משפט נתניהו: המשפט בתיק 4000 של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו נמשך היום (רביעי) לאחר חקירתו הנגדית אתמול של עד המדינה שלמה פילבר על ידי עו"ד בעז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. בנוסף האחרון הגיע בעצמו לאולם המשפט לחקירה הנגדית.

13:53: עו"ד בן צור: "הבעיה שהיית בלשכה של נתניהו לפי האיכונים אבל נתניהו היה בכלל במקום אחר. ב-8 ליוני אתה מכנס את הנהלת המשרד אחרי שישבת עם שורה של גורמים במהלך החפיפה שלך והצגת את עמדתך בנושא בזק. מה הייתה עמדתך?". פילבר השיב: "שכל העימות עם בזק כגוף גדול זה לא נורמאלי וצריך לעשות סיבוב של 180 מעלות ולנסות למצוא פיתרון".

עו"ד בן צור: "כל זה קורה כאשר ניפגשת עם שורה של גורמים ועוד לא ניפגשת עם נתניהו". פילבר: "כן". עו"ד בן צור: "רואים שעל פי התכתבויותך לא הייתה פגישה עם נתניהו בערב?". פילבר אישר.

13:12: עו"ד בן צור שאל: "מר פילבר, זה לא איזה תעלולים או בלוף. אני מראה לך מהיומנים, מההתכתבויות נגיע גם לאיכונים שבשבוע הראשון לא הייתה פגישה. זיכרונות שנוצרים בלילות שווה כקליפת השום בהנחה שהוא נסתר בראיות חפציות. אתה לא זוכר פגישה עם נתניהו ב-15 ליוני. כשאתה כותב לאשתך שאתה בפגישה עם ראש הממשלה בתאריך הזה, אז מה זה אומר?". פילבר: "שכנראה הייתה פגישה".

עו"ד בן צור המשיך: "אין ראיות לפגישה הנטענת בשבוע הראשון לתפקיד אבל יש שורה של ראיות שמראות על פגישה ב-15 ליוני, מה זה אומר על הזיכרון שלך?". פילבר משיב: "זה אומר שהזיכרון שלי היה מבולבל ולא מדויק". באותו הרגע עו"ד בן צור תקף: "הזיכרון שלך שווה לפח כי הראיות הראו שהפגישה הראשונה שלך עם נתניהו היא לא בשבוע הראשון". פילבר: "אין לי דרך לגשר על זה". עו"ד בן צור: "זה אומר שבהנחה שהראיות מדברות בעד עצמן הזיכרון שלך לא נכון".

12:40: פילבר: "ייתכן והפגישה (ההנחיה) לא התקיימה במועד שזכרתי. אתה (עו״ד בן צור) משנה לי עולם שלם שזכרתי". עו״ד בן צור השיב: "ואת העולם השלם שזכרת בנית יחד עם החוקרים?". פילבר: "נכון".

11:50: בן צור: "אתה זוכר פגישה שלא הייתה אבל לא זכרת שתי פגישות שכן רשומות ביומן ב-15 וב-17 ליוני 2015. בהמשך הראה לפי התכתבויות של פילבר המתכתבות עם הכתוב ביומן ראש הממשלה. איזו מסקנה אדוני היה מגיע מהאין זיכרון אם היו מציגים לפניך שלא הייתה פגישה לפני ה-15 ליוני?". פילבר ענה: "אם אין פגישה קודם אז לא הייתה פגישה. אם היו אומרים לי 'אין פגישה לפני ה-15' הייתי ממקד את עצמי באותה הפגישה".

11:30: עו"ד בן צור לפילבר: "בוא נחזור לחקירה. בשלב הראשון של החקירה בראשות לניירות ערך אתה לא זוכר דבר. בשלב השני אחרי הלילה במעצר מתחילים לצוף לך כל מיני זיכרונות. אתה מונחה במה שהיה באותה פגישה ואתה נפגש עם קמיר ואלוביץ אחרי שאתה מגיע מהפגישה של נתניהו. אתה גם אומר להם שדיברת עם ראש הממשלה וכל הפעולות שלך לאחר הפגישה, ויוצא מאותה פגישה עם נתניהו. כל זה כתב האישום. לקחו את התזה הזו של הזיכרון המאוחר והפכו אותו לכתב האישום".

לאחר מכן עו"ד בן צור אמר: "הפיקו יומן של זימוני הפגישות על בזק החל פילבר-בזק. האם יפתיע אותך לדעת שהיומן של ראש הממשלה בכלל לא מצוי בחומר החקירה?". פילבר: "יפתיע אותי מאוד". עו"ד בן צור: "האם אתה יודע שמה הציגו לך בחקירה הראשית זה את יומן ראש הממשלה שפורסם בעין השביעית שקיבלו אותו בעתירה לחופש המידע? לא הציגו את היומן שלך ולא של שר התקשורת נתניהו ביומן שלך אין זכר לאותה פגישה בשבוע הראשון לתפקיד".

ועל כך הוסיף עו"ד בן צור: "אני כבר אומר לך שהיומן של ראש הממשלה שהצלילו לקחת אותו מהאתר של העין השביעית. רשומות שלוש פגישות שלך ושל נתניהו בחודש יוני. כלומר, הפגישות שרשומות ביומן של ראש הממשלה הם מהשבוע השני וזה הפוך בהיפוך מרהיב למה שכתוב בכתב האישום על הפגישה בשבוע הראשון. כאשר היומנים שוגים יש בך פיקפוק בזיכרון המאוחר שנולד לך באותו לילה לגבי אותה פגישה?". פילבר: "באתי ואמרתי בחקירה שאני לא זוכר ובהתאם לכך התחלנו לשחזר".

