם של מנהלים למשרד, על מספר התלמידים הזכאים להתאמות, התקיים המבחן? אם חשדו בראמ"ה במהימנות הדיווחים, היו צריכים לעצור את המבחן לפני ביצועו".תגובת משרד החינוך: "בהתאם להצהרתו הציבורית, משרד החינוך בוחן את   האפשרות המשפטית למנוע את פרסום הציונים הבית ספריים, שהוביל לפרסום טבלאות ליגה לא צפויות בין בתי הספר. המשרד רוצה שהבחינה תישאר כמדד אמין ורלוונטי.
המשרד מגבה את המנהלים ואת המורים במדינת ישראל, שהם  ההון האנושי של מערכת החינוך ומצעידים אותה קדימה. לצד זאת, יש הכרח במדידה על מנת לעקוב אחר השגת היעדים במערכת שבה לומדים מעל שני מיליון תלמידים.  רצון המשרד, כמו הסתדרות המורים, הוא להביא לפתרון הסוגיה של פרסום הציונים הבית ספריים, תוך הסתכלות על צרכי התלמידים וצוותי החינוך כאחד. אשר על כן, אין מקום לסכסוך העבודה והמשרד יפעל בהתאם לאמצעים שעומדים לרשותו".