שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים דחו היום (שלישי) את עמדת הפרקליטות, והורו לה למסור להגנה את כל המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לאישורי היועמ"ש לפתיחת החקירות נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתוך כשבוע ימים.

היועמ"ש מתייחס לתיקי נתניהו. צילום: משרד המשפטים

בית המשפט דחה את טענת הפרקליטות וקבע: "איננו מקבלים את עמדת המאשימה בעניין תיקי 1000, 2000 ו-4000. אנו סבורים כי עומדת לנאשם 1 (נתניהו-מ"ו) הזכות הדיונית לקבלת האישורים... אנו מורים למאשימה למסור להגנה את האישורים, בפורמט הקיים לגבי כל אחד מהם, בתוך שבעה ימים".

עוד הורה בית המשפט לפרקליטות להעביר לצוות הגנה באופן מידי כל חומר חקירה שלא נמסר לה או הועבר באופן חלקי בלבד בהתאם להחלטה שכבר התקבלה זה מכבר.

מנגד, בית משפט המחוזי בירושלים החליט לדחות חלק מבקשות הנאשמים במשפט האלפים בעניין חומרי החקירה. "נוכח הבקשה לעיון חוזר בחומרי החקירה, אנו חוזרים וקובעים, לאחר בחינה נוספת, כי לא שוכנענו בקיומה של עילה מספקת להורות על מסירתם, כולם או חלקם, לנאשמים, בשל היותם מסמכים פנימיים, חלקם סודיים, התכתבויות פנימיות, ולאור הצהרת המאשימה כי חומרי הגלם ותוצרי החקירה, הועברו להגנה", כתבו השופטים ביחס לחלק מהמשפטים.

מהפרקליטות נמסר כי "התביעה הבהירה בבית המשפט כי אישורי היועץ המשפטי לממשלה לחקירות רה"מ ניתנו כדין.  יודגש, כי כל שאר בקשות ההגנה לקבלת חומרי חקירה נוספים - נדחו בידי בית המשפט".