בחדשות 12 נחשפה הערב (שני) ההקלטה של ראש המכון לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל, במסגרת הרצאה שהעביר לתלמידי הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, בה משיב ברמיזה כי רומן זדורוב אינו האחראי לרצח תאיר ראדה. בהקלטה, נשאל על ידי אחד הסטודנטים האם ראדה דיממה לאחר מותה, לאחר שטען קוגל קודם לכן, כי גופת אדם לא יכולה להמשיך לדמם לאחר מותו. קוגל השיב ברמיזה: "אני רק יכול לומר שמה שתופס לגביי העניין הכללי שאמרתי לך, תופס גם לעניין פרטי, בסדר? הנושא שאסור לי להתייחס אליו". 

תלמידת ביה"ס של תאיר ראדה: "אם רומן זדורוב היה רוצח - זה אותי"

הדיון הנוסף בעניין בקשתו של זדורוב למשפט חוזר, עתיד להיערך ב-10 בנובמבר, ואילו הפרקליטות הודיעה על סירובה להעיד את ד"ר קוגל בחשד ל"ניגוד עניינים". זאת לאחר שזדורוב ביקש לאחרונה לקבל חוות דעת נוספת בעניין האפשרות שדם יזלוג מגופה מספר שעות לאחר מותה. מטעם המדינה אף סורבה השמעת ההקלטה של ד"ר קוגל, כראיה משפטית, בטענה כי מדובר בעדות שמיעה שאינה קבילה, מאחר ועדות מומחה צריכה להיות מוגשת בדרך של חוות דעת ערוכה כדין. 

עוד עמדה המדינה בתשובתה על הקושי הנובע מכך שרופא אחר במכון לרפואה משפטית כבר ערך חוות דעת בסוגיה, חוות דעת שהוגשה מטעם התביעה, ועל כך שמצב בו רופאים במכון מעידים זה אל מול זה נתפס כבלתי רצוי.