הפרקליטות מתנגדת לעדותו של חן קוגל בתיק זדורוב בנוגע לראייה החדשה, וטוענת יש בכך מניעה משפטית, וכי הנימוקים לבקשה מטעמו של זדורוב אינם מצדיקים פנייה לקבלת חוות דעת מטעמו של קוגל.

תלמידת ביה"ס של תאיר ראדה: "אם רומן זדורוב היה רוצח - זה אותי"

המדינה הודיעה היום (שלישי) לביהמ"ש העליון כי הנימוקים של רומן זדורוב לבקשתו לקבל חוות דעת נוספת בעניין האפשרות שדם יזלוג מגופה מספר שעות לאחר המוות, אינם מצדיקים פנייה לקבלת חוות דעת כאמור. בהודעת המדינה מוסבר מדוע אין הצדקה לקבל חוות דעת כאמור מטעם ההגנה.

בנוסף, כפי שכבר הודיעה בעבר, המדינה מתנגדת לבקשתו של רומן זדורוב לצרף כראיה הקלטת הרצאה לסטודנטים שנשא מנהל המכון לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל, מאחר שמדובר בעדות שמיעה שאינה קבילה ומאחר שעדות מומחה צריכה להיות מוגשת בדרך של חוות דעת ערוכה כדין.

באשר לבקשה החלופית כי ד"ר קוגל יגיש חוות דעת בעניין, המדינה הודיעה כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי קיימת מניעה לקבל את חוות הדעת ממנהל המכון לרפואה משפטית, ד"ר קוגל, לאור הסדר ניגוד העניינים שנערך בעניינו בעת שמונה למנהל המכון, בנוגע למקרים בהם מסר בעבר חוות דעת כמומחה פרטי, כפי שעשה בתיק זה.

עוד עמדה המדינה בתשובתה על הקושי הנובע מכך שרופא אחר במכון לרפואה משפטית כבר ערך חוות דעת בסוגיה, חוות דעת שהוגשה מטעם התביעה, ועל כך שמצב בו רופאים במכון מעידים זה אל מול זה נתפס כבלתי רצוי, על פי הוועדה שבחנה את מצב הרפואה המשפטית בישראל.

המדינה הוסיפה, כי ככל שבית המשפט יסבור שיש הצדקה לקבל חוות דעת נוספת בעניין, הרי שהפתרון המוצע הוא לפנות לרופא משפטי אחר בארץ או בחו"ל, וכי לאור הנסיבות הייחודיות של המקרה המדינה אף מסכימה, על דעת היועמ"ש, לשאת בהוצאות מימון ההגנה. פרקליטו של זדורוב עו"ד ירום הלוי העדיף שלא להגיב אך הוא כצפוי יתנגד לחוות דעתו זו של הפרקליטות ואת תשובתו יגיש תוך שבוע ימים.