יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים, שלחה הבוקר (שני) מכתב לשר החינוך נפתלי בנט, בו התייחסה לפרשת הזיוף במבחני המיצ"ב טענה כי "פורסמו האשמות קשות וחסרות כל בסיס נגד סקטור מנהלי ומנהלות בתי הספר על אופן התנהלותם במבחני המיצ"ב האחרונים. המנהלים הם המנהיגים האמיתיים של מערכת החינוך בישראל, אם להם אתם לא נותנים גיבוי ומכפישים אותם, איך ציבור ההורים והתלמידים יכבד את סמכותם?".
"בחרתם בצורה תמוהה וחסרת אחריות, בלשון המעטה, להכפיש את ציבור המנהלים המסור", כתבה. "זאת, באמצעות תדרוך אנונימי לכלי התקשורת ויצירת כותרות שליליות כלפי המנהלים, ומבלי שהבאתם ולו בדל של מידע שתומך בטענותיכם".
"לאור ההתנהלות הפסולה של משרדך, ההכפשות הבלתי מבוססות, הפגיעה הקשה והעוול שגרמתם לאלפי מנהלים, לא הותרתם לי כל ברירה. כארגון היציג הגדול ביותר של עובדי ההוראה בישראל, הריני להודיעך, כי הבוקר הנחיתי את כלל המנהלים שלא לשתף פעולה עם הליכי ביצוע מבחני המיצ"ב. ירצה המשרד וימצא דרכים אחרות לבצע את המבחנים ללא שיתוף הפעולה של מנהלים ומורים. בנוסף, הנחיתי את עובדי ההוראה לא לבצע מעתה מבחני מיצ"ב פנימיים ולא מיפויים".

"אני קוראת לך להתנצל בפומבי על ההאשמות הבלתי מבוססות שהטיחו נציגי משרדך בציבור המנהלים, באמצעות הכפשות אנונימיות ויצירת כותרות מלעיזות בתקשורת".

יוצאת להגנת המנהלים. יפה בן דויד. צילום: ראובן קופיצ'ינסקי


ניסיון לזיוף בתוצאות מבחני המיצ"ב?
 
נתוני מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית), שנועדו לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה, פורסמו רק אתמול, חלקית, וללא התראה מוקדמת. 
 
משרד החינוך, כך מתברר, חשד כי מנהלי בתי הספר ניסו להטות את תוצאות המבחנים כלפי מעלה. המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' כלל אינם נכללים בנתונים בגלל שיעור גבוה וחריג של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות – כיתות שבהן זוכים התלמידים להקלות במבחנים. 
 
כך למשל, בכיתות ה' שיעור התלמידים שנבחנו עמד על 21% השנה לעומת 15% בשנה שעברה. במשרד החינוך מציינים כי הדבר הביא לפגיעה באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים, "ולכן יהודקו הפיקוח והבקרה על מתן ההתאמות לתלמידים במסגרת מבחני המיצ"ב", זאת כפי שפורסם ב"מעריב" בתחילת החודש. 
 
ממשרד החינוך נמסר כי "נרשם בכיתות ה' שיעור חריג של תלמידים שהוגדרו עם צרכים מיוחדים ונבחנו בכיתות המותאמות, שבהן כאמור תנאי ההיבחנות שונים מאלו הנהוגים בכיתות הרגילות". עוד מסרו כי "במבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' הדבר הביא לפגיעה משמעותית באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים, ובעקבות זאת גם בתוקף ובאמינות שלהם, ולכן הם אינם מדווחים". 
 
גם שר החינוך נפתלי בנט התייחס לחשדות החמורים ואמר כי ״על מנת לשמור על בחינת המיצ״ב כמדד משמעותי ומהימן במערכת החינוך, נהדק את הפיקוח על ניהול הבחינה בבתי הספר״.