ממשלת ישראל סגרה את נושא העוני בחצר האחורית והותירה כמעט שני מיליון עניים להתמודד לבדם מול מר גורלם. בהיעדר תוכנית ממשלתית ומנגנוני סיוע שמטרתם לשבור את מעגל העוני בישראל, אין שום סיבה שדוח העוני הבא יציין ירידה משמעותית במספר העניים. במצב הנתון, בעת שרצים למערכת בחירות שלישית ומבזבזים הון כלכלי כדי לגרוף הון פוליטי, גם תוצאות הדוח הבא עלולות להיות חסרות חשיבות, אם לא יפעלו אחרת. העני יהיה עני גם בשנה הבאה – וגם אם יצליח לשבור את מעגל העוני, זה לא יהיה בזכות ממשלת ישראל.
 
מראשית שנות ה־80 ועד היום, כמדי שנה, נוהג הביטוח הלאומי לפרסם את תוצאות דוח העוני. פעולה זו מבורכת, חיונית ומעלה לדיון חברתי וציבורי את נושא העוני ואת השאיפה לשבור את המעגל בהקדם. אך כדי להפוך את מסקנות הדוח לפרקטיות ויישומיות בשטח, במטרה להציג בדוחות הבאים מהפכה בנתונים ובמספר העניים בישראל, יש לצפות פני עתיד ולהדגיש בדוח לא רק את המספרים והסטטיסטיקה, אלא גם את דרכי הפתרון, הגופים האחראיים והמשימות הנדרשות כדי לשנות את המספר העגום. ללא קריאה לפעולה בדוח עצמו, על מנת להציב מטרות, יעדים ומשימות לשיפור לשנה הבאה - תוצאות הדוח הבא יהיו מדאיגות ודומות לאלו שפורסמו בשנים האחרונות. 
 
מדינת ישראל אינה מחזיקה בתוכניות פעולה או מערכי סיוע על מנת לעורר מהפך בתחום ולקטוע את מעגל העוני. תוצאות הדוח חייבות להתלוות לתוכנית פעולה ממשלתית, על מנת לשפר את הנתונים משמעותית בדוח הבא. כדי שסדרי העדיפויות החברתיים במדינה ישתנו ונושא העוני יצוף לא רק במקביל לפרסום הדוח, אלא במהלך השנה כולה, קראתי השבוע במכתב בלשון זו למנכ"ל הביטוח הלאומי לרתום את מעמדו וכוחו של הדוח, על מנת ליצור השפעה ולחולל שינוי אמיתי, בעזרת הצעת פתרונות ודרכי פעולה מיידיים. נושא העוני עולה לכותרות בסדר היום הציבורי־חברתי פעם בשנה לקראת חג החנוכה, הודות לפרסום הדוח. אך חשוב לפעול לקידום הנושא גם ב־11 חודשי השנה האחרים, בהם העניים נותרים עניים. 
 

הכותב הוא מנכ"ל עמותת "פתחון לב"