11:20: עו"ד בן צור פנה לפילבר: "פרט נוסף לבית המשפט בחקירה הראשית. אתה אומר לבית המשפט שכל הסוגיות שהוא (נתניהו) דיבר איתי היו רשומות לו על פתקה". פילבר משיב: "אני לא זוכר דבר כזה". עו"ד בן צור הקריא את זה מתוך הפרוטוקול, והשופט בר-עם הטיח בפילבר: "אלו דברים שאמרת כאן מולי בבית המשפט". פילבר: "כן כן אני מבין, מצטער אני לא זוכר. זה ניפלט. לא הייתה פיתקה".

10:41: עו"ד בן צור: "האם אתה מסתייג במה שאמרת ברשות לניירות ערך ובמה שאמרת אתמול בבית המשפט?". פילבר: "זו ההבנה שלי עכשיו ממה שאמר נתניהו". עו"ד בן צור: "ממה שאני מבין עכשיו שבלילה בין החקירה הראשונה לשניה אתה אומר 'אני מנסה לדייק'. זה מה שאמרתי. זה הזיכרון שלי. זה ההבנה שלי של מה שאמר לי".

השופטת פלדמן אמרה: "כל הדברים שאמרת לנו אתמול שנאמרו בפגישה, אתה בעצם אומר שאתה לא זוכר את הנוסח המדויק של הדברים אלא אתה אומר זו רוח הדברים". פילבר השיב: "בדיוק. במשטרה ירדתי לרזולוציה של המילים שנאמרו". השופט בר-עם: "אדוני אומר שהמילים שאתמול אמרת מבטאים פרשנות אחרת". השופטת פלדמן שאלה: "במשטרה אלו כן מילה במילה?". פילבר: "בדיוק. השופט בר-עם מתרעם: "אמרת את הדברים אתמול אדוני, לא רק אישר שזה נאמר שם אלא אדוני חזר ואימת שאלו הדברים גם היום. עם כל הכבוד".

10:37: פילבר על פגישת ההנחיה: "זה דבר ממש שולי וזוטר. הוא אמר לי על 'תעלה מחירים ומעבר לזה תעשה מה שאתה רוצה'. יש לי את הזיכרון הצילומי של ראש הממשלה עם היד עושה ככה (תנועה). זה מה שאמרתי בחקירה של הרשות לניירות ערך". השופט בר-עם אמר: "יש פה משהו לא ברור מה הייתה תנועת היד. שינית גרסה?".

פילבר הדגים את תנועת היד כלפי מטה והוא הסביר באופן סבוך: "בהתחלה הבנתי שתנועת היד של נתניהו אומרת לא להעלות את המחירים. רק אחרי שהציגו לי בחקירה ראיות מסביב הבנתי שהכוונה למתן את הורדת המחירים באופן שיעזור לבזק".

בכניסה לדיון התבקש נתניהו על ידי עיתונאים לומר כמה מילים לפני תחילתו, והפנה אותם לעיתונאי אביעד גליקמן: "תשאל את דובר הפרקליטות, אולי יש לו מה להגיד".

פילבר בבית המשפט, נתניהו על אביעד גליקמן: "שאל את דובר הפרקליטות" (צילום: רוני כנפו, וואלה!)

במהלך החקירה, אמר פילבר: "כולם נמצאים בתחרות, המרוץ למיליון מי יביא את הראש של נתניהו. החוקר אמר לי תן את הראש שלו ושל ואלוביץ'". בנוסף אמר: "הייתי בסערת רגשות מאוד גדולה. מצד אחד אני עונה להם ומתווכח איתם והחצי השני של המוח נמצא באסטרטגיות. מה המשמעות של כל הדבר הזה. אני מרגיש מאוים. את ההתנפלות של שלושה חוקרים עלי".

בנימין נתניהו (צילום: ראובן קסטרו, וואלה!)בנימין נתניהו (צילום: ראובן קסטרו, וואלה!)

החקירה הנגדית של פילבר, מי שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, מתנהלת כבר כמה שבועות על ידי עו"ד ז'ק חן, סנגורו של הנאשם שאול אלוביץ', שהיה בעל השליטה בבזק ובאתר האינטרנט וואלה!. בין היתר פילבר סיפר על חקירותיו במשטרה, על תפיסת עולמו ועל האופן שבו תפקד כמנכ"ל המשרד. פילבר מצא את עצמו נקרע בין מי שהיה הבוס שלו במשרד התקשורת ומושא הערצתו בנימין נתניהו לבין מחויבותו להסכם עד המדינה שעליו הוא חתום והסכנה שיועמד לדין אם יפר אותו. 

בנימין נתניהו בבית המשפט (צילום: צילום מסך, רוני כנפו וואלה!)בנימין נתניהו בבית המשפט (צילום: צילום מסך, רוני כנפו וואלה!)

פילבר סיפר בבית המשפט: "בחקירה מנסים לקחת אותך לכיוון שנפגשת עם בזק באופן חריג. ענית שאתה נפגש עם כולם. כלומר, הם מנסים לייצר חריגות ואתה מסביר שמה שהם רואים לא חריג, שהדינמיקה מתרחשת עם כולם. החוקר נכנס והציע לי להביא את הראשים של נתניהו ואלוביץ'. הוא הציע את זה בלי לומר את המילים האלה". 

מנגד טוענים בפרקליטות כי פילבר מאמץ ברצון את גרסאות ההגנה. כאמור, מתן עדות מנוגדת לזו שנתן פילבר בחקירותיו במשטרה, המפלילות את נתניהו ואלוביץ', עלול לסבך אותו ולהביאו להעמדתו לדין, זאת בעוד נתניהו עצמו עסוק במהלכים פוליטיים ובמאמץ להפלת הממשלה הנוכחית